reklama
SAT Kurier logowanie X
 • Zaloguj

Cyfrowy Polsat: liczba usług TV na stabilnym poziomie

dodano: 2017-05-11 09:58 | aktualizacja: 2017-05-11 10:45
autor: Anita Kaźmierska | źródło: Cyfrowy Polsat/satkurier.pl

Cyfrowy Polsat 11 maja br. Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat S.A. opublikowała swoje wyniki za pierwszy kwartał 2017 roku. Cyfrowy Polsat zakończył marzec br. z 16,216 mln RGU (31.12.2016: 16,525 mln), w tym 13,337 mln usług kontraktowych (31.12.2016: 13,255 mln) i 2,879 mln usług przedpłaconych (31.12.2016: 3,27 mln).

Cyfrowy Polsat wyniki pierwszy kwartał 2017


Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
Liczba RGU dla usług kontraktowych telewizji wyniosła 4,786 mln (31.12.2016: 4,766 mln), a dla usług przedpłaconych telewizji 0,048 mln (31.12.2016: 0,079 mln), co dało łącznie 4,834 mln usług telewizji (31.12.2016: 4,846 mln). Grupa miała na koniec pierwszego kwartału 2017 roku 5,847 mln klientów kontraktowych (31.12.2016: 5,883 mln).

W pierwszym kwartale 2017 roku liczba RGU Cyfrowego Polsatu spadła o 309 tys. (liczba usług kontraktowych wzrosła o 82 tys., podczas gdy liczba usług przedpłaconych spadła o 391 tys.). Jeśli chodzi o usługi telewizyjne, to liczba usług kontraktowych wzrosła o 20 tys., a przedpłaconych spadła o 31 tys. Sumarycznie liczba RGU dla telewizji Cyfrowego Polsatu spadła o około 12 tys.

Liczba klientów programu SmartDOM wzrosła w pierwszym kwartale 2017 roku o 19 tys. do 1,325 mln.

Komunikat prasowy Cyfrowego Polsatu:

Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe za I kwartał 2017 roku. W wyniku konsekwentnej realizacji długoterminowej strategii rozwoju odnotowała wzrost wyników operacyjnych oraz przewyższające oczekiwania analityków wyniki finansowe – przychody Grupy osiągnęły blisko 2,4 mld zł, wynik EBITDA wyniósł 929 mln zł, a marża EBITDA wzrosła do 39%. W ramach działań mających na celu regularne oddłużanie Grupy, spółka podjęła decyzję o przedterminowym wykupie wszystkich obligacji Litenite za kwotę 945 mln zł. Jednocześnie Zarząd, przewidując utrzymanie wysokiego poziomu generowanych wolnych przepływów pieniężnych również w 2017 roku, przedstawił rekomendację wypłaty dywidendy za zeszły rok w wysokości 32 gr na akcję.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za I kwartał 2017 r.
 • Stabilny wzrost nasycenia bazy klientów kontraktowych usługami zintegrowanymi:
  - Już 23% klientów kontraktowych Grupy korzysta z oferty multiplay, 
  - Ponad 1,3 mln klientów usług zintegrowanych, 
  - Niski wskaźnik churn na poziomie 8,5% w I kwartale br.
 • Stabilna baza klientów kontraktowych – ponad 5,8 mln, którzy posiadają średnio 2,28 usługi z portfolio Grupy. Średni przychód od klienta kontraktowego wzrósł o 2,4% rok do roku do 89,1 zł.
 • Silny przyrost liczby usług kontraktowych o 593 tys. w ujęciu rok do roku do 13,3 mln. Stanowią one ponad 82% wszystkich świadczonych usług:
  - W segmencie telefonii komórkowej liczba usług kontraktowych wzrosła rok do roku o 249 tys. Wzrost ten jest efektem korzystnego wpływu strategii multiplay oraz przejściowo zintensyfikowanej migracji klientów z segmentu prepaid.
  - Dzięki dobrej sprzedaży usług Multiroom i płatnych OTT (m.in. subskrypcje pakietów serwisu IPLA), liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła o 226 tys. do blisko 4,8 mln.
  - Baza usług Internetu mobilnego zwiększyła się rok do roku o 119 tys. do poziomu blisko 1,8 mln.
 • Statystyki segmentu prepaid pozostawały pod wpływem przepisów ustawy antyterrorystycznej, obligujących klientów do rejestracji przedpłaconych kart SIM:
  - Promując przejrzystość standardów raportowania, Grupa Cyfrowy Polsat zdecydowała się całkowicie wykluczyć niezarejestrowane karty SIM ze swoich raportowanych statystyk z początkiem lutego 2017 roku, by w pełni odzwierciedlić efekty obowiązkowej rejestracji kart prepaid w wynikach za I kwartał 2017 r. Na koniec tego kwartału Grupa posiadała 2,83 mln zarejestrowanych przedpłaconych kart SIM, liczonych według dotychczas stosowanej 90-dniowej definicji użyciowej, podczas gdy całkowita liczba RGU prepaid, obejmująca usługi płatnej telewizji, wyniosła 2,88 mln. 
  - Jednocześnie ARPU segmentu prepaid wzrosło w I kwartale aż o 5,7% r/r i wynosiło 18,7 zł, co w znacznym stopniu jest pochodną podjętej decyzji o wyłączeniu z raportowanej bazy kart niezarejestrowanych.
 • Kanały Grupy Polsat cieszyły się dużym zainteresowaniem w grupie komercyjnej, osiągając wynik 24,3% udziału w oglądalności, na co złożyło się 12,7% kanału głównego oraz 11,5% kanałów tematycznych. 
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu rosły rok do roku szybciej niż cały rynek reklamy TV – w tempie 1,9% vs 0,3% wzrostu rynku i w I kwartale 2017 r. wyniosły 234 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV zwiększył się do 25,7%. 
 • Średnia miesięczna liczba użytkowników największej polskiej telewizji internetowej IPLA wynosiła 3,5 mln.
 • Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy: 
  - przychody: 2,389 mld zł, 
  - EBITDA: 929 mln zł,
  - marża EBITDA: 38,9%,
  - wolne przepływy pieniężne po spłacie odsetek od kredytów i obligacji: 1,987 mld zł w okresie 12-miesięcznym,
  - wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA obniżył się wyraźnie do poziomu 2,88x.
 

– W 2017 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, konsekwentnie i skutecznie kontynuujemy realizację obranej przez nas strategii rozwoju, czego wynikiem jest stabilny wzrost nasycenia bazy klientów kontraktowych usługami zintegrowanymi, wzrost średniego przychodu od klienta oraz bardzo niski wskaźnik rezygnacji – churn, świadczący o rosnącej satysfakcji klientów z dostarczanych przez nas usług – mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. – Także wyniki oglądalności kanałów Grupy Telewizji Polsat są zgodne z naszą długoterminową strategią, a jej przychody ponownie rosną szybciej niż cały rynek reklamy TV. Bardzo dobre wyniki operacyjne obydwu segmentów przyniosły efekt w postaci dynamicznego wzrostu przychodów i bardzo wysokiej marży EBITDA Grupy.


Segment usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych 
 

– Zgodnie z naszymi założeniami systematycznie rośnie liczba usług kontraktowych i ich udział w łącznej liczbie świadczonych przez nas usług – stanowią one już ponad 82% – podsumowuje Tobias Solorz. – Cały czas rozwijamy naszą ofertę usług zintegrowanych. Obecnie oferujemy 9 różnych usług i produktów, które można łączyć w ramach programu smartDOM, zyskując wymierne oszczędności, a skuteczna dosprzedaż kolejnych usług skutkuje wysoką na konkurencyjnym rynku dynamiką wzrostu ARPU oraz wzrostem zadowolenia naszych klientów.

 

 

I kwartał

 

2017

2016

Zmiana %

Łączna liczba RGU
(kontraktowe+przedpłacone)

16.216.128

16.531.833

-1,9%

USŁUGI KONTRAKTOWE

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

13.337.038

12.744.166

4,7%

Płatna telewizja, w tym:

4.785.947

4.560.267

4,9%

Multiroom

1.031.294

957.952

7,7%

Telefonia komórkowa

6.785.002

6.536.366

3,8%

Internet

1.766.089

1.647.533

7,2%

Liczba klientów kontraktowych

5.847.401

5.893.225

-0,8%

 

 

 

 

ARPU na klienta [PLN]

89,1

87,0

2,4%

Churn na klienta

8,5%

9,8%

-1,3 p.p.

Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta

2,28

2,16

5,6%

USŁUGI PRZEDPŁACONE

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

2.879.090

3.787.667

-24,0%

Płatna telewizja

48.224

35.754

34,9%

Telefonia komórkowa

2.646.477

3.495.733

-24,3%

Internet

184.389

256.180

-28,0%

ARPU na RGU prepaid [PLN]

18,7

17,7

5,7%

 

– Zgodnie z założeniami długoterminowej strategii dążymy do maksymalizacji przychodu od klienta kontraktowego poprzez dosprzedaż dodatkowych produktów i usług do połączonej bazy klientów Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, między innymi w ramach programu smartDOM, który pozytywnie wpływa na ARPU klienta kontraktowego. Ma to odzwierciedlenie w stabilnych przychodach całego segmentu, wzroście wyniku EBITDA i wysokiej, niemal 39% marży EBITDA – komentuje Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Telewizja Polsat Sp. z o.o.

Wyniki finansowe segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych za I kwartał 2017 r.
 

mln PLN

I kwartał 2017

zmiana r/r

pro forma1)

Przychody ze sprzedaży

2 130

5%

Koszty operacyjne*

1 310

3%

EBITDA

821

7%

Marża EBITDA

38,6 %

0,9 p.p.

1) Pro-forma (konsolidacja wyników Grupy Aero2 – dawniej Grupy Midas – w pełnym I kwartale 2016 r.), Cyfrowy Polsat, Metelem, Aero2 (wcześniej Midas), skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz analizy własne
* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji


Segment nadawania i produkcji telewizyjnej 
 

– W segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej konsekwentnie realizujemy długoterminowe cele. Grupa Telewizji Polsat ponownie była liderem oglądalności w grupie komercyjnej z wynikiem 24,3%, na co złożyło się 12,7% udziału stacji Polsat oraz 11,5% udziału naszych kanałów tematycznych. Kolejny kwartał z rzędu nasze przychody z reklamy TV i sponsoringu miały wyższą niż cały rynek reklamy TV dynamikę wzrostu – mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o.

 

 

I kwartał

 

 

2017

2016

Zmiana p.p./%

Udział w oglądalności1, w tym:

24,3%

24,4%

-0,1 p.p.

POLSAT (kanał główny)

12,7%

12,7%

0,0 p.p.

Kanały tematyczne

11,5%

11,7%

-0,2 p.p.

Przychody z reklamy i sponsoringu2 (mln PLN)

234

229

1,9%

Udział w rynku reklamy3

25,7%

25,3%

0,4 p.p.

 

 

 

 

Wydatki na reklamę telewizyjną4

(mln PLN)

910

908

0,3%

1 NAM, udział w oglądalności w grupie wszyscy 16-49 lat, cała doba 
2 Przychody z reklamy i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat wg definicji Starcom 
3 Szacunki własne na podstawie danych Starcom (dawniej SMG Starlink); 
4 Starcom, dane wstępne, reklama spotowa i sponsoring 

 

– Sprawdzona i ceniona oferta programowa oraz bardzo dobre wyniki oglądalności kanałów Grupy Telewizji Polsat w I kwartale przyniosły efekt w postaci wzrostu przychodów segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej. Prowadzenie zrównoważonej polityki programowej i inwestycyjnej, a także dyscyplina w obszarze kosztów poskutkowały wzrostem wyniku i marży EBITDA – mówi Katarzyna Ostap-Tomann


Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej za I kwartał 2017 r.
 

mln PLN

I kwartał 2017

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

305

2%

Koszty operacyjne*

202

2%

EBITDA

108

7%

Marża EBITDA

35,4%

1,5 p.p.

*Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat za I kwartał 2017 r.
 

mln PLN

I kwartał 2017

zmiana r/r

pro forma1)

Przychody ze sprzedaży

2 389

4,6%

Koszty operacyjne*

1 466

2,8%

EBITDA

929

7,4%

Marża EBITDA

38,9%

1 p.p.

1) Pro-forma (konsolidacja wyników Grupy Aero2 – dawniej Grupy Midas – w pełnym kwartale 2016 r.), Cyfrowy Polsat, Metelem, Aero2 (wcześniej Midas), skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz analizy własne
* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

 

– Efektywna realizacja strategii multiplay i bardzo dobre wyniki operacyjne obydwu segmentów miały odzwierciedlenie w bardzo dobrych wynikach finansowych całej Grupy – rosnących o ponad 4% przychodach, 7% wzroście wyniku EBITDA oraz bardzo silnej 39% marży EBITDA. Stabilne i bardzo wysokie wolne przepływy pieniężne pozwalają nam kontynuować proces sukcesywnego oddłużania Grupy. Oprócz regularnych spłat rat kredytu podjęliśmy decyzję o przedterminowym wykupie wszystkich obligacji Litenite za łączną kwotę 945 mln zł, uwzględniającą premię za wcześniejszy wykup. Stabilna i bardzo dobra kondycja finansowa Grupy pozwoliła nam, jako Zarządowi, podjąć również decyzję o rekomendacji wypłaty dywidendy za 2016 rok w wysokości 32 gr na akcję – podsumowuje Katarzyna Ostap-Tomann.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Cyfrowy Polsat


reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Transmiter HDMI LKV388N do max. 50m

Bezprzewodowy transmiter HDMI Urządzenie pozwala na przesłanie na odległość sygnału...

670 zł Więcej...

Mini PC Android HiMedia Q30

Mini PC na systemie Android 7.0 Nougat z procesorem 4...

399 zł Więcej...

Antena Fuba DAA 850 ceglasta

Fuba DAA 850 to profesjonalna, włoska antena offsetowa. Łatwa w...

429 zł Więcej...
reklama