reklama
SAT Kurier logowanie X
 • Zaloguj

Cyfrowy Polsat: Wzrost liczby usług w II kwartale

dodano: 2017-08-24 09:57
autor: Anita Kaźmierska | źródło: Cyfrowy Polsat/satkurier.pl

Cyfrowy Polsat 24 sierpnia br. Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat S.A. opublikowała swoje wyniki za drugi kwartał 2017 roku. Cyfrowy Polsat zakończył czerwiec br. z 16,274 mln RGU (31.03.2017: 16,216 mln), w tym 13,42 mln usług kontraktowych (31.03.2017: 13,337 mln) i 2,854 mln usług przedpłaconych (31.03.2017: 2,879 mln).

Cyfrowy Polsat wyniki drugi kwartał 2017


Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
Liczba RGU dla usług kontraktowych telewizji Cyfrowego Polsatu wyniosła 4,836 mln (31.03.2017: 4,786 mln), a dla usług przedpłaconych telewizji 0,057 mln (31.03.2017: 0,048 mln), co dało łącznie 4,893 mln usług telewizji (31.02.2017: 4,834 mln). Grupa miała na koniec pierwszego kwartału 2017 roku 5,819 mln klientów kontraktowych (31.03.2017: 5,847 mln).

Podsumowując, w drugim kwartale 2017 roku liczba RGU Cyfrowego Polsatu wzrosła o 58 tys. (liczba usług kontraktowych wzrosła o 83 tys., podczas gdy liczba usług przedpłaconych spadła o 25 tys.). W zakresie usług telewizyjnych liczba usług kontraktowych wzrosła o 50 tys., a przedpłaconych wzrosła o 9 tys. Sumarycznie liczba RGU dla telewizji Cyfrowego Polsatu wzrosła o 59 tys.

Liczba klientów programu SmartDOM wzrosła w drugim kwartale 2017 roku o 49 tys. do 1,374 mln.

Komunikat prasowy Cyfrowego Polsatu:

Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała bardzo dobre wyniki operacyjne wszystkich segmentów i rosnące wyniki finansowe za II kwartał br. Wśród najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy znalazły się: nabycie wyłącznych praw do Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europy UEFA na lata 2018-2021 dla wszystkich kanałów dystrybucji treści oraz wypłata dywidendy w wysokości 205 mln zł. W wyniku konsekwentnej realizacji strategii w II kwartale wzrosły przychody Grupy – do 2,470 mld zł, wynik EBITDA – do 964 mln zł, a także wolne przepływy pieniężne – do poziomu 1,770 mld zł w okresie 12-miesięcznym.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za II kwartał 2017 r.
 • Regularny wzrost nasycenia bazy usługami zintegrowanymi:
  - już 24% klientów kontraktowych Grupy korzysta z oferty multiplay,
  - blisko 1,4 mln klientów usług zintegrowanych (wzrost o 18% rok do roku),
  - liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów wzrosła do ponad 4 mln,
  - niski wskaźnik churn na poziomie 8,6%.
 • Stabilna baza 5,8 mln klientów kontraktowych, spośród których każdy posiada średnio 2,31 usługi z portfolio Grupy. Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU) wzrósł o 1,4% rok do roku do 89,6 zł.
 • Silny przyrost liczby usług kontraktowych o 539 tys. w ujęciu rok do roku do ponad 13,4 mln:
  - W segmencie telefonii komórkowej liczba usług kontraktowych wzrosła rok do roku o 252 tys., do poziomu ponad 6,8 mln. Wzrost ten jest efektem korzystnego wpływu strategii multiplay oraz przejściowo zintensyfikowanej migracji klientów z segmentu prepaid.
  - Dzięki dobrej sprzedaży usług Multiroom i płatnych OTT (m.in. subskrypcje pakietów serwisu IPLA) liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła o 203 tys. do ponad 4,8 mln.
  - Baza usług Internetu mobilnego zwiększyła się rok do roku o 84 tys. do poziomu blisko 1,8 mln.
 • Baza usług prepaid, odzwierciedlająca rzeczywistą liczbę aktywnych użytkowników, pozostawała na stabilnym poziomie blisko 2,9 mln, a ARPU tego segmentu dynamicznie wzrosło, o 8,5% rok do roku, do 20,5 zł.
 • Kanały Grupy Polsat cieszyły się dużym zainteresowaniem w grupie komercyjnej i osiągnęły wyniki zgodne z długoterminową strategią Grupy – 24,9% udziału w oglądalności w II kwartale i 24,5% w pierwszym półroczu, na co złożyło się odpowiednio 12,6% i 12,7% kanału głównego oraz 12,3% i 11,8% kanałów tematycznych.
 • Przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat w II kwartale br. wzrosły rok do roku o 0,5% (w tym czasie cały rynek spadł o 1,2%) do poziomu 307 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy telewizyjnej wzrósł do 27,6%. W pierwszym półroczu Grupa odnotowała wzrost przychodów o 1,1% rok do roku (w tym czasie cały rynek spadł o 0,5%) do poziomu 541 mln zł, a jej udział w rynku reklamy wzrósł do 26,7%.
 • Wynik osiągnięty przez Grupę Telewizji Polsat należy oceniać jako bardzo silny, biorąc pod uwagę wysoki punkt odniesienia – przed rokiem, w okresie czerwiec – lipiec, kanały Telewizji Polsat transmitowały rozgrywki UEFA EURO 2016, co korzystnie wpłynęło na poziom ubiegłorocznych przychodów.
 • Średnia miesięczna liczba użytkowników największej polskiej telewizji internetowej IPLA wynosiła 3,5 mln zarówno w II kwartale, jak i pierwszym półroczu.
 • Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy:
  - przychody: 2,470 mld zł, wzrost o 1,1% w ujęciu rok do roku,
  - EBITDA: 964 mln zł, wzrost o 3,1% w ujęciu rok do roku,
  - marża EBITDA: 39%, wzrost o 0,7 p.p. w ujęciu rok do roku,
  - zysk netto: 282 mln zł, wzrost o 22% w ujęciu rok do roku,
  - wolne przepływy pieniężne po spłacie odsetek od kredytów i obligacji: 1,770 mld zł w okresie 12-miesięcznym, wzrost o 26% w ujęciu rok do roku,
  - kolejna przedterminowa spłata części zadłużenia – wykup zerokuponowych Obligacji Litenite oprocentowanych 10% w skali roku za łączną kwotę 945 mln zł,
  - wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA obniżył się wyraźnie do poziomu 2,74x.
 

– Drugi kwartał to czas konsekwentnej realizacji strategii we wszystkich segmentach biznesowych, co przyniosło oczekiwany efekt w postaci bardzo dobrych wyników operacyjnych oraz wzrostu przychodów i EBITDA Grupy – mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. – Jako grupa medialno-telekomunikacyjna, której głównym celem jest skuteczna dystrybucja treści multimedialnych wszystkimi dostępnymi kanałami, podjęliśmy decyzję o strategicznej inwestycji w wyłączne prawa do Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europy UEFA na lata 2018-2021 na wszystkich polach eksploatacji. Przez 3 lata wszystkie ponad 1000 meczów będzie można zobaczyć wyłącznie na kanałach Polsatu i platformie Cyfrowy Polsat. To dla nas niezwykle ważne przedsięwzięcie, którego podejmujemy się z myślą o stałym podnoszeniu jakości naszej oferty i zwiększaniu zadowolenia klientów wszystkich naszych usług.

Segment usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych
 

– Zgodnie z założeniami realizowanej strategii multiplay zwiększyliśmy w drugim kwartale nasycenie bazy usługami zintegrowanymi, odnotowaliśmy wzrost średniego przychodu od klienta kontraktowego i utrzymaliśmy niski wskaźnik rezygnacji z naszych usług – podsumowuje Tobias Solorz. – To kolejny kwartał, kiedy znacząco przyrosła liczba usług kontraktowych telefonii komórkowej, płatnej telewizji oraz Internetu mobilnego. Już blisko jedna czwarta naszych abonentów korzysta z usług zintegrowanych, a niski wskaźnik churn oraz wzrost średniego przychodu od klienta kontraktowego świadczą nie tylko o skuteczności naszych działań i atrakcyjności oferty, ale także o zadowoleniu klientów ze świadczonych przez nas usług.

 

 

II kwartał

 

2017

2016

Zmiana %

Łączna liczba RGU
(kontraktowe+przedpłacone) (1)

16.273.840

16.711.541

-2,6%

USŁUGI KONTRAKTOWE

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

13.419.539

12.880.725

4,2%

Płatna telewizja, w tym:

4.835.534

4.632.246

4,4%

Multiroom

1.058.982

972.771

8,9%

Telefonia komórkowa

6.810.999

6.559.223

3,8%

Internet

1.773.006

1.689.256

5,0%

Liczba klientów kontraktowych

5.819.386

5.862.310

-0,7%

 

 

 

 

ARPU na klienta [PLN]

89,6

88,4

1,4%

Churn na klienta

8,6%

9,0%

-0,4 p.p.

Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta

2,31

2,20

5,0%

USŁUGI PRZEDPŁACONE (1)

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: (1)

2.854.301

3.830.816

-25,5%

Płatna telewizja

57.183

73.544

-22,2%

Telefonia komórkowa

2.616.592

3.473.228

-24,7%

Internet

180.526

284.044

-36,4%

ARPU na RGU prepaid [PLN]

20,5

18,9

8,5%

Nota (1): Obniżenie liczby RGU usług przedpłaconych i w konsekwencji obniżenie całkowitej liczby RGU jest pochodną tzw. ustawy antyterrorystycznej obligującej operatorów telekomunikacyjnych do zaprzestania świadczenia usług dla kart SIM prepaid, które nie zostały zarejestrowane przez ich użytkowników. Czynnik ten dotyczy wszystkich operatorów telefonii mobilnej działających na polskim rynku.
 

– Konsekwentnie realizując założone cele biznesowe oraz zwiększając nasycenie bazy usługami zintegrowanymi i średni przychód od klienta kontraktowego, osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych. Wzrosły przychody, EBITDA i marża EBITDA, a koszty podobnie jak w poprzednich kwartałach mieliśmy pod kontrolą – komentuje Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Telewizja Polsat Sp. z o.o.

Wyniki finansowe segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych za II kwartał 2017 r.

mln PLN

II kwartał 2017

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

2 140

+3%

Koszty operacyjne*

1 342

+1%

EBITDA

808

+7%

Marża EBITDA

37,8%

+1,4 p.p.

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji


Segment nadawania i produkcji telewizyjnej

Analizując wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej w II kwartale 2017 roku, należy brać pod uwagę wysoki punkt odniesienia, wynikający z faktu, iż przed rokiem, w okresie czerwiec - lipiec, kanały Grupy Telewizji Polsat transmitowały rozgrywki UEFA EURO 2016, co korzystnie wpłynęło na oglądalność, poziom przychodów reklamowych oraz poziom przychodów całkowitych i wynik EBITDA segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej.
 

– Wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej zarówno w drugim kwartale, jak i pierwszym półroczu były zgodne z naszą długoterminową strategią. Łączna oglądalność Grupy Telewizji Polsat w komercyjnej grupie widzów 16-49 wyniosła w drugim kwartale 24,9%, na co złożyło się 12,6% udziału stacji Polsat i 12,3% udziału naszych kanałów tematycznych – mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o. – To kolejny kwartał, kiedy odnotowujemy lepszą od całego rynku reklamy TV dynamikę przychodów z reklamy telewizyjnej i sponsoringu – nasze przychody na stabilnym rynku po raz kolejny wzrosły.

 

 

II kwartał

 

2017

2016

Zmiana p.p./%

Udział w oglądalności1, w tym:

24,9%

25,3%

-0,4 p.p.

POLSAT (kanał główny)

12,6%

13,8%

-1,2 p.p.

Kanały tematyczne

12,3%

11,6%

0,7 p.p.

Przychody z reklamy i sponsoringu2

(mln PLN)

307

306

0,5%

Udział w rynku reklamy3

27,6%

27,1%

0,5 p.p.

 

 

 

 

Wydatki na reklamę telewizyjną na rynku4

(mln PLN)

1 115

1 129

-1,2%

1 NAM, udział w oglądalności w grupie wszyscy 16-49 lat, cała doba, uwzględniając oglądalność Live+2 (oglądalność z dnia emisji i z 2 kolejnych dni w ramach tzw. Time Shift Viewing)
2 Przychody z reklamy i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat wg definicji Starcom (dawniej SMG Starlink)
3 Szacunki własne na podstawie danych Starcom
4 Starcom, dane wstępne, reklama spotowa i sponsoring

 

– Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej za drugi kwartał br. są bardzo dobre, uwagę zwraca wysoka EBITDA i 40% marża EBITDA, które są zasługą bardzo dobrej oglądalności, zrównoważonej polityki programowej oraz dyscypliny w obszarze kosztów. Analizując te wyniki, należy pamiętać, że pozostawały one pod silnym wpływem tzw. „efektu wysokiej bazy”, wynikającego z sukcesu finansowego UEFA EURO 2016 transmitowanego na antenach Telewizji Polsat w czerwcu i lipcu zeszłego roku – mówi Katarzyna Ostap-Tomann. – Bardziej miarodajne jest zestawienie tych wyników z danymi za analogiczny kwartał 2015 roku, wówczas zaobserwujemy kilkunastoprocentowy wzrost zarówno przychodów, jak i EBITDA segmentu.

Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej za II kwartał 2017 r.

mln PLN

II kwartał 2017

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

389

-14%

Koszty operacyjne*

234

-13%

EBITDA

155

-14%

Marża EBITDA

40%

-0,1 p.p.

*Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat za II kwartał 2017 r.

mln PLN

II kwartał 2017

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

2 470

+1,1%

Koszty operacyjne*

1 516

+0,1%

EBITDA

964

+3,1%

Marża EBITDA

39%

+0,7 p.p.

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji
 

– To był kolejny bardzo dobry kwartał pod względem wyników finansowych całej Grupy, które są odzwierciedleniem konsekwentnie realizowanej strategii oraz skutecznej kontroli kosztów. Wzrosły zarówno przychody Grupy, jak i EBITDA oraz marża EBITDA. Uwagę po raz kolejny zwracają stabilne, wysokie wolne przepływy pieniężne, dzięki którym mogliśmy podejmować wszystkie niezbędne bieżące działania biznesowe i regularnie zmniejszać zadłużenie Grupy. Bardzo dobra kondycja finansowa pozwoliła na ponowne przyspieszenie spłaty naszego zadłużenia, a jednocześnie wypłatę dywidendy za 2016 rok w wysokości 205 mln zł, zgodnie z naszą polityką w tym zakresie – podsumowuje Katarzyna Ostap-Tomann.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Cyfrowy Polsat


reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Transmiter HDMI LKV388N do max. 50m

Bezprzewodowy transmiter HDMI Urządzenie pozwala na przesłanie na odległość sygnału...

670 zł Więcej...

Miernik SatLink WS-6933 dla DVB-S/S2

Miernik, do pomiarów cyfrowych sygnałów satelitarnych DVB-S z pomiarem PWR,...

299 zł Więcej...

Mini PC Android Zidoo H6 Pro

Mini PC na systemie Android 7.0 z procesorem AllWinner H6...

530 zł Więcej...
reklama