reklama
reklama
SAT Kurier logowanie X
  • Zaloguj

Piechociński: Ustawa OZE w lutym - Polska nie zapłaci kary

2014-12-12: 12 grudnia wicepremier Janusz Piechociński zapowiedział, że najpóźniej w lutym wejdzie w życie uchwalona ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE). Prawdopodobnie będzie to oznaczać, że Polska nie będzie musiała płacić kary za niewdrożenie unijnej dyrektywy o OZE. To opinia wicepremiera Piechocińskiego. Resort gospodarki będzie się starał przyspieszyć prace nad projektem, nad którym obecnie pracuje parlament.

61 tys. euro/dziennie kary za przepisy o OZE?

2014-12-11: Prawdopodobnie Polskę czeka unijna kara za przepisy o OZE. Okazuje się, że Polska powinna być ukarana za brak wdrożenia unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (OZE) kwotą 61 tys. euro za każdy dzień zwłoki. Tak stwierdził rzecznik Trybunału Sprawiedliwości UE w opinii poprzedzającej decyzję w sprawie, którą przeciwko Polsce wniosła Komisja Europejska, która pozwała Polskę w 2013 roku, proponując karę wynoszącą ponad 133 tys. euro dziennie, płatną od wyroku do wdrożenia przepisów UE. Jednak ze względu na przyjęcie przez Polskę części wymaganych przez nią przepisów, UE obniżyła żądaną karę do 61 tys. euro dziennie.

Odkup energii od prosumentów za 100, a nie 80 proc. rynkowej ceny

2014-11-25: Rząd zaproponował wykup energii elektrycznej od prosumentów za 100%, a nie tylko 80% rynkowej ceny, co znacznie podniesie opłacalność inwestycji w energię odnawialną. Bardzo istotne jest to, że w poprawkach do ustawy o OZE polski rząd zaproponował, aby prosumenci, czyli właściciele mikroinstalacji OZE o mocy do 40 kW, mieli szansę na sprzedaż nadwyżki energii do sieci za 100% rynkowej ceny. Dotąd była mowa o jedynie 80%.

17 mln euro wsparcia na produkcję energii z OZE na wsi

2014-10-16: Nawet 0,5 mln euro mogą otrzymać do końca 2015 roku gminy, które zdecydują się na budowę inteligentnych sieci energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii. Ministerstwo Rolnictwa przeznaczy na ten cel łącznie 17 mln euro z unijnych środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. W kolejnych latach nacisk na budowę samowystarczalnych sieci prosumenckich będzie w funduszach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Energia solarna tańsza niż jądrowa?

2014-04-17: Raport wykonany na zlecenie niemieckiego Agora Energiewende ujawnia, że ​​nowe elektrownie słoneczne i wiatrowe są w stanie wygenerować tańszą energię elektryczną niż najnowocześniejsze reaktory jądrowe.

Wystartował program Prosument

2014-06-03: 26 maja 2014 roku wystartował program Prosument, który będzie wspierał w latach 2014-2020 budowę małych instalacji produkujących na własne potrzeby energię z odnawialnych źródeł. Program ten ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Pierwsze pieniądze na mikroinstalacje prądotwórcze będą jednak najwcześniej w czwartym kwartale 2014 roku.

8 kwietnia rząd przyjął projekt ustawy o OZE

2014-04-08: 8 kwietnia 2014 r. polski rząd przyjął projekt ustawy o OZE. Rząd zamierza zmienić system wspierania energetyki odnawialnej i mechanizm "zielonych certyfikatów", by zastąpić go systemem aukcyjnym. Projekt ustawy o OZE przewiduje utrzymanie obecnego systemu wsparcia dla istniejących instalacji OZE, ale z istotnymi zmianami. Ustawa przewiduje bowiem obniżenie wsparcia dla instalacji tzw. spalania wielopaliwowego, czyli współspalania biomasy z węglem do 0,5 certyfikatu za 1 MWh. Systemu aukcyjny, który ma zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2015 r. ma organizować aukcje na wytwarzanie energii elektrycznej produkowanej w obiektach o mocy zainstalowanej do 1 MW oraz o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW.

Prosument - zarabiaj na produkcji energii

2014-03-27: W marcu 2014 roku rada nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przyjęła warunki programu Prosument, który będzie wspierał w latach 2014-2020 budowę małych instalacji produkujących na własne potrzeby energię z odnawialnych źródeł. - To jest przede wszystkim oferta skierowana do osób, które chcą produkować energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii - informuje Witold Maziarz, rzecznik Funduszu (za polskieradio.pl). - Dlatego Narodowy Fundusz, na potrzeby Jana Kowalskiego i jego rodziny, oferuje 1-procentowe pożyczki oraz atrakcyjne dotacje, by móc produkować energię dla siebie i na sprzedaż.

3,2 mln zł dotacji w konkursie „Słoneczne Pomorze”

2014-02-14: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu „Słoneczne Pomorze”. Niemal 3,2 mln złotych w postaci dotacji i pożyczek mogą otrzymać jednostki samorządu terytorialnego oraz uczelnie znajdujące się na terenie województwa pomorskiego.

UE uruchomiła projekt inteligentego miasta

2014-02-12: Pierwsze spotkanie w ramach finansowanego przez Komisję Europejską projektu CLINES odbyło się w Aalborgu w Danii. Program o wartości 2 mln euro będzie miał na celu wspieranie innowacji inteligentnej technologii efektywności energetycznej w Unii Europejskiej. Pierwsza faza finansowanego przez Komisję Europejską projektu wymiany wiedzy skupiona wokół smart city (inteligentnego miasta) odbyła się w Danii.
reklama
Idź do strony
progress gif
reklama
reklama
reklama
reklama