reklama
reklama
SAT Kurier logowanie X
 • Zaloguj

Cyfrowy Polsat: 4,724 mln usług telewizyjnych

dodano: 2016-11-09 10:29 | aktualizacja: 2016-11-09 12:33
autor: Anita Kaźmierska | źródło: Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat 9 listopada br. Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat S.A. opublikowała swoje wyniki za trzeci kwartał 2016 roku. Cyfrowy Polsat zakończył wrzesień br. z 16,546 mln RGU (30.06.2016: 16,712 mln), w tym 13,018 mln usług kontraktowych (30.06.2016: 12,881 mln) i 3,528 mln usług przedpłaconych (30.06.2016: 3,831 mln). Liczba RGU dla usług kontraktowych telewizji wyniosła 4,679 mln (30.06.2016: 4,632 mln), a dla usług przedpłaconych telewizji 0,045 mln (30.06.2016: 0,074 mln), co dało łącznie 4,724 mln usług telewizji (30.06.2016: 4,706 mln). Grupa miała na koniec września br. 5,861 mln klientów kontraktowych (30.06.2016: 5,862 mln).

Tobias Solorz Cyfrowy Polsat


Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
Grupa Cyfrowy Polsat poinformowała w komunikacie prasowym, że odnotowała bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe za III kwartał 2016 roku w obu segmentach i głównych liniach produktowych. Wyrażają się one m.in. we wzroście liczby usług kontraktowych do ponad 13 mln – stanowiących już prawie 80% wszystkich usług, najniższym w ostatnich trzech latach wskaźniku churn i stabilnie rosnącym ARPU, a także kontynuacji pozytywnych trendów w działalności kanałów Telewizji Polsat. III kwartał to czas konsekwentnej realizacji strategii multiplay Grupy, której efektem są rosnące przychody i wynik EBITDA, a także silny wzrost wolnych przepływów pieniężnych – do poziomu 1,544 mld zł w okresie 12-miesięcznym.
 
Liczba usług kontraktowych Cyfrowego Polsatu
 
Liczba klientów multiplay Cyfrowego Polsatu

Grupa Cyfrowy Polsat w III kwartale 2016 r.
 • Usługi kontraktowe w liczbie ponad 13 mln stanowią już prawie 80% wszystkich usług generujących przychód. Liczba kontraktów wzrosła o blisko 600 tys. w ujęciu rocznym. Natomiast średni przychód od jednego klienta kontraktowego wzrósł do 88,6 zł.
 • Skuteczna realizacja strategii programu smartDOM:
  - wzrost liczby klientów multiplay do ponad 1,2 mln,
  - już 21% klientów kontraktowych Grupy korzysta z oferty zintegrowanej, co w konsekwencji przekłada się na najniższy w ostatnich trzech latach, 8,5% poziom wskaźnika churn w III kwartale;
 • Najwyższy od lat, o 112 tys. r/r, wzrost liczby kontraktowych usług telefonii komórkowej – wynikający z konsekwentnej realizacji strategii oraz częściowo wsparty migracjami klientów prepaid.
 • Baza usług Internetu mobilnego w modelu kontraktowym zwiększyła się o 205 tys. r/r do 1,7 mln. Łączna liczba aktywnych usług dostępu do Internetu wynosiła blisko 2 mln.
 • Dzięki zarówno dobrej sprzedaży podstawowych pakietów, jak i usług dodatkowych (Multiroom i płatne usługi OTT), łączna liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła rok do roku aż o 283 tys. 
 • W segmencie prepaid telefonii komórkowej nastąpiła oczekiwana i pozytywna dla Grupy zintensyfikowana migracja klientów do usług kontraktowych. ARPU w III kwartale wynosiło 18,7 zł, co jest wynikiem krótkoterminowych akcji promocyjnych związanych z rejestracją kart prepaid.
 • Kanały Grupy Telewizji Polsat pozostawały liderem rynku oglądalności w grupie komercyjnej zarówno w III kwartale, jak i całym 9-miesięcznym okresie – z wynikami odpowiednio: 24,6% (13% kanału głównego oraz 11,6% kanałów tematycznych) i 24,8% (13,1% kanału głównego oraz 11,7 % kanałów tematycznych). 
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły w III kwartale o 0,7% (przy rynku reklamy TV rosnącym w tempie 0,1% r/r) i wyniosły 222 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV zwiększył się do 27,4%. W okresie 9 miesięcy Grupa odnotowała wzrost przychodów o 4,9% (w tym czasie rynek reklamy TV wrósł o 1% r/r) do 757 mln zł, a jej udział w rynku reklamy wzrósł do 26,8%.
 • Średnia miesięczna liczba użytkowników największej polskiej telewizji internetowej IPLA wynosiła około 3,3 mln.
 • Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy:
 • W wyniku nabycia i konsolidacji od 29 lutego 2016 r. wyników Grupy Midas, w celu lepszego zobrazowania działalności biznesowej Grupy Polsat, do poziomu zysku operacyjnego (EBIT) prezentujemy w zamieszczonych poniżej tabelach porównanie raportowanych1 wyników Grupy w III kwartale 2016 r. z wynikami pro forma2 za III kwartał 2015 r. 
  - przychody: 2,388 mld zł, 
  - EBITDA: 957 mln zł,
  - marża EBITDA: 40,1%,
  - wolne przepływy pieniężne po spłacie odsetek od kredytów i obligacji: 1,544 mld zł w okresie 12-miesięcznym, co przekracza dotychczasowe założenia spółki (1,2-1,4 mld PLN),
  - dług netto/EBITDA zgodny z definicją SFA (tzn. z wyłączeniem długu, który nie jest obsługiwany gotówkowo) wyniósł 2,96x, a z uwzględnieniem zadłużenia niedawno nabytej Grupy Litenite – 3,19x. 

– III kwartał jest kolejnym okresem potwierdzającym wysoką skuteczność obranej przez nas strategii – w ciągu roku zwiększyliśmy bazę usług kontraktowych o niemal 600 tysięcy – mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. – Systematycznie rosnące ARPU i dynamiczny wzrost liczby klientów multiplay przekładają się na bardzo dobre wskaźniki finansowe Grupy, które decydują o stabilności naszego biznesu i pozwalają na jego stały rozwój. Jesteśmy zadowoleni z rekordowo niskiego w naszej branży poziomu wskaźnika churn, na który wpływ miała zwiększająca się liczba klientów korzystających z usług kontraktowych i oferty multiplay. Oczekujemy, że zaprezentowane pozytywne trendy utrzymają się w najbliższych kwartałach.

 
Tobias Solorz, prezes zarządu Cyfrowego Polsatu, mówi o ARPU i wynikach DTH

Segment usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych
 

– Duże wzrosty osiągnęliśmy we wszystkich głównych liniach produktowych. Najszybciej rosła liczba kontraktów telefonii komórkowej – wzrost bazy o 112 tys. rok do roku to zdecydowanie najlepszy wynik od lat, po części związany z obowiązkiem rejestracji kart prepaid, ale także efekt strategii multiplay, bo to już czwarty z kolei kwartał wzrostów w tym obszarze. Rośnie także sprzedaż usług płatnej telewizji i – jak na okres wakacyjny – bardzo dobrze oceniamy wyniki sprzedaży Internetu, pokrywające się z wynikami sprzed roku – podsumowuje Tobias Solorz.

 

 

III kwartał

 

2016

2015

Zmiana %

Łączna liczba RGU
(kontraktowe+przedpłacone)

16.545.653

16.395.514

0,9%

USŁUGI KONTRAKTOWE

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

13.017.749

12.418.707

4,8%

Płatna telewizja, w tym:

4.679.114

4.396.361

6,4%

Multiroom

982.068

901.271

9,0%

Telefonia komórkowa

6.616.579

6.505.016

1,7%

Internet

1.722.056

1.517.330

13,5%

Liczba klientów kontraktowych

5.860.884

5.937.768

-1,3 %

 

 

 

 

ARPU na klienta [PLN]

88,6

88,1

0,6 %

Churn na klienta

8,5%

10,2%

-1,7 p.p.

Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta

2,22

2,09

6,2%

USŁUGI PRZEDPŁACONE

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

3.527.904

3.976.807

-11,3%

Płatna telewizja

44.913

60.471

-25,7%

Telefonia komórkowa

3.223.224

3.685.092

-12,5%

Internet

259.767

231.244

12,3%

ARPU na RGU prepaid [PLN]

18,7

19,0

-1,6%

– Dzięki skutecznie realizowanej strategii, wyrażającej się w rosnącej liczbie usług kontraktowych, i konsekwentnie rozwijanemu programowi smartDOM, a także efektywnemu reagowaniu na zmieniające się otoczenie biznesowe, udaje się nam zwiększać przychody przy jednoczesnej kontroli kosztów. Dzięki temu osiągnęliśmy wyższy wynik EBITDA Grupy – komentuje Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Telewizja Polsat Sp. z o.o.


Wyniki finansowe segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych za III kwartał 2016 r.
 

mln PLN

III kwartał 2016

zmiana r/r

pro forma

Przychody ze sprzedaży

2 119

2%

Koszty operacyjne*

1 289

4%

EBITDA

829

-1%

Marża EBITDA

39,1%

-1,6 p.p.


Pro forma: Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Metelem, Midas, skonsolidowane sprawozdania finansowe i analizy własne
* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji


Segment nadawania i produkcji telewizyjnej 

– Zarówno w III kwartale, jak i całym 9-miesięcznym okresie Grupa Polsat i nasz kanał główny zajmowały pozycję lidera oglądalności w komercyjnej grupie widzów 16-49 – mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o. – Nasze przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu rosły w pierwszych 9 miesiącach tego roku znacznie szybciej niż rynek, w tempie 4,9%, na co pozytywny wpływ miała konsekwentnie prowadzona optymalna polityka programowa oraz sukces sprzedażowy i dobre wyniki oglądalności UEFA EURO 2016. 

 
Maciej Stec - członek zarządu Cyfrowego Polsatu

 

III kwartał

 

 

2016

2015

Zmiana p.p./%

Udział w oglądalności1, w tym:

24,6%

25,2%

-0,6 p.p.

POLSAT (kanał główny)

13,0%

12,8%

0,2 p.p.

Kanały tematyczne

11,6%

12,4%

-0,8 p.p.

Przychody z reklamy i sponsoringu2

(mln PLN)

222

221

0,7%

Udział w rynku reklamy3

27,4%

27,2%

0,2 p.p.

 

 

 

 

Wydatki na reklamę telewizyjną4

(mln PLN)

811

811

0,1%


1 NAM, udział w oglądalności w grupie wszyscy 16-49 lat, cała doba;
2 Przychody z reklamy i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat wg definicji SMG Poland;
3 Szacunki własne na podstawie danych SMG Poland (dawniej SMG Starlink); 
4 SMG Poland, reklama spotowa i sponsoring; 


Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej za III kwartał 2016 r.

mln PLN

III kwartał 2016

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

321

13%

Koszty operacyjne*

195

-1%

EBITDA

128

49%

Marża EBITDA

39,9%

9,5 p.p.


* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji


– Sukces sprzedaży dostępu do meczów UEFA EURO 2016 pozytywnie wpłynął na wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej także w trzecim kwartale – m.in. jego zasługą jest dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży. Efektywne zarządzanie kosztami programowymi przyniosło efekt w postaci stabilnych kosztów tego segmentu. A wszystkie te elementy mają odzwierciedlenie w wysokiej EBITDA i marży EBITDA na poziomie 39,9% – komentuje Katarzyna Ostap-Tomann. 


Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat za III kwartał 2016 r.
 

mln PLN

III kwartał 2016

zmiana r/r

pro forma

Przychody ze sprzedaży

2 388

3%

Koszty operacyjne*

1 431

2%

EBITDA

957

3%

Marża EBITDA

40,1%

-0,1 p.p.


Pro forma: Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Metelem, Midas, skonsolidowane sprawozdania finansowe i analizy własne
* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

 

– To kolejny kwartał, kiedy osiągnęliśmy bardzo dobre, przewyższające konsensus rynkowy wyniki finansowe Grupy. Osiągnięcie tak dobrych wskaźników finansowych wspierały również wypracowane synergie. Cały czas silną pozycję w naszej Grupie stanowią stabilne i wysokie wolne przepływy pieniężne, które nie tylko pozwalają nam realizować cele biznesowe i planowo zmniejszać zadłużenie, co jest naszym priorytetem finansowym, ale także powrócić do regularnych wypłat dywidendy od 2017 roku, zgodnie z założeniami nowej polityki dywidendy – podsumowuje Katarzyna Ostap-Tomann.

 
Maciej Stec i Tobias Solorz na konferencji Cyfrowego Polsatu w dniu 9 listopada br.


Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Polsat Box


reklama
reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Odbiornik DVB-T/T2 HEVC DI-WAY 2020 Mini

Mini odbiornik DVB-T/T2 z HEVC/H.265 marki DI-WAY z trybem hotelowym...

99 zł Więcej...

SAT Kurier - 3-4/2022 wersja elektroniczna

Elektroniczna wersja SAT Kuriera 3-4/2022

12 zł Więcej...

Stojak ścienny regulowany 60-100cm

stojak ścienny boczny, ocynkowany

119 zł Więcej...