reklama
SAT Kurier logowanie X
  • Zaloguj

Cyfrowy Polsat zapłaci zaległy podatek z... 2012 roku?

dodano: 2018-03-05 22:39
autor: Jerzy Kruczek | źródło: Cyfrowy Polsat/satkurier.pl

Cyfrowy Polsat Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie wydał 15 lutego br. decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego spółki Cyfrowy Polsat z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w 2012 roku. Chodzi o kwotę 24,2 mln zł powiększoną o odsetki od zaległości podatkowych.

Cyfrowy Polsat


Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
W wydanej decyzji naczelnik urzędu zakwestionował prawo Cyfrowego Polsatu do zastosowania zwolnienia z obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych płatności odsetkowych dokonanych w 2012 roku.

Jak informuje Cyfrowy Polsat, przedmiotowa decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. Spółka będzie odwoływać się od decyzji urzędu, ze względu na, jak to określiła, „posiadane opinie renomowanych podmiotów” oraz „nie zamierza na ten moment zawiązywać żadnych rezerw obciążających jej wynik finansowy”.

Ponadto zarząd Cyfrowego Polsatu informuje, że urząd prowadzi czynności w analogicznym zakresie za lata 2013 i 2014. W przypadku utrzymania niekorzystnej, a zdaniem spółki „błędnej interpretacji przepisów dotyczących przedmiotu sporu”, dodatkowe zobowiązania spółki z tego tytułu odnośnie lat 2013 i 2014 mogą wynieść około 35 mln zł, plus odsetki od zaległości podatkowych.

Jednocześnie Cyfrowy Polsat dokonał zmian w raporcie finansowym, pomniejszając skonsolidowany zysk netto w czwartym kwartale 2017 roku o kwotę ok. 144 mln zł.
 

Spółka dokonała analizy wpływu zmian przepisów podatku dochodowego od osób prawnych mających zastosowanie od 1 stycznia 2018 r. na kwoty aktywów oraz zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywanych w skonsolidowanym bilansie Grupy Polsat na dzień 31 grudnia 2017 r.

Zgodnie z obowiązującymi wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, aktywa oraz zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego są ujmowane w skonsolidowanym bilansie Grupy Polsat w odniesieniu do wartości bilansowych i podatkowych określonych dla poszczególnych elementów majątku netto Grupy Polsat.

Analiza wykazała konieczność zwiększenia wartości pozycji „Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego” w skonsolidowanym bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2017 r. o kwotę ok. 144 mln zł. Opisana zmiana stanu zobowiązania z tytułu podatku odroczonego ma charakter niegotówkowy i obciąża linię „Podatek dochodowy” w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej, pomniejszając tym samym skonsolidowany zysk netto w czwartym kwartale 2017 roku. Opisywana zmiana stanu zobowiązania z tytułu podatku odroczonego wynika z wprowadzonych ograniczeń ujmowania podatkowych kosztów uzyskania w przyszłych latach, lecz mających związek z aktywami ujętymi w skonsolidowanym bilansie na dzień 31 grudnia 2017 r.

- czytamy w raporcie Cyfrowego Polsatu.

Jak informuje Cyfrowy Polsat, wartości oraz informacje zamieszczone powyżej mają charakter szacunkowy, a ostateczne wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Polsat za 2017 roku, mogą się różnić od wartości zamieszczonych powyżej.

Źródło: grupapolsat.pl 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Cyfrowy Polsat


reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Kabel HDMI 2.0 4K Light 3,0m

Wysokiej klasy kabel połączeniowy HDMI Light z oświetleniem LED z...

79 zł Więcej...

LNB Single BEST HG 101 Ultra Black 0,1dB

Najwyższej jakości konwerter Universal Single LNB o współczynniku szumów 0,1...

35 zł Więcej...

'SAT Kurier' - 3-4/2020 wersja limitowana

Limitowana edycja SAT Kuriera 3-4/2020 - 1 egz., który otrzymają...

25 zł Więcej...
reklama