reklama
SAT Kurier logowanie X
 • Zaloguj

5,129 mln usług telewizji Cyfrowego Polsatu

dodano: 2018-11-08 09:56 | aktualizacja: 2018-11-08 11:07
autor: Anita Kaźmierska | źródło: Cyfrowy Polsat/satkurier.pl

Cyfrowy Polsat wyniki trzeci kwartał 2018 8 listopada br. Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat S.A. opublikowała swoje wyniki za trzeci kwartał 2018 roku. Cyfrowy Polsat zakończył wrzesień br. z 16,851 mln RGU (30.06.2018: 16,699 mln), w tym 14,057 mln usług kontraktowych (30.06.2018: 13,93 mln) i 2,794 mln usług przedpłaconych (30.06.2018: 2,769 mln).

Cyfrowy Polsat wyniki trzeci kwartał 2018


Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
Liczba RGU dla usług kontraktowych telewizji Cyfrowego Polsatu wyniosła 5,038 mln (30.06.2018: 5,028 mln), a dla usług przedpłaconych telewizji 0,091 mln (30.06.2018: 0,06 mln), co dało łącznie 5,129 mln usług telewizji (30.06.2018: 5,087 mln). Grupa miała na koniec września 2018 roku 5,712 mln klientów kontraktowych (30.06.2018: 5,724 mln, co oznacza spadek o 12 tys.).

Podsumowując, w trzecim kwartale 2018 roku liczba RGU Cyfrowego Polsatu wzrosła o 153 tys. (liczba usług kontraktowych wzrosła o 127 tys., podczas gdy liczba usług przedpłaconych wzrosła o 25 tys.). W zakresie usług telewizyjnych liczba usług kontraktowych wzrosła o 11 tys., a przedpłaconych wzrosła o 32 tys. Sumarycznie liczba RGU dla telewizji Cyfrowego Polsatu wzrosła o 42 tys.

Liczba klientów programu SmartDOM wzrosła w trzecim kwartale 2018 roku o 73 tys. do 1,728 mln. Liczba użytkowników usługi telewizyjnej Multiroom wyniosła 1,142 mln (30.06.2018: 1,127 mln, co oznacza wzrost o 15 tys.).


Komunikat prasowy Cyfrowego Polsatu:

Grupa Cyfrowy Polsat zakończyła III kwartał 2018 roku bardzo dobrymi wynikami operacyjnymi w obydwu segmentach, a także osiągnęła silne wyniki finansowe będące odzwierciedleniem zdrowej kondycji biznesu. Ponadto przekroczyła liczbę 14 mln usług kontraktowych świadczonych swoim klientom i dzięki konsekwentnej realizacji strategii multiplay odnotowała rekordowo niski wskaźnik churn. Grupa rozpoczęła monetyzację praw do Ligi Mistrzów UEFA i wypracowała bardzo dobrą sprzedaż pakietu Polsat Sport Premium.

Najważniejsze dane operacyjne za III kwartał 2018 roku
 • Już 30% klientów korzysta z ofert wiązanych – skuteczna realizacja strategii multiplay:
  - Systematyczny wzrost liczby klientów usług wiązanych − o 284 tys. (20%) r/r do 1,73 mln (co stanowi 30% bazy klientów kontraktowych).
  - Do 5,17 mln wzrosła liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów.
  - Miało to wpływ na obniżenie wskaźnika churn do rekordowo niskiego poziomu wynoszącego 7,9% w skali roku.
 • Regularny przyrost liczby usług kontraktowych – o 527 tys. r/r – do 14,06 mln (stanowią one 83,4% wszystkich świadczonych usług):
  - Kolejny kwartał wzrostu liczby usług telefonii komórkowej – o 344 tys. r/r, do 7,2 mln, co wynika z korzystnego wpływu strategii multiplay, utrzymującego się zainteresowania klientów nowymi prostymi taryfami Plusa wprowadzonymi w lutym br. oraz z wysokiej sprzedaży w segmencie B2B (rozwiązania m2m).
  - Dzięki dobrej sprzedaży podstawowych pakietów, jak i usług dodatkowych (Multiroom HD i płatne usługi OTT), łączna liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła r/r o 156 tys., przekraczając poziom 5 mln.
  - Baza usług Internetu zwiększyła się o 27 tys. r/r i wynosi 1,8 mln. W trzech pierwszych kwartałach tego roku klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i sieci Plus przetransferowali ok. 699 PB danych.
 • Stabilna baza ponad 5,7 mln klientów kontraktowych:
  - Wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na klienta – o 5,1% r/r, a każdy z nich posiadał średnio 2,46 usługi z portfolio Grupy.
  - Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU), liczony zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15, wzrósł o 4,3% r/r do poziomu 84 zł.
 • Stabilna baza prepaid na poziomie 2,8 mln usług odzwierciedla rzeczywistą liczbę użytkowników tej usługi:
  - Wysoki, stabilny poziom ARPU usług prepaid wynoszący 20,8 zł.
 • Zgodnie z długoterminową strategią kanały Grupy Telewizji Polsat pozostawały w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej zarówno w III kwartale, jak i pierwszych 9 miesiącach, osiągając w pierwszym okresie wynik 25,1% (11,3% kanału głównego oraz 13,7% kanałów tematycznych) – pomimo nadal odzwierciedlającego się przejściowego wpływu transmisji z Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018 na otwartych antenach publicznego nadawcy – oraz 24,4% za 3 kwartały (11,5% dla anteny głównej i 12,9% dla kanałów tematycznych).
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły w III kwartale o 4,1% r/r i wyniosły 241 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV osiągnął 27,6%, a we wszystkich 3 kwartałach zanotowały wzrost o 7,6% do 831 mln zł, zapewniając udział w rynku na poziomie ok. 27%.
 

– To kolejny kwartał dający nam wiele powodów do zadowolenia. Doskonałe efekty przynosi konsekwentna realizacja strategii multiplay. Świadczymy już ponad 14 mln usług kontraktowych, 30% klientów Grupy korzysta z ofert łączonych, a dzięki temu odnotowaliśmy rekordowo niski wskaźnik churn, który w skali roku wyniósł zaledwie 7,9%. Widać już także pierwsze efekty strategicznych działań zainicjonowanych po dołączeniu do naszej Grupy spółki Netia − mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. – Rozpoczęliśmy wielopłaszczyznową monetyzację praw do transmisji rozgrywek Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA, a sprzedaż pakietu z kanałami Polsat Sport Premium jest na bardzo dobrym poziomie. Już tradycyjnie przygotowaliśmy atrakcyjne oferty na okres świąteczny, z których wszyscy nasi klienci mogą korzystać od wczoraj.

Dane operacyjne segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych

 

III kwartał

 

2018

2017

Zmiana %

Łączna liczba RGU
(kontraktowe+przedpłacone)

16 851 153

16 410 325

2,7%

USŁUGI KONTRAKTOWE

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

14 057 045

13 530 164

3,9%

Płatna telewizja, w tym:

5 038 210

4 882 505

3,2%

Multiroom

1 141 820

1 072 513

6,5%

Telefonia komórkowa

7 209 240

6 864 787

5,0%

Internet

1 809 595

1 782 872

1,5%

Liczba klientów kontraktowych w tym:

5 712 151

5 791 841

-1,4%

klienci ofert multiplay

1 727 928

1 443 581

19,7 %

 

 

 

 

ARPU na klienta1) [PLN]

84,0

80,5

4,3%

Churn na klienta

7,9%

8,8%

-0,9 p.p.

Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta

2,46

2,34

5,1%

USŁUGI PRZEDPŁACONE

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

2 794 108

2 880 161

-3,0%

Płatna telewizja

91 261

63 627

43,4%

Telefonia komórkowa

2 550 355

2 623 950

-2,8%

Internet

152 492

192 584

-20,8%

ARPU na RGU prepaid1) [PLN]

20,8

20,2

3,0%

1) ARPU skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15.
 

- Wyniki oglądalności kanałów Grupy Polsat w grupie komercyjnej w trzecim kwartale i pierwszych dziewięciu miesiącach roku są zgodne z naszą długoterminową strategią, pomimo silnego wpływu rynkowego Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018. Dynamiczny wzrost naszych przychodów z reklamy telewizyjnej i sponsoringu został wsparty szybką realizacją synergii zapowiedzianych w momencie nabycia nowych kanałów telewizyjnych – mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A., Telewizja Polsat Sp. z o.o. – Nasze inwestycje w transmisje sportowe premium stanowią dodatkowe silne wzmocnienie przychodów Grupy Telewizji Polsat. Wzbogaciliśmy portfolio kanałów Grupy Polsat nowymi płatnymi kanałami sportowymi Polsat Sport Premium i Eleven Sports, zbudowaliśmy najnowocześniejsze studio sportowe w Polsce dedykowane Lidze Mistrzów i Lidze Europy UEFA, przygotowaliśmy atrakcyjne oferty z tymi rozgrywkami dla klientów Cyfrowego Polsatu, Plusa, IPLI i Netii oraz byliśmy otwarci na współpracę z innymi operatorami TV. A to wszystko po to, by zapewnić najlepsze treści i oprawę meczów dla wszystkich fanów rozgrywek piłkarskich.

Dane operacyjne segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej

 

III kwartał

9 miesięcy

 

2018

2017

Zmiana

p.p./%

2018

2017

Zmiana

p.p./%

Udział w oglądalności1,
w tym:

25,05%

23,81%

1,24 p.p.

24,35%

23,87%

0,48 p.p.

POLSAT (kanał główny)

11,33%

11,96%

-0,63 p.p.

11,47%

12,45%

-0,98 p.p.

Kanały tematyczne

13,73%

11,85%

1,88 p.p.

12,88%

11,42%

1,46 p.p.

Przychody z reklamy
i sponsoringu
2

(mln PLN)

241

231

4, 1%

831

772

7,6%

Udział w rynku reklamy3

27,6%

28,1%

-0,5 p.p.

27%

27,1%

-0,1 p.p.

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki na reklamę telewizyjną na rynku4

(mln PLN)

873

823

6%

3 077

2 850

8%

1 NAM, udział w oglądalności w grupie wszyscy 16-49 lat, cała doba, uwzględniając oglądalność Live+2 (oglądalność z dnia emisji i z 2 kolejnych dni w ramach tzw. Time Shift Viewing), z uwzględnieniem kanałów Eleven (od czerwca 2018), z wyłączeniem kanałów partnerskich: Polsat Viasat Explore, Polsat Viasat Nature, Polsat Viasat History, JimJam, CI Polsat;
2 Przychody z reklamy i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat wg definicji Starcom;
3 Szacunki własne na podstawie wstępnych danych Starcom;
4 Starcom, dane wstępne, reklama sportowa i sponsoring;


Najważniejsze dane finansowe za III kwartał 2018 r.
 • Silne wyniki finansowe Grupy (zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15 oraz z uwzględnieniem konsolidacji Netii; dane historyczne za 2017 r. także według MSSF 15):
  - przychody: 2,735 mld zł (wzrost o 16,3% r/r),
  - EBITDA: 920 mln zł (wzrost o 13,4% r/r),
  - marża EBITDA: 33,6%,
  - zysk netto: 227,1 mln zł,
  - wolne przepływy pieniężne za okres 12 miesięcy: 1,509 mld zł,
  - wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA LTM: 2,83x.
Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat 1)

mln PLN

III kwartał 2018

III kwartał 2017

zmiana r/r

Przychody

2 735

2 351

16,3%

EBITDA

920

811

13,4%

Marża EBITDA

33,6%

34,5%

-0,9 p.p.

1) Zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 r. oraz szacunki własne w odniesieniu do III kwartału 2017.
 • Rosnące wyniki finansowe segmentu usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym (zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15 oraz z uwzględnieniem konsolidacji Netii):
  - przychody: 2,430 mld zł,
  - EBITDA: 826 mln zł,
  - marża EBITDA: 34%.
 • Bardzo dobre wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej (zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15):
  - przychody: 375 mln zł,
  - EBITDA: 94 mln zł,
  - marża EBITDA: 25,1%.
Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej 1)

mln PLN

III kwartał 2018

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

375

23%

Koszty operacyjne2)

281

31%

EBITDA

94

3%

Marża EBITDA

25,1%

-4,7 p.p.

1) Zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15
2) Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

 

– Trzeci kwartał tego roku to zarazem pierwszy kwartał pełnej konsolidacji wyników finansowych Netii i Eleven Sports Network. Osiągnęliśmy silne wyniki finansowe, które są odzwierciedleniem zdrowej kondycji biznesowej Grupy i przewyższają średnią prognoz analityków. To zasługa bardzo dobrych wyników sprzedażowych w obydwu segmentach i konsekwentnej realizacji strategii multiplay. Jednocześnie na wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej w tym kwartale pozytywny wpływ miało włączenie do oferty hurtowej nowych kanałów telewizyjnych, w tym sportowych stacji premium. Wysokie wolne przepływy pieniężne zapewniają nam z kolei komfort, jeżeli chodzi o bieżące realizowanie założeń strategii biznesowej, planów inwestycyjnych i regularną spłatę zadłużenia − mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Telewizja Polsat Sp. z o.o.


Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Cyfrowy Polsat


reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Tivusat: karta + CAM w UHD

Karta Tivusat z modułem CAM DigiQuest. Umożliwia oglądanie włoskiego pakietu...

590 zł Więcej...

Odbiornik Opticum HD AX 410

Najtańszy dekoder cyfrowy HDTV marki Opticum do współpracy z kartami...

115 zł Więcej...

Antena Televes Ellipse UHF

Antena Televes Ellipse kierunkowa do stabilnego odbioru UHF (DVB-T) z...

379 zł Więcej...
reklama