reklama
SAT Kurier logowanie X
 • Zaloguj

5,129 mln usług telewizji Cyfrowego Polsatu

dodano: 2018-11-08 09:56 | aktualizacja: 2018-11-08 11:07
autor: Anita Kaźmierska | źródło: Cyfrowy Polsat/satkurier.pl

Cyfrowy Polsat wyniki trzeci kwartał 2018 8 listopada br. Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat S.A. opublikowała swoje wyniki za trzeci kwartał 2018 roku. Cyfrowy Polsat zakończył wrzesień br. z 16,851 mln RGU (30.06.2018: 16,699 mln), w tym 14,057 mln usług kontraktowych (30.06.2018: 13,93 mln) i 2,794 mln usług przedpłaconych (30.06.2018: 2,769 mln).

Cyfrowy Polsat wyniki trzeci kwartał 2018


Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
Liczba RGU dla usług kontraktowych telewizji Cyfrowego Polsatu wyniosła 5,038 mln (30.06.2018: 5,028 mln), a dla usług przedpłaconych telewizji 0,091 mln (30.06.2018: 0,06 mln), co dało łącznie 5,129 mln usług telewizji (30.06.2018: 5,087 mln). Grupa miała na koniec września 2018 roku 5,712 mln klientów kontraktowych (30.06.2018: 5,724 mln, co oznacza spadek o 12 tys.).

Podsumowując, w trzecim kwartale 2018 roku liczba RGU Cyfrowego Polsatu wzrosła o 153 tys. (liczba usług kontraktowych wzrosła o 127 tys., podczas gdy liczba usług przedpłaconych wzrosła o 25 tys.). W zakresie usług telewizyjnych liczba usług kontraktowych wzrosła o 11 tys., a przedpłaconych wzrosła o 32 tys. Sumarycznie liczba RGU dla telewizji Cyfrowego Polsatu wzrosła o 42 tys.

Liczba klientów programu SmartDOM wzrosła w trzecim kwartale 2018 roku o 73 tys. do 1,728 mln. Liczba użytkowników usługi telewizyjnej Multiroom wyniosła 1,142 mln (30.06.2018: 1,127 mln, co oznacza wzrost o 15 tys.).


Komunikat prasowy Cyfrowego Polsatu:

Grupa Cyfrowy Polsat zakończyła III kwartał 2018 roku bardzo dobrymi wynikami operacyjnymi w obydwu segmentach, a także osiągnęła silne wyniki finansowe będące odzwierciedleniem zdrowej kondycji biznesu. Ponadto przekroczyła liczbę 14 mln usług kontraktowych świadczonych swoim klientom i dzięki konsekwentnej realizacji strategii multiplay odnotowała rekordowo niski wskaźnik churn. Grupa rozpoczęła monetyzację praw do Ligi Mistrzów UEFA i wypracowała bardzo dobrą sprzedaż pakietu Polsat Sport Premium.

Najważniejsze dane operacyjne za III kwartał 2018 roku
 • Już 30% klientów korzysta z ofert wiązanych – skuteczna realizacja strategii multiplay:
  - Systematyczny wzrost liczby klientów usług wiązanych − o 284 tys. (20%) r/r do 1,73 mln (co stanowi 30% bazy klientów kontraktowych).
  - Do 5,17 mln wzrosła liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów.
  - Miało to wpływ na obniżenie wskaźnika churn do rekordowo niskiego poziomu wynoszącego 7,9% w skali roku.
 • Regularny przyrost liczby usług kontraktowych – o 527 tys. r/r – do 14,06 mln (stanowią one 83,4% wszystkich świadczonych usług):
  - Kolejny kwartał wzrostu liczby usług telefonii komórkowej – o 344 tys. r/r, do 7,2 mln, co wynika z korzystnego wpływu strategii multiplay, utrzymującego się zainteresowania klientów nowymi prostymi taryfami Plusa wprowadzonymi w lutym br. oraz z wysokiej sprzedaży w segmencie B2B (rozwiązania m2m).
  - Dzięki dobrej sprzedaży podstawowych pakietów, jak i usług dodatkowych (Multiroom HD i płatne usługi OTT), łączna liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła r/r o 156 tys., przekraczając poziom 5 mln.
  - Baza usług Internetu zwiększyła się o 27 tys. r/r i wynosi 1,8 mln. W trzech pierwszych kwartałach tego roku klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i sieci Plus przetransferowali ok. 699 PB danych.
 • Stabilna baza ponad 5,7 mln klientów kontraktowych:
  - Wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na klienta – o 5,1% r/r, a każdy z nich posiadał średnio 2,46 usługi z portfolio Grupy.
  - Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU), liczony zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15, wzrósł o 4,3% r/r do poziomu 84 zł.
 • Stabilna baza prepaid na poziomie 2,8 mln usług odzwierciedla rzeczywistą liczbę użytkowników tej usługi:
  - Wysoki, stabilny poziom ARPU usług prepaid wynoszący 20,8 zł.
 • Zgodnie z długoterminową strategią kanały Grupy Telewizji Polsat pozostawały w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej zarówno w III kwartale, jak i pierwszych 9 miesiącach, osiągając w pierwszym okresie wynik 25,1% (11,3% kanału głównego oraz 13,7% kanałów tematycznych) – pomimo nadal odzwierciedlającego się przejściowego wpływu transmisji z Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018 na otwartych antenach publicznego nadawcy – oraz 24,4% za 3 kwartały (11,5% dla anteny głównej i 12,9% dla kanałów tematycznych).
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły w III kwartale o 4,1% r/r i wyniosły 241 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV osiągnął 27,6%, a we wszystkich 3 kwartałach zanotowały wzrost o 7,6% do 831 mln zł, zapewniając udział w rynku na poziomie ok. 27%.
 

– To kolejny kwartał dający nam wiele powodów do zadowolenia. Doskonałe efekty przynosi konsekwentna realizacja strategii multiplay. Świadczymy już ponad 14 mln usług kontraktowych, 30% klientów Grupy korzysta z ofert łączonych, a dzięki temu odnotowaliśmy rekordowo niski wskaźnik churn, który w skali roku wyniósł zaledwie 7,9%. Widać już także pierwsze efekty strategicznych działań zainicjonowanych po dołączeniu do naszej Grupy spółki Netia − mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. – Rozpoczęliśmy wielopłaszczyznową monetyzację praw do transmisji rozgrywek Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA, a sprzedaż pakietu z kanałami Polsat Sport Premium jest na bardzo dobrym poziomie. Już tradycyjnie przygotowaliśmy atrakcyjne oferty na okres świąteczny, z których wszyscy nasi klienci mogą korzystać od wczoraj.

Dane operacyjne segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych

 

III kwartał

 

2018

2017

Zmiana %

Łączna liczba RGU
(kontraktowe+przedpłacone)

16 851 153

16 410 325

2,7%

USŁUGI KONTRAKTOWE

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

14 057 045

13 530 164

3,9%

Płatna telewizja, w tym:

5 038 210

4 882 505

3,2%

Multiroom

1 141 820

1 072 513

6,5%

Telefonia komórkowa

7 209 240

6 864 787

5,0%

Internet

1 809 595

1 782 872

1,5%

Liczba klientów kontraktowych w tym:

5 712 151

5 791 841

-1,4%

klienci ofert multiplay

1 727 928

1 443 581

19,7 %

 

 

 

 

ARPU na klienta1) [PLN]

84,0

80,5

4,3%

Churn na klienta

7,9%

8,8%

-0,9 p.p.

Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta

2,46

2,34

5,1%

USŁUGI PRZEDPŁACONE

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

2 794 108

2 880 161

-3,0%

Płatna telewizja

91 261

63 627

43,4%

Telefonia komórkowa

2 550 355

2 623 950

-2,8%

Internet

152 492

192 584

-20,8%

ARPU na RGU prepaid1) [PLN]

20,8

20,2

3,0%

1) ARPU skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15.
 

- Wyniki oglądalności kanałów Grupy Polsat w grupie komercyjnej w trzecim kwartale i pierwszych dziewięciu miesiącach roku są zgodne z naszą długoterminową strategią, pomimo silnego wpływu rynkowego Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018. Dynamiczny wzrost naszych przychodów z reklamy telewizyjnej i sponsoringu został wsparty szybką realizacją synergii zapowiedzianych w momencie nabycia nowych kanałów telewizyjnych – mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A., Telewizja Polsat Sp. z o.o. – Nasze inwestycje w transmisje sportowe premium stanowią dodatkowe silne wzmocnienie przychodów Grupy Telewizji Polsat. Wzbogaciliśmy portfolio kanałów Grupy Polsat nowymi płatnymi kanałami sportowymi Polsat Sport Premium i Eleven Sports, zbudowaliśmy najnowocześniejsze studio sportowe w Polsce dedykowane Lidze Mistrzów i Lidze Europy UEFA, przygotowaliśmy atrakcyjne oferty z tymi rozgrywkami dla klientów Cyfrowego Polsatu, Plusa, IPLI i Netii oraz byliśmy otwarci na współpracę z innymi operatorami TV. A to wszystko po to, by zapewnić najlepsze treści i oprawę meczów dla wszystkich fanów rozgrywek piłkarskich.

Dane operacyjne segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej

 

III kwartał

9 miesięcy

 

2018

2017

Zmiana

p.p./%

2018

2017

Zmiana

p.p./%

Udział w oglądalności1,
w tym:

25,05%

23,81%

1,24 p.p.

24,35%

23,87%

0,48 p.p.

POLSAT (kanał główny)

11,33%

11,96%

-0,63 p.p.

11,47%

12,45%

-0,98 p.p.

Kanały tematyczne

13,73%

11,85%

1,88 p.p.

12,88%

11,42%

1,46 p.p.

Przychody z reklamy
i sponsoringu
2

(mln PLN)

241

231

4, 1%

831

772

7,6%

Udział w rynku reklamy3

27,6%

28,1%

-0,5 p.p.

27%

27,1%

-0,1 p.p.

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki na reklamę telewizyjną na rynku4

(mln PLN)

873

823

6%

3 077

2 850

8%

1 NAM, udział w oglądalności w grupie wszyscy 16-49 lat, cała doba, uwzględniając oglądalność Live+2 (oglądalność z dnia emisji i z 2 kolejnych dni w ramach tzw. Time Shift Viewing), z uwzględnieniem kanałów Eleven (od czerwca 2018), z wyłączeniem kanałów partnerskich: Polsat Viasat Explore, Polsat Viasat Nature, Polsat Viasat History, JimJam, CI Polsat;
2 Przychody z reklamy i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat wg definicji Starcom;
3 Szacunki własne na podstawie wstępnych danych Starcom;
4 Starcom, dane wstępne, reklama sportowa i sponsoring;


Najważniejsze dane finansowe za III kwartał 2018 r.
 • Silne wyniki finansowe Grupy (zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15 oraz z uwzględnieniem konsolidacji Netii; dane historyczne za 2017 r. także według MSSF 15):
  - przychody: 2,735 mld zł (wzrost o 16,3% r/r),
  - EBITDA: 920 mln zł (wzrost o 13,4% r/r),
  - marża EBITDA: 33,6%,
  - zysk netto: 227,1 mln zł,
  - wolne przepływy pieniężne za okres 12 miesięcy: 1,509 mld zł,
  - wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA LTM: 2,83x.
Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat 1)

mln PLN

III kwartał 2018

III kwartał 2017

zmiana r/r

Przychody

2 735

2 351

16,3%

EBITDA

920

811

13,4%

Marża EBITDA

33,6%

34,5%

-0,9 p.p.

1) Zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 r. oraz szacunki własne w odniesieniu do III kwartału 2017.
 • Rosnące wyniki finansowe segmentu usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym (zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15 oraz z uwzględnieniem konsolidacji Netii):
  - przychody: 2,430 mld zł,
  - EBITDA: 826 mln zł,
  - marża EBITDA: 34%.
 • Bardzo dobre wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej (zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15):
  - przychody: 375 mln zł,
  - EBITDA: 94 mln zł,
  - marża EBITDA: 25,1%.
Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej 1)

mln PLN

III kwartał 2018

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

375

23%

Koszty operacyjne2)

281

31%

EBITDA

94

3%

Marża EBITDA

25,1%

-4,7 p.p.

1) Zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15
2) Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

 

– Trzeci kwartał tego roku to zarazem pierwszy kwartał pełnej konsolidacji wyników finansowych Netii i Eleven Sports Network. Osiągnęliśmy silne wyniki finansowe, które są odzwierciedleniem zdrowej kondycji biznesowej Grupy i przewyższają średnią prognoz analityków. To zasługa bardzo dobrych wyników sprzedażowych w obydwu segmentach i konsekwentnej realizacji strategii multiplay. Jednocześnie na wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej w tym kwartale pozytywny wpływ miało włączenie do oferty hurtowej nowych kanałów telewizyjnych, w tym sportowych stacji premium. Wysokie wolne przepływy pieniężne zapewniają nam z kolei komfort, jeżeli chodzi o bieżące realizowanie założeń strategii biznesowej, planów inwestycyjnych i regularną spłatę zadłużenia − mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Telewizja Polsat Sp. z o.o.


Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Cyfrowy Polsat


reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Transmiter HDMI Megasat Premium do max. 100m

Bezprzewodowy transmiter HDMI firmy Megasat. Urządzenie pozwala na przesłanie na...

670 zł Więcej...

Odbiornik AX 4KBOX HD60 S2X

AX 4K HD60 - najnowszy odbiornik Ultra HD marki AX....

450 zł Więcej...

Kamera SJCAM SJ8 PRO

979 zł Więcej...
reklama