reklama
SAT Kurier logowanie X
 • Zaloguj

32,2 tys. klientów usługi Play Now TV Box

dodano: 2020-02-27 10:07 | aktualizacja: 2020-02-27 11:13
autor: Anita Kaźmierska | źródło: Play/satkurier.pl

Play Now TV Box Play Communications poinformował w raporcie finansowym i operacyjnym za 2019 rok, że na koniec grudnia miał 32,2 tys. klientów usługi Play Now TV Box, uruchomionej komercyjnie w kwietniu. Oznacza to wzrost o 11,9 tys. w czwartym kwartale 2019 roku (na koniec września z Play Now TV Box korzystało 20,3 tys. klientów). Play Communications jest podmiotem dominującym grupy Play. Jej spółką zależną jest P4, operator marki Play.

Play 2019 wyniki


Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.

Jean Marc Harion, prezes P4, skomentował:

Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu najlepsze w historii Play wyniki, z rosnącymi o 3 proc. rok do roku przychodami przekraczającymi 7 mld zł. W ciągu pierwszych dwunastu miesięcy wdrażania naszej mobilno-centrycznej strategii, poczyniliśmy znaczne postępy we wszystkich naszych strategicznych filarach. Wprowadziliśmy na rynek nowe usługi i plany mobilno-centryczne, takie jak Play Now TV Box i grupę planów Homebox, które oferują bogate pakiety danych dla klientów indywidualnych, rodzinnych i biznesowych.

Nasze cyfrowe podejście pozwoliło na przyspieszenie automatyzacji procesów biznesowych oraz wykorzystanie naszej regularnie aktualizowanej aplikacji samoobsługowej Play24. Wdrożenie efektywnej kosztowo sieci dało nam możliwość uaktualnienia jej do wersji 5G Ready dla prawie połowy populacji Polski.

Wszystkie powyższe elementy w połączeniu z naszym efektywnym kosztowo modelem operacyjnym i doskonałą strategią handlową dały podstawy do osiągnięcia lepszych niż pierwotnie zakładaliśmy wyników finansowych. 15,3 mln raportowanych klientów potwierdza również naszą wiodącą pozycję na bardzo konkurencyjnym i nasycającym się rynku telefonii komórkowej.

Rok 2020 będzie rokiem 5G. Jesteśmy gotowi w pełni wykorzystać tę szansę z korzyścią dla naszych klientów: oferowane przez nas 5G Ready obejmuje już prawie 50% populacji, rozpoczęliśmy aktualizację do wersji 5G Legacy na częstotliwości 2,1 GHz w Trójmieście i 16 dodatkowych miastach; ponadto czekamy na warunki aukcji częstotliwości 5G w paśmie C, które będą kluczowe dla dalszego rozwoju zasięgu 5G i prędkości transmisji danych.

Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na dwie istotne zmiany, których właśnie dokonaliśmy. Po pierwsze, Play zdecydował się na przygotowanie wydzielenia swojej obecnej i przyszłej pasywnej infrastruktury sieciowej oraz utworzenia do jej obsługi dedykowanej spółki zależnej („TowerCo"). Po drugie, w ramach Friendly User Trial zaoferowaliśmy naszym pierwszym klientom ofertę stacjonarnych usług szerokopasmowych, która zostanie wdrożona komercyjnie w pierwszej połowie 2020 r.

Najważniejsze dane operacyjne:
 • 15,3 mln raportowanych klientów i 12,9 mln aktywnych klientów (odpowiednio +1,7% i +2,2% r/r);
 • Na koniec 2019 r. udział klientów kontraktowych na poziomie 65,5% (-0,2pp r/r), przy nieznacznej poprawie wskaźnika rezygnacji r/r do 0,75%;
 • Średnie ARPU wzrosło w IV kw. do poziomu 33,0 zł (+1,7% r/r) oraz do 32,8 zł (+1,5% r/r) w całym 2019 r., przy utrzymaniu udziału pakietowych kart SIM na poziomie 41%;
 • 32,2 tys. klientów usługi Play Now TV Box uruchomionej komercyjnie w kwietniu 2019 r.;
 • Na koniec grudnia działało 7 868 stacji bazowych (+12,4% r/r), w całym 2019 r. uruchomiono 865 nowych stacji bazowych;
 • Zasięg 4G LTE osiągnął 98,7% populacji kraju (+2,0pp r/r) natomiast 37% stacji bazowych zostało uaktualnionych do standardu 5G Ready, zapewniając zasięg dla 48,3% populacji kraju;
 • Wyraźne prowadzenie w rankingu prędkości transmisji danych w sieci własnej według SpeedTest.pl od listopada 2018 r.

Najważniejsze dane finansowe:
 • Przychody w całym 2019 r. wyniosły 7 041 mln zł (+2,9% r/r). W IV kw. przychody operacyjne osiągnęły 1 800 mln zł (-0,4% r/r) dzięki wzrostowi przychodów z użytkowania o 5,6%, skompensowanemu z nadwyżką przez spadek sprzedaży towarów o 13%.
 • Skorygowana EBITDA w 2019 r. wyniosła 2 436 mln zł (+12,8% r/r). Skorygowana EBITDA osiągnęła w IV kw. 570 mln zł (+6,5% r/r), głównie dzięki poprawie marży na usługach o 87 mln zł.
 • Zysk netto w 2019 r. wzrósł do 867 mln zł (+16,4% r/r), odzwierciedlając głównie poprawę EBITDA, częściowo skompensowaną wyższymi kosztami amortyzacji i podatku dochodowego. Zysk netto w IV kw. spadł do 166 mln zł (-17,7% r/r), odzwierciedlając głównie wyższe koszty podatku dochodowego.
 • W 2019 r. gotówkowe nakłady inwestycyjne wyniosły 848 mln zł (+11,7% r/r) i 214 mln zł w IV kw. (-11,5% r/r) w związku z rozbudową i modernizacją sieci radiowej i szkieletowej Play, a także kapitalizacją kosztów urządzeń klienckich do mobilnego dostępu szerokopasmowego oraz Play Now TV Box.
 • Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE, z uwzględnieniem płatności leasingowych) w 2019 r. wyniosły 929 mln zł (+13,8% r/r). Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego w IV kw. wyniosły 169 mln zł (-20,4% r/r), odzwierciedlając głównie wpływ kapitału obrotowego spowodowany spadkiem zobowiązań na koniec roku.
 • Na koniec grudnia dług netto do skorygowanej EBITDA spadł do 2,72x, wobec 3,11x na koniec 2018 roku, dzięki solidnemu generowaniu gotówki, ciągłej spłacie pożyczki uprzywilejowanej i wzrostowi skorygowanej EBITDA, pomimo wypłaconej w II kw. dywidendy w kwocie 368 mln zł oraz nakładom pieniężnym w kwocie 330 mln zł na przejęcie Grupy 3S w III kw.
 

Holger Püchert, Dyrektor Finansowy P4, skomentował:

Nasze wyniki finansowe za rok 2019 są znakomite: skorygowana EBITDA przekroczyła 2,4 mld zł - wzrost o blisko 13 proc., zysk netto wyniósł 867 mln zł, a wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego – 929 mln zł, a wszystko to przy dwucyfrowych stopach wzrostu. Wzmocniliśmy również nasz bilans, poprawiając wskaźnik długu netto do skorygowanej EBITDA do 2,7x z 3,1x na koniec 2018 roku, pomimo blisko 800 mln zł nakładów pieniężnych związanych z wypłatą dywidendy i przejęciem Grupy 3S, w tym jej zadłużenia. Niedawna emisja obligacji złotowych dodatkowo wzmacnia nasze możliwości finansowania w związku ze zbliżającą się aukcją częstotliwości 5G.

Oczekiwania na 2020:

 

Ambicje Play
2019-2022

Wyniki za rok 2019

Oczekiwania na rok 2020

Komentarze

Wzrost przychodów

 

+2,9%

+ 2-3%

Wzrost przychodów z użytkowania częściowo stonowany przez niższą sprzedaży telefonów

Skorygowana EBITDA

Ciągły roczny wzrost EBITDA do 2022 r.

2 436 mln zł

2,5-2,6 mld zł

Dzięki rosnącej marży na usługach, częściowo skompensowanej przez wyższe koszty (sieć, płace)

Nakłady gotówkowe

11–13% przychodów do 2021 r., a następnie 10%

848 mln zł

850-900 mln zł

Inwestycje przesunięte w stronę światłowodowej sieci dosyłowej (3S) i rdzenia (5G), wyższa digitalizacja

FCFE 1

Wysoki wskaźnik konwersji gotówki w porównaniu z europejskimi telekomami

929 mln zł

> 800 mln zł

Pod wpływem tymczasowego wzrostu nakładów gotówkowych (5G, digitalizacja) i znacznie wyższych płaconych podatków

Dystrybucja do akcjonariuszy

40-50% FCFE

Potwierdzona

40-50% FCFE

Zamierzenia zgodne z ambicjami na lata 2019-2022

1 Po uwzględnieniu płatności z tytułu leasingu; z wyłączeniem wypływów środków pieniężnych z tytułu przejęć


Podsumowanie finansowe i operacyjne (w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej):

 

Trzy miesiące
zakończone 31 grudnia

Zmiana

Dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia

Zmiana

 

2018

2019

 

2018

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychody operacyjne

1 807

1 800

(0,4%)

6 839

7 041

2,9%

Zysk EBITDA

542

556

2,6%

2 160

2 406

11,4%

Skorygowana EBITDA

535

570

6,5%

2 159

2 436

12,8%

Zysk netto

202

166

(16,4%)

745

867

16,4%

Gotówkowe nakłady inwestycyjne

(241)

(214)

(11,5%)

(751)

(848)

12,9%

FCFE

213

169

(20,4%)

816

929

13,8%

 

Całkowita liczba klientów raportowanych (w tys.)

15 016

15 265

1,7%

15 016

15 265

1,7%

Liczba raportowanych klientów kontraktowych (w tys.)

9 866

9 991

1,3%

9 866

9 991

1,3%

Aktywni klienci ogółem (w tys.)

12 653

12 929

2,2%

12 653

12 929

2,2%

Aktywni klienci kontraktowi (w tys.)

8 985

9 327

3,8%

8 985

9 327

3,8%

Wzrost liczby kontraktów netto (w tys.)

95

43

(54,3%)

436

125

(71,4%)

Odpływ kontraktów (%)

0,77%

0,77%

0,00 pp

0,78%

0,75%

(0,03 pp)

ARPU kontraktowe (PLN)

37,5

37,8

0,7%

37,6

37,7

0,3%

Wykorzystanie danych na klienta kontraktowego (MB)

6 941

9 014

29,9%

6 373

8 072

26,7%

 

 

 

 

 

 

 

Stacje bazowe wybudowane w okresie (netto)

563

255

(54,7%)

1 257

865

(31,2%)


Holger Püchert, dyrektor finansowy od marca 2017 r., podjął decyzję o odejściu z Grupy Play z powodów osobistych pod koniec roku 2020. Rada dyrektorów Play Communications i zarząd Play dziękują Holgerowi za jego wkład, w tym znaczące kamienie milowe, takie jak IPO w 2017 r., Umowa Kredytów Uprzywilejowanych o wartości 7 miliardów złotych w 2018 r., a także najlepsze w historii wyniki finansowe Play w 2019 r. Play wyznaczy nowego dyrektora finansowego P4 we właściwym czasie.


Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Polonica


reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Obejma kominowa mocna podwójna E863B - 5m

mocny uchwyt - obejma 5m na komin dwuczęściowa do masztów...

139 zł Więcej...

DJI Osmo Pocket

1 190 zł Więcej...

Odbiornik Octagon SX88+ SE HEVC HD Multistream

Najnowsza wersja satelitarnego odbiornika Octagon SX88+ SE HD, z DX...

249 zł Więcej...
reklama