reklama
SAT Kurier logowanie X
  • Zaloguj

Cyfrowy Polsat ocenia wpływ Covid-19 na swoją działalność

dodano: 2020-04-23 12:01
autor: Anita Kaźmierska | źródło: Cyfrowy Polsat/satkurier.pl

Cyfrowy Polsat wiosna Zarząd Cyfrowego Polsatu przekazał akcjonariuszom informacje dotyczące szacowanego wpływu pandemii koronawirusa na działalność oraz perspektywy finansowe spółki oraz Grupy Polsat, zgodnie z aktualną oceną sytuacji i najlepszą wiedzą zarządu na dzień 22 kwietnia 2020 roku. Mimo zamknięcia części sieci sprzedaży stacjonarnej, grupa spodziewa się względnie stabilnego zachowania skali swojej bazy klienckiej.

Cyfrowy Polsat


Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
W ocenie zarządu, w obszarze swojej podstawowej działalności Grupa Polsat jest względnie odporna na negatywne skutki pandemii z uwagi na to, że większość działalności operacyjnej spółek z Grupy bazuje na modelu biznesowym opartym na dużej bazie klientów kontraktowych, dzięki czemu Grupa generuje stabilny i przewidywalny strumień przychodów z opłat abonamentowych.

Jak informuje zarząd Cyfrowego Polsatu, zamknięcie w wyniku pandemii części stacjonarnych punktów sprzedaży, zlokalizowanych w szczególności w dużych centrach handlowych (operacyjnie funkcjonuje ok. 65 proc. POS-ów należących do Grupy), przekłada się niekorzystnie na poziom sprzedaży nowych usług i pozyskań nowych klientów. Natomiast z drugiej strony istotnie spadła także liczba wniosków rezygnacyjnych ze strony obecnych klientów Grupy, co powinno wpływać korzystnie na wskaźnik churnu w kolejnych miesiącach.

Dodatkowo Grupa Polsat prowadzi działania mające na celu intensyfikację sprzedaży za pośrednictwem zdalnych kanałów sprzedaży, które odnotowały w ciągu ostatnich tygodni istotny wzrost sprzedaży, co częściowo kompensuje spadek liczby transakcji w punktach stacjonarnych. W efekcie tych zjawisk Grupa spodziewa się względnie stabilnego zachowania skali swojej bazy klienckiej.

Natomiast wstrzymanie realizacji części wybranych produkcji telewizyjnych przełoży się zdaniem zarządu na niższe niż planowano koszty kontentu w okresie ramówki wiosennej.

Telewizja Polsat oczekuje także spowolnienia na rynku reklamowym, jednakże z uwagi na wysoki stopień niepewności i liczne czynniki kształtujące ten rynek, w tym okres trwania ograniczeń związanych z pandemią oraz ostateczny stopień spowolnienia gospodarczego w Polsce i na rynkach globalnych, Grupa nie widzi na dzień dzisiejszy możliwości przedstawienia rzetelnego oszacowania wpływu pandemii koronawirusa na rynek reklamy w nadchodzących kwartałach.

Zarząd poinformował również, że Grupa Polsat utrzymuje wysoki poziom płynności oraz generuje wysokie pozytywne przepływy pieniężne. W efekcie tego Grupa realizuje bez przeszkód założone projekty inwestycyjne, a Telewizja Polsat nieprzerwanie uczestniczy w negocjacjach dotyczących nabycia spółek z Grupy Interia.

Pełna treść raportu bieżącego spółki Cyfrowy Polsat z dnia 22 kwietnia 2020 roku:

Niezwłocznie po wprowadzeniu przez polski rząd stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 13 marca 2020 r. Grupa Polsat podjęła kroki mające na celu zapewnienie ciągłości działalności operacyjnej i ograniczenia wpływu negatywnych zjawisk związanych z pandemią. W szczególności priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, których większość obecnie świadczy pracę zdalnie, oraz zagwarantowanie klientom spółek z Grupy Polsat wysokiej jakości usług. Spółki z Grupy oraz ich pracownicy zaangażowali się również w szereg inicjatyw mających na celu wsparcie społeczeństwa i służby zdrowia w walce z pandemią koronawirusa COVID-19, o czym Spółka na bieżąco informuje w komunikacji korporacyjnej.

W ocenie Zarządu, w obszarze swojej podstawowej działalności Grupa Polsat jest względnie odporna na negatywne skutki pandemii z uwagi na to, że większość działalności operacyjnej spółek z Grupy bazuje na modelu biznesowym opartym na dużej bazie klientów kontraktowych, dzięki czemu Grupa generuje stabilny i przewidywalny strumień przychodów z opłat abonamentowych. W pierwszych tygodniach pandemii choroby koronawirusowej COVID-19 Grupa Polsat zaobserwowała w swojej sieci mobilnej wzrost ruchu głosowego o ok. 50% oraz transmisji danych o ok. 25% wobec poziomów sprzed wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego. Zarówno sieć mobilna, jak i stacjonarna należące do Grupy są dostosowane technologicznie do obsługi zwiększonego ruchu i jakość usług świadczonych klientom pozostaje na wysokim poziomie. Jednocześnie istotnie większy ruch głosowy przekłada się na wzrost skali rozliczeń międzyoperatorskich, co z kolei powinno pozytywnie odzwierciedlić się w poziomie ARPU w nadchodzących okresach, jak również spowodować wzrost kosztów technicznych. Jednocześnie wzrost użycia usług telekomunikacyjnych powinien przełożyć się na wyższy poziom przychodów detalicznych z usług bazujących na taryfikacji opartej o zmienną skalę użycia, co powszechne jest w szczególności w obszarze usług przedpłaconych.

Istotną negatywną konsekwencją obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią było zamknięcie części stacjonarnych punktów sprzedaży, zlokalizowanych w szczególności w dużych centrach handlowych. Na dzień niniejszego raportu operacyjnie funkcjonuje ok. 65% POS-ów należących do Grupy, przy czym obserwowany ruch klientów w otwartych punktach jest znacząco niższy niż w przeszłości. Ograniczenie działalności sieci sprzedaży przekłada się niekorzystnie na poziom sprzedaży nowych usług i pozyskań nowych klientów, natomiast z drugiej strony istotnie spadła także liczba wniosków rezygnacyjnych ze strony obecnych klientów Grupy, co powinno wpływać korzystnie na wskaźnik churnu w kolejnych miesiącach. Dodatkowo Grupa Polsat prowadzi działania mające na celu intensyfikację sprzedaży za pośrednictwem zdalnych kanałów sprzedaży, które odnotowały w ciągu ostatnich tygodni istotny wzrost sprzedaży, co częściowo kompensuje spadek liczby transakcji w punktach stacjonarnych. W efekcie tych zjawisk Grupa spodziewa się względnie stabilnego zachowania skali swojej bazy klienckiej.

Odnotować jednocześnie należy, iż zamknięcie części sieci sprzedaży stacjonarnej spowodowało również znaczący spadek poziomu sprzedaży sprzętu, w szczególności smartfonów, co przełoży się na niższe przychody ze sprzedaży sprzętu w kolejnych kwartałach.

Szereg wydarzeń sportowych, do których Grupa posiada prawa transmisji, zostało odłożonych w czasie. Grupa uważnie śledzi rozwój sytuacji i pozostaje w aktywnym dialogu z organizacjami sportowymi, a ostateczny wpływ tego czynnika będzie zależał od tego, czy, kiedy i w jakim zakresie rozgrywki sportowe zostaną wznowione.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo artystów i pracowników zaangażowanych w produkcję telewizyjną zarząd Telewizji Polsat sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy podjął decyzję o wstrzymaniu realizacji części wybranych produkcji telewizyjnych wykorzystywanych w ramach segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej, co przełoży się na niższe niż planowano koszty kontentu w okresie ramówki wiosennej. Telewizja Polsat oczekuje także spowolnienia na rynku reklamowym, jednakże z uwagi na wysoki stopień niepewności i liczne czynniki kształtujące ten rynek, w tym okres trwania ograniczeń związanych z pandemią oraz ostateczny stopień spowolnienia gospodarczego w Polsce i na rynkach globalnych, Grupa nie widzi na dzień dzisiejszy możliwości przedstawienia rzetelnego oszacowania wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na rynek reklamy w nadchodzących kwartałach.

W związku z obniżeniem w ciągu ostatnich kilku tygodni przez Narodowy Bank Polski stóp procentowych o 100 punktów bazowych Grupa Polsat spodziewa się osiągnąć oszczędności na poziomie kosztów finansowych. Całość zadłużenia Grupy denominowana jest w polskich złotych i oparta jest o zmienną stopę procentową WIBOR, przy czym spółki z Grupy stosują instrumenty zabezpieczające w średnim terminie do ok. 30% ekspozycji na stopy procentowe.

Na dzień niniejszego raportu Grupa Polsat utrzymuje wysoki poziom płynności oraz generuje wysokie pozytywne przepływy pieniężne. W efekcie tego Grupa realizuje bez przeszkód założone projekty inwestycyjne, a Telewizja Polsat nieprzerwanie uczestniczy w negocjacjach dotyczących nabycia spółek z Grupy Interia, o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 8/2020 z dnia 17 marca 2020 r. i 11/2020 z dnia 21 marca 2020 r.

Zarząd zaznacza, że powyższe czynniki zostały opisane w oparciu o najlepszą wiedzę Zarządu na dzień publikacji niniejszego raportu. Ostateczny wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność operacyjną i finansową tak Spółki, jak i całej Grupy Polsat, nie jest na dzień dzisiejszy możliwy do przewidzenia i zależy od wielu czynników leżących poza kontrolą Grupy, w szczególności od czasu trwania pandemii i jej dalszego rozwoju, jak również dalszych potencjalnych działań, które mogą zostać podjęte przez polski rząd. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że Spółka nie publikuje jednostkowych i skonsolidowanych prognoz finansowych, jednakże na dzień niniejszego raportu Zarząd nie widzi podstaw do modyfikacji założeń co do realizacji projektów zaplanowanych na rok 2020. Jednocześnie Zarząd na bieżąco analizuje sytuację związaną z rozwojem pandemii i ocenia jej wpływ na działalność Grupy. W przypadku zidentyfikowania nowych czynników, które mogą mieć istotny wpływ na działalność i wyniki finansowe Grupy, Spółka będzie informowała rynek odrębnymi raportami bieżącymi.Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Cyfrowy Polsat


reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Odbiornik Vu+ Ultimo 4K S2X FBC Multistream

Vu+ Ultimo 4K - najpotężniejszy odbiornik Ultra HD z rodziny...

2 090 zł Więcej...

Moduł DeltaCam DUO

Najnowszy uniwersalny moduł dostępu DeltaCAM DUO REV 2.0 Deltacrypt CI ...

539 zł Więcej...

Rolka kabla Teleste 113 Ultra HD Cu 100m

Bardzo wysokiej jakości biały przewód koncentryczny 75 Ohm Teleste 113...

350 zł Więcej...
reklama