reklama
reklama
SAT Kurier logowanie X
 • Zaloguj

Canal+ Polska chce wejść na giełdę w Warszawie

dodano: 2020-10-22 09:16 | aktualizacja: 2020-10-26 23:30
autor: Anita Kaźmierska | źródło: CANAL+ Polska/satkurier.pl

CANAL plus PLATFORMA logo blue 360px.jpg Spółka CANAL+ Polska, operator Platformy CANAL+, poinformowała, że planuje przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną. Zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych spółki do obrotu na rynku podstawowym GPW w Warszawie. Oferta obejmie wyłącznie istniejące akcje zwykłe CANAL+ Polska będące w posiadaniu TVN Media i Liberty Global. Grupa CANAL+ nie planuje sprzedaży akcji w ramach oferty.

CANAL+
CANAL+ Polska siedziba Warszawa


Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.

Miło mi poinformować o naszych planach wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta stanowić będzie okazję zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych inwestorów do zainwestowania w CANAL+ Polska, spółkę będącą preferowanym dostawcą rozrywki z segmentu premium na polskim rynku. Spodziewamy się, że wraz z dalszym rozwojem polskiej gospodarki i rosnącym popytem na usługi rozrywkowe wśród gospodarstw domowych rosnąć będzie również zapotrzebowanie na usługi płatnej telewizji z segmentu premium. Jesteśmy szczególnie dobrze przygotowani do ich dostarczania dzięki atrakcyjnej treści programowej premium i dbałości o satysfakcję klientów. Uruchomienie usługi OTT (ang. over-the-top) w maju 2020 zapewnia atrakcyjną ścieżkę rozwoju CANAL+ Polska, umożliwiając pozyskiwanie nowych widzów i rozszerzenie oferty dla dotychczasowych klientów.

Uważamy, że spółka może zaoferować inwestorom dużą zdolność do generowania znacznych przepływów pieniężnych i atrakcyjne możliwości rozwoju, co potwierdzają wyniki CANAL+ Polska: w latach 2017–2019 wzrost przychodów CAGR wyniósł 3,3%, a konwersja gotówki w 2019 roku sięgała 60,3%. O sile i odporności naszego modelu działania i pozycji, jaką mamy wśród naszych abonentów, świadczą wyniki wypracowane w I półroczu 2020, kiedy to wzrost organiczny przychodów wyniósł 2,8% rok do roku. Cieszymy się, że w kolejnym etapie naszego rozwoju będą mogli uczestniczyć nowi akcjonariusze

– mówi Edyta Sadowska, prezes zarządu CANAL+ Polska.

Jak podano w komunikacie, spółka CANAL+ Polska obsługiwała na dzień 30 czerwca 2020 roku około 2,7 mln abonentów we wszystkich liniach biznesowych. CANAL+ Polska zajmuje się również dystrybucją filmów do kin za pośrednictwem spółki Kino Świat, jednego z czołowych dystrybutorów w Polsce. Jak informuje operator, sieć sprzedaży detalicznej CANAL+ Polska obejmuje 575 punktów, w tym 236 salonów oznaczonych wyłącznie marką CANAL+, 127 stanowisk sprzedaży w centrach handlowych oraz 212 sklepów oferujących dodatkowo usługi i produkty innych marek (stan na wrzesień 2020 roku).

Najważniejsze wyniki finansowe - dane pochodzą od CANAL+ Polska:
 • Przychody ze sprzedaży wzrosły do 2,291 mld zł w 2019 roku z 2,146 mld zł w roku 2017 (CAGR w wysokości 3,3%).
 • W tym samym okresie EBITA i EBITDA wzrosły odpowiednio do 204,3 mln zł i 364,2 mln zł, z poziomu 164,7 mln zł i 314,8 mln zł w 2017 roku (CAGR: odpowiednio 11,4% i 7,6%).
 • Organiczny wzrost przychodów w I półroczu 2020 wyniósł 2,8% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.
 • W okresie sześciu miesięcy 2020 roku EBITA i EBITDA wzrosły, odpowiednio, do 163,1 mln zł i 254,5 mln zł, z poziomu 124 mln zł i 195,7 mln zł w I półroczu 2019 roku, tj. o 31,5% i 30%.

Polityka dywidendowa:
 • Zakładana wypłata dywidendy na poziomie 75% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto (z wyłączeniem jednorazowych pozycji niepieniężnych, takich jak odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości oraz podatek dochodowy w części w jakiej nie podlegał zapłacie ani zwrotowi w pieniądzu przez grupę lub na rzecz grupy).
 • Pierwsza dywidenda ma zostać wypłacona do połowy 2021 roku ze skonsolidowanego skorygowanego zysku netto za rok obrotowy 2020.

Najważniejsze informacje dotyczące oferty:
 • Oferta obejmie wyłącznie istniejące akcje zwykłe CANAL+ Polska S.A. będące w posiadaniu dwóch akcjonariuszy, tj. TVN Media Sp. z o.o., której ostatecznym właścicielem i podmiotem dominującym jest spółka Discovery, Inc., oraz spółki Liberty Global Ventures Holding B.V., której ostatecznym właścicielem i podmiotem dominującym jest spółka Liberty Global PLC.
 • TVN Media i Liberty Global zamierzają spieniężyć swoje dotychczasowe pakiety akcji i umożliwić spółce pozyskanie nowych długoterminowych inwestorów zarówno z Polski, jak i z innych krajów.
 • Groupe CANAL+ posiada obecnie ok. 51%, TVN Media ok. 32%, a Liberty Global ok. 17% kapitału zakładowego spółki.
 • Groupe CANAL (podmiot wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Vivendi SE) nie planuje sprzedaży akcji w ramach oferty. Spółka oczekuje, że Groupe CANAL+ będzie nadal sprawować bezpośrednią kontrolę nad spółką, a tym samym, że Vivendi SE pozostanie ostatecznym podmiotem dominującym oraz ostatecznym akcjonariuszem sprawującym kontrolę nad spółką.
 • Planowana transakcja będzie się składać z oferty publicznej skierowanej do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, jak również z oferty na rzecz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (QIBs) w Stanach Zjednoczonych realizowanej na podstawie amerykańskiej Reguły 144A oraz oferty skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych i Rzeczypospolitej Polskiej, spełniających wymogi amerykańskiej Regulacji S.
 • CANAL+ Polska zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie swoich akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW w Warszawie.
 • Zakłada się, że liczba akcji spółki w wolnym obrocie po przeprowadzeniu oferty będzie zgodna z wymogami prawnymi dotyczącymi wprowadzenia akcji do obrotu i wystarczająca, by zapewnić odpowiednią płynność obrotu.
 • Wszystkie środki pozyskane ze zbycia akcji stanowiących przedmiot oferty trafią do akcjonariuszy sprzedających.
 • Zakłada się, że po przeprowadzeniu oferty spółkę, Groupe CANAL+ i akcjonariuszy sprzedających obowiązywać będzie umowa ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa lock-up) w odniesieniu do posiadanych przez nich akcji.
 • Jednym z warunków przeprowadzenia oferty jest uzyskanie wszystkich stosownych zgód ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) wydał zezwolenie umożliwiające przeprowadzenie oferty publicznej spółki.
 • Rolę globalnych współkoordynatorów i współzarządzających księgą popytu będą pełnić BofA Securities i J.P. Morgan Securities plc, a rolę współprowadzącego księgę popytu i firmy inwestycyjnej – Santander Biuro Maklerskie - Santander Bank Polska S.A.


Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii CANAL+


reklama
reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Obejma kominowa mocna pojedyncza E863A - 5m

mocny uchwyt - obejma 5m na komin z pojedynczą opaską...

119 zł Więcej...

Kabel HDMI 2.1 8K UHD 2,5m

Najnowszy kabel HDMI o długości 2,5m w wersji v2.1 dla...

79 zł Więcej...

Tivusat: Black card + CAM w UHD

Najnowsza karta Tivusat tzw. Black card z modułem CAM v.1.4...

790 zł Więcej...