reklama
reklama
SAT Kurier logowanie X
  • Zaloguj

Canal+ wejdzie w listopadzie na giełdę

dodano: 2020-11-03 08:04 | aktualizacja: 2020-11-03 09:13
autor: Janusz Sulisz | źródło: CANAL+

giełda notowanie Spółka CANAL+ Polska opublikowała 3 listopada br. prospekt emisyjny i rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego dzień wcześniej. Dostępny jest na stronie internetowej spółki (plik PDF). Zakładany pierwszy dzień notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to około 23 listopada 2020 roku.

CANAL+
CANAL+ Polska siedziba Warszawa


Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
Najpierw miejsce będzie miał proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych - w dniach 3-9 listopada br. Rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współzarządzających Księgą Popytu pełnić będą BofA Securities i J.P. Morgan Securities plc, a rolę Współprowadzącego Księgę Popytu i Firmy Inwestycyjnej – Santander Biuro Maklerskie - Santander Bank Polska S.A.

Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy na akcje w dniach 4-9 listopada 2020 roku, w wybranych Punktach Obsługi Klienta Santander Bank Polska S.A.- Santander Biuro Maklerskie, a także w Punktach Obsługi Klienta firm inwestycyjnych, które przystąpiły do Konsorcjum Detalicznego w Polsce i będą przyjmowały zapisy od Inwestorów Indywidualnych.
 

Cieszymy się, że możemy rozpocząć ofertę publiczną. Jako preferowany dostawca rozrywki z segmentu premium na polskim rynku oraz najbardziej zaawansowana technologicznie platforma płatnej telewizji w Polsce, mamy bazę lojalnych klientów, która systematycznie rosła w okresie ostatnich trzech lat. Jesteśmy dobrze przygotowani do wykorzystania możliwości związanych z upowszechnianiem się nowych technologii w Polsce, a uruchomiona w maju 2020 roku usługa Canal+ (OTT) jest na krzywej wzrostu i jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników jej sprzedaży. Trendy rynkowe wspierają nasz biznes - rosną wydatki Polaków na rozrywkę i przewiduje się, że w latach 2019 – 2024 liczba klientów OTT i IPTV w Polsce wzrośnie odpowiednio do 4,6 mln w 2024 r. (CAGR w wysokości 17,7%) oraz do 1,5 mln w 2024 r. (CAGR w wysokości 11,2%). Nasz model biznesowy jest odporny na ostatnie wyzwania rynkowe, o czym świadczą wyniki wypracowane w I półroczu 2020, kiedy to wzrost organiczny przychodów wyniósł 2,8% rok do roku. W efekcie siła finansowa spółki pozwala nam zakładać wypłatę dywidendy na poziomie 75% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto

– mówi Edyta Sadowska, prezes zarządu CANAL+ Polska.


Przewidywany skrócony harmonogram oferty
 
DATA DZIAŁANIE
3-9 listopada 2020 Procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
4-9 listopada 2020
(do godz. 23.59)
Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych
10 listopada 2020
(do godz. 9.00)
Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych.
10-13 listopada 2020 Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
Do 17 listopada 2020 Przydział Akcji Oferowanych
Około 23 listopada 2020 Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW
 


Szczegóły oferty publicznej
  • W ramach Oferty, Akcjonariusze Sprzedający oferują do 21.617.600 Akcji Oferowanych, tj. do 21.617.600 akcji zwykłych serii B Spółki, stanowiących nie więcej niż około 49% kapitału zakładowego Spółki, z czego do 14.117.600 Akcji Oferowanych oferowanych jest przez TVN Media (około 32% kapitału Spółki), a do 7.500.000 Akcji Oferowanych oferowanych jest przez Liberty Global Ventures Holding (około 17% kapitału Spółki).
  • Groupe Canal+ SA (podmiot wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Vivendi SE) nie planuje sprzedaży akcji w ramach Oferty. Spółka oczekuje, że Groupe Canal+ będzie nadal sprawować bezpośrednią kontrolę nad Spółką, a tym samym, że Vivendi SE pozostanie ostatecznym podmiotem dominującym oraz ostatecznym akcjonariuszem sprawującym kontrolę nad Spółką.
  • Cena Maksymalna w ofercie została ustalona na 60 zł za akcję.
  • Po przeprowadzeniu Oferty Spółkę, Groupe CANAL+ i Akcjonariuszy Sprzedających obowiązywać będzie umowa, w odniesieniu do posiadanych przez nich akcji, ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa lock-up) przez okres odpowiednio 180 dni (Spółka i Akcjonariusze Sprzedający) i 360 dni (Groupe CANAL+) po dniu rejestracji Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych, z zastrzeżeniem wyjątków odpowiadających praktyce rynkowej i z możliwością uzyskania zwolnienia z tego zobowiązania ze strony Globalnych Koordynatorów.
  • Oferta składa z oferty publicznej skierowanej do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, jak również z oferty na rzecz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (QIBs) w Stanach Zjednoczonych realizowanej na podstawie amerykańskiej Reguły 144A oraz oferty skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych i Rzeczypospolitej Polskiej, spełniających wymogi amerykańskiej Regulacji S.
  • W zakresie, w jakim Oferta kierowana jest do Inwestorów Indywidualnych, dotyczy ona wyłącznie Inwestorów Indywidualnych, których siedziby lub miejsce zamieszkania znajdują się w państwach będących członkami EOG.
  • Intencją Spółki, Akcjonariuszy Sprzedających, Globalnych Współkoordynatorów oraz Firmy Inwestycyjnej jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym do ok. 10% Akcji Oferowanych.

Wyniki finansowe
 

w tys. PLN
Za 12 miesięcy zakończonych
31 grudnia
Za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca
(niebadane)
2019 r. 2018 r. 2017 r. 2020 r. 2019 r.
Przychody ze sprzedaży 2.291.105 2.164.097 2.146.462 1.195.521 1.112.144
Zysk brutto ze sprzedaży 603.270 619.856 520.337 370.484 308.232
Zysk z działalności operacyjnej 106.885 171.944 148.283 154.840 34.756
Zysk netto za okres z działalności kontynuowanej 88.121* 136.216 127.680 121.045 30.790*


* W związku z rebrandingiem platformy „nc+” na „Platformę CANAL+” przeprowadzonym we wrześniu 2019 r. (decyzje Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące rebrandingu zostały podjęte w marcu 2019 r.), w celu ujednolicenia marki i umocnienia siły znaku towarowego CANAL+ w portfelu Grupy, CANAL+ Polska dokonała oceny utraty wartości znaku towarowego „n” i wykazała jego utratę wartości w kwocie 81,0 mln zł (z 89,0 mln zł do 8,0 mln zł), co spowodowało odpowiedni wzrost odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych, a tym samym pozostałych kosztów operacyjnych i zmniejszenie zysku netto za okres sześciu miesięcy zakończony w dniu 30 czerwca 2019 r. i za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.


Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii CANAL+


reklama
reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Odbiornik Vu+ UNO 4K SE S2X FBC Multistream

Vu+ UNO 4K SE - najnowsza wersja tunera 4K od...

1 229 zł Więcej...

SAT Kurier - 11-12/2022 wersja elektroniczna

Elektroniczna wersja SAT Kuriera 11-12/2022

12 zł Więcej...

SAT Kurier - 9-10/2022 wersja elektroniczna

Elektroniczna wersja SAT Kuriera 9-10/2022

12 zł Więcej...