reklama
reklama
SAT Kurier logowanie X
 • Zaloguj

Cyfrowy Polsat: 18 mln RGU na koniec 2020 roku

dodano: 2021-03-25 10:14 | aktualizacja: 2021-03-25 11:12
autor: Anita Kaźmierska | źródło: Cyfrowy Polsat/satkurier.pl

Cyfrowy Polsat wiosna Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat S.A. opublikowała 25 marca br. wyniki operacyjne i finansowe za 2020 rok. Cyfrowy Polsat zakończył grudzień br. z 18 mln RGU (30.09.2020: 17,84 mln), w tym 15,372 mln usług kontraktowych (30.09.2020: 15,169 mln) i 2,618 mln usług przedpłaconych (30.09.2020: 2,671 mln).

Cyfrowy Polsat
Cyfrowy Polsat 2020 wyniki


Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
Liczba RGU dla usług kontraktowych telewizji Cyfrowego Polsatu wyniosła 5,01 mln (30.09.2020: 5,01 mln), a dla usług przedpłaconych telewizji 0,114 mln (30.09.2020: 0,158 mln mln), co dało łącznie 5,125 mln usług telewizji (30.09.2020: 5,168 mln). Grupa miała na koniec 2020 roku 5,548 mln klientów kontraktowych (30.09.2020: 5,57 mln, co oznacza spadek o 21 tys.).

Podsumowując, w czwartym kwartale 2020 roku liczba RGU Cyfrowego Polsatu wzrosła o 150 tys. (liczba usług kontraktowych wzrosła o 203 tys., a liczba usług przedpłaconych spadła o 53 tys.). W zakresie usług telewizyjnych liczba usług kontraktowych pozostała na niezmienionym poziomie, a przedpłaconych spadła o 44 tys, zatem sumarycznie liczba RGU dla telewizji Cyfrowego Polsatu spadła o 44 tys.

Liczba klientów programu SmartDOM wzrosła w czwartym kwartale 2020 roku o 17 tys. do 2,065 mln. Liczba użytkowników usługi telewizyjnej Multiroom wyniosła 1,209 mln (30.09.2020: 1,201 mln, co oznacza wzrost o 8 tys.).

Grupa Polsat uruchomiła w 2020 roku pierwszą w Polsce sieć 5G Plusa na częstotliwości 2600 MHz TDD, która obejmie wkrótce zasięgiem ponad 11 mln mieszkańców Polski. Rozwój sieci 5G istotnie przyspieszy ogłoszone strategiczne partnerstwo z Cellnex Telecom. Z kolei zakup Grupy Interia.pl jeszcze bardziej umocnił pozycję Grupy na rynku internetowym. Nowym kierunkiem rozwoju było wejście na rynek fotowoltaiki pod marką ESOLEO.

Przychody Grupy Polsat wzrosły do blisko 12 mld zł, skorygowana EBITDA była stabilna i wyniosła 4,2 mld zł, a zysk netto wzrósł do poziomu 1,15 mld zł. Cyfrowy Polsat wypłacił też rekordowo wysoką dywidendę w łącznej kwocie 640 mln zł, czyli 1 zł na akcję.

Jednocześnie przez cały 2020 rok Zygmunt Solorz i Grupa Polsat angażowali się aktywnie w pomoc w walce z epidemią koronawirusa, przekazując ponad 50 mln zł na wsparcie społeczeństwa, służby zdrowia, klientów, widzów i pracowników.
 

- Rok 2020 był wyjątkowym czasem i przyniósł nowe wyzwania, którym musieliśmy sprostać na wielu polach. Najbardziej priorytetowe dla nas było zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa naszym pracownikom, a także ciągłości biznesu i możliwości dostarczania klientom najwyższej jakości naszych usług, w szczególności internetowych i telefonicznych, dzięki którym m.in. mogli pracować i uczyć się zdalnie - mówi Mirosław Błaszczyk, prezes zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela.


Najważniejsze dane operacyjne1 za IV kwartał i cały 2020 r. dla segmentu B2C i B2B:
 • Liczba klientów usług multiplay, świadczonych m.in. w ramach flagowego programu smartDOM, wzrosła o 71 tys. r/r (3,6%) do 2,065 mln, a łącznie posiadają oni 6,36 mln usług.
 • Łącznie Grupa Polsat świadczy 18 mln usług płatnej telewizji, internetu i telefonicznych, a ich liczba wzrosła o 3,5% r/r.
 • Silny przyrost liczby usług kontraktowych – o 643 tys. (4,4%) r/r do blisko 15,4 mln:
  - Wzrost liczby usług telefonii komórkowej – o 640 tys. (8,1%) r/r do 8,5 mln, w efekcie korzystnego wpływu strategii multiplay, dbania o satysfakcję klientów, dobrej sprzedaży usług m2m w segmencie B2B,
  - Liczba usług płatnej telewizji była na wysokim poziomie ponad 5 mln,
  - Stabilna baza usług Internetu wynosząca ok. 1,8 mln,
  - Każdy klient posiadał średnio 2,77 usługi z portfolio Grupy – wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na jednego klienta o 6,1% r/r,
  - Wzrost średniego miesięcznego przychodu od klienta kontraktowego (ARPU) w IV kw. o 5% r/r do 89,9 zł,
  - Wskaźnik odejść klientów (churn) na niezmiennie niskim poziomie – 6,5% w skali roku.
 • Stabilna baza usług prepaid rzędu 2,62 mln, z wysokim ARPU w IV kw. na poziomie 21,8 zł.
 • W 2020 r. klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i Plusa przetransferowali ok. 1,5 EB danych (wzrost o 36% r/r).

1 Bez uwzględnienia danych operacyjnych Grupy Netia, które są publikowane oddzielnie od wyników Grupy Cyfrowy Polsat.

Najważniejsze dane operacyjne za IV kwartał i cały 2020 r. dla segmentu mediowego:
 • Kanały Grupy Telewizji Polsat uplasowały się w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając wynik 25% (9,5% kanału głównego oraz 15,4% kanałów tematycznych) w IV kwartale i 23,9% (9,5% kanału głównego i 14,4% kanałów tematycznych) w całym 2020 r.
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły w IV kwartale o 4,5% r/r do 396 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV wzrósł do poziomu 29,2%. W całym 2020 r. odnotowały spadek o 8,2% r/r do 1,12 mld zł, ale dzięki dynamice przychodów przewyższającej tą rynkową, udział Telewizji Polsat w rynku reklamy wzrósł do 28,5%.
 • Wiodąca pozycja Grupy Polsat-Interia na rynku wydawców internetowych – blisko 20 mln użytkowników oraz 1,7 mld odsłon średniomiesięcznie w IV kw. ub. r.
 

– Zgodnie z naszymi przewidywaniami w drugiej połowie roku nastąpiło wyraźne odbicie rynku reklamy TV. Jesienią powróciliśmy na antenę z naszymi flagowymi programami, a koszty ramówki dostosowaliśmy do kondycji rynku reklamowego. Całoroczne wyniki oglądalności naszych stacji są zgodne z naszą strategią, na poziomie 23,9%. W czwartym kwartale nasze przychody z reklamy rosły prawie dwukrotnie szybciej niż rynek, dzięki czemu złagodziliśmy spadek całorocznych przychodów, a nasz całoroczny udział w rynku reklamy TV wzrósł do poziomu 28,5% – mówi Stanisław Janowski, prezes zarządu Telewizji Polsat.


Wyniki finansowe Grupy Polsat lepsze od oczekiwań rynku

Rok 2020 to bardzo udany okres dla Grupy Polsat także pod względem wyników finansowych. Przychody Grupy wzrosły o 2,5% do blisko 12 mld zł, skorygowana EBITDA była stabilna i wyniosła 4,2 mld zł, a zysk netto wzrósł do poziomu 1,15 mld zł. Grupa zdecydowała o wypłacie rekordowo wysokiej dywidendy za 2019 r. w łącznej kwocie 640 mln zł, czyli 1 zł na akcję. Wolne przepływy pieniężne utrzymują się na wysokim poziomie 1,27 mld zł pomimo istotnego przyspieszenia realizowanych inwestycji, a wskaźnik całkowitego zadłużenia spadł do 2,80x (dług netto/EBITDA LTM).
 

- W 2020 roku wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe, co pozwoliło nam kontynuować bieżące projekty, inwestować w rozwój sieci 5G i nowe obszary działalności, a także zdecydować o wypłacie rekordowo wysokiej dywidendy za 2019 r. w wysokości 640 mln złotych - mówi Katarzyna Ostap-Tomann, członek zarządu ds. finansowych Cyfrowego Polsatu i Polkomtela. - Rosnące zapotrzebowanie w czasie pandemii na usługi telekomunikacyjne i rozrywkę przełożyło się na wzrost przychodów segmentu usług B2C i B2B, co wpłynęło także na wzrost wyniku EBITDA tego segmentu, a jednocześnie na naszą decyzję o przyspieszeniu inwestycji w technologię 5G. Z kolei odbudowa skali przychodów segmentu mediowego jest efektem odbicia rynku reklamy w drugiej połowie roku oraz konsolidacji wyników Grupy Interia.pl i nabycia nowych kanałów Nowa TV i Fokus TV.

 
Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

mln PLN

IV kwartał 2020

zmiana r/r

2020

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

3 248

+5,8%

11 963

+2,5%

EBITDA skorygowana1

1 127

+6,2%

4 238

+1%

Marża EBITDA skorygowana

34,7%

+0,1 p.p

35,4%

+0,5 p.p.

1 EBITDA z pominięciem jednorazowych kosztów związanych z COVID-19 (w tym darowizn)

 
Wyniki finansowe segmentu usług B2C i B2B

mln PLN

IV kwartał 2020

zmiana r/r

2020

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

2 669

5%

10 231

+3%

EBITDA skorygowana1

926

7%

3 632

+0,9%

Marża EBITDA

skorygowana

34,7%

+0,7 p.p.

35,5%

+3,8 p.p.

1 EBITDA z pominięciem jednorazowych kosztów związanych z COVID-19 (w tym darowizn)

 
Wyniki finansowe segmentu mediowego: telewizja i online

mln PLN

IV kwartał 2020

zmiana r/r

2020

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

652

12%

2 007

+0,45%

EBITDA skorygowana1

202

4%

606

+1,6%

Marża EBITDA skorygowana

30,9%

-2,5 p.p.

30,2%

+1,2 p.p.

1 EBITDA z pominięciem jednorazowych kosztów związanych z COVID-19 (w tym darowizn)
 

- Pomimo pandemii w 2020 roku zrealizowaliśmy wszystkie plany i założenia. W tym miejscu chciałbym podziękować i podkreślić ogromną rolę naszego zespołu, który w trudnym czasie wykazał się zaangażowaniem i ogromną odpowiedzialnością. Przed nami nowe cele i wyzwania. Chcemy dostarczać klientom jak najlepsze i najnowocześniejsze usługi dostosowane do ich potrzeb i rosnącego zapotrzebowania na niezawodny, szybki dostęp do Internetu w związku z przeniesieniem wielu naszych codziennych aktywności do sieci. Zadbamy o dynamiczny rozwój sieci 5G, segmentu internetowego z Grupą Interia.pl i programu smartDOM zgodnie z ideą „Dla każdego. Wszędzie”, a także inwestycje w atrakcyjny kontent - podsumowuje Mirosław Błaszczyk.Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Polsat Box


reklama
reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

nc+ telewizja na kartę + moduł CI+ 4K ECP

CAM CI+ 4K ECP z odbiorem TVP 4K, CANAL+ 4K...

199 zł Więcej...

SAT Kurier abonament za 2022 rok

Roczna prenumerata magazynu SAT KURIER w 2022 r. z wysyłką...

109 zł Więcej...

Ferguson REGENT i100 FM, DAB+, BT, Wi-Fi, Radio internetowe

Stacjonarne radio DAB+ oraz UKF/FM. Posiada wbudowany głośnik oraz antenę...

269 zł Więcej...