reklama
reklama
SAT Kurier logowanie X
  • Zaloguj

100 zł na zakup odbiornika DVB-T2 - ustawa Dekoder+ uchwalona przez Sejm

dodano: 2022-02-08 21:41 | aktualizacja: 2022-02-09 18:34
autor: Anita Kaźmierska | źródło: satkurier.pl

pieniądz banknot 100 zł złoty 8 lutego br. Sejm uchwalił ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Przyjął również dwie spośród dziesięciu poprawek zgłoszonych przez klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość w drugim czytaniu - te pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Komu przysługuje świadczenie? Ile wynosi? Do kiedy można z niego skorzystać? Gdzie złożyć wniosek o świadczenie? Gdzie kupić dekoder ze zniżką do 100 zł? Za co sklepy RTV mogą zostać ukarane? Jakie są minimalne wymagania dla odbiorników cyfrowych?

satkurier.pl
odbiorniki DVB-T2 tunery dekodery naziemna telewizja dekodery


Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
Ustawa uchwalona przez Sejm

Głosowanie nad projektem ustawy odbyło się we wtorek późnym wieczorem. Za przyjęciem ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej głosowało 457 posłów: 424 było za, 16 przeciw, a 17 wstrzymało się od głosu.

Ustawa określa zasady i tryb przyznawania oraz realizacji wsparcia gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej na DVB-T2/HEVC w postaci świadczenia na zakup odbiornika telewizyjnego.

Nie dotyczy to telewizorów a jedynie osobnych odbiorników DVB-T2/HEVC - w ustawie określanych jako dekodery telewizyjne. Świadczenie będzie realizowane przy użyciu dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, będących skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy w 2022 roku, wynosi 280 mln zł.

Zgłoszone przez PiS i następnie przyjęte przez Sejm poprawki do projektu ustawy dotyczą:
  • podstawy obliczenia dotacji należnej operatorowi wyznaczonemu (aktualnie jest to Poczta Polska), za realizację płatności za dokument potwierdzający przyznanie świadczenia;
  • treści, która ma zostać dodana do ustawy z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, odnoszącej się do karania przez Urząd Telekomunikacji Elektronicznej przedsiębiorców prowadzących sprzedaż odbiorników telewizyjnych niespełniających uregulowanych rozporządzeniem wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych.

Odrzucona została poprawka zgłoszona przez klub parlamentarny Koalicja Obywatelska, zgodnie z którą świadczenie miałoby obejmować także telewizory z obsługą DVB-T2/HEVC.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie będzie przysługiwać jednej osobie w gospodarstwie domowym, którego członków nie stać na zakup odbiornika DVB-T2/HEVC. Co istotne - od osoby starającej się o przyznanie tego świadczenia wymagane będzie oświadczenie, że sytuacja materialna jej gospodarstwa domowego uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów nabycia dekodera telewizyjnego.

Ile wynosi świadczenie i do kiedy można z niego skorzystać?

Świadczenie na zakup dekodera telewizyjnego będzie przysługiwać w wysokości 100 zł. Zakup za kwotę niższą niż wysokość świadczenia nie uprawni do otrzymania zwrotu lub innego wykorzystania pozostałej kwoty świadczenia. Natomiast w przypadku nabycia dekodera telewizyjnego za kwotę wyższą niż wysokość świadczenia obowiązek zapłaty pozostałej części ceny obciąży osobę uprawnioną.

Prawo do dokonywania płatności za pomocą dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia wygaśnie 31 grudnia 2022 roku.

Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie świadczenia?

Osoba uprawniona będzie mogła złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przy użyciu formularza elektronicznego lub za pośrednictwem operatora wyznaczonego, czyli Poczty Polskiej.

Dokument potwierdzający przyznanie świadczenia zostanie przekazany na wskazany przez osobę uprawnioną adres e-mail lub przez pracownika operatora wyznaczonego, w postaci wydruku.

Gdzie można kupić dekoder ze zniżką do 100 zł?

Najpierw przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż dekoderów telewizyjnych uzyskają możliwość dokonania rejestracji w rządowym systemie teleinformatycznym. Lista przedsiębiorców prowadzących sprzedaż dekoderów telewizyjnych będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż dekoderów telewizyjnych będzie mógł wystąpić do 15. dnia każdego miesiąca do KPRM o realizację płatności z dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia za miesiąc poprzedni.

Przedsiębiorca będzie jednocześnie zobowiązany do przekazania danych dotyczących daty i miejsca sprzedaży dekoderów telewizyjnych, nazwy producenta i modelu dekoderów telewizyjnych, całkowitej ceny zakupu dekodera telewizyjnego, kwoty płatności za dekoder telewizyjny dokonanej z użyciem dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia oraz oświadczenia o spełnianiu przez sprzedane dekodery telewizyjne wymagań, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych.

Kary dla sklepów RTV?

Nowa ustawa wprowadza dość istotną z punktu widzenia sklepów RTV zmianę w Prawie telekomunikacyjnym. Otóż dodaje do niej zapisek:
 

Kto będąc przedsiębiorcą prowadzącym sprzedaż dekoderów telewizyjnych [...] dokonuje sprzedaży użytkownikowi końcowemu dekodera telewizyjnego niespełniającego wymagań [...] podlega karze pieniężnej.

Kary pieniężne nakłada prezes UKE, w drodze decyzji, w wysokości do 3 proc. przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Kara stanowi przychód tzw. Funduszu Szerokopasmowego.

Co ciekawe w poprzedniej wersji projektu ustawy nie było dopisku „użytkownikowi końcowemu”, czyli kary mogłyby być nakładane także na hurtownie i dystrybutorów, którzy sprzedają sprzęt do sklepów RTV. Teraz zostało to jednak zablokowane.

Minimalne wymagania dla odbiorników DVB-T2/HEVC określają:


Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Polonica


Informacje
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Przyrząd do zarabiania kabli (CaP)

mini obcinaczka do kabli koncentrycznych

20 zł Więcej...

nc+ telewizja na kartę + moduł CI+

CAM CI+ 4K (bez ECP) z kanałami TVP 4K, Museum...

189 zł Więcej...

Stojak ścienny regulowany 60-100cm

stojak ścienny boczny, ocynkowany

119 zł Więcej...