reklama
reklama
SAT Kurier logowanie X
  • Zaloguj

ECHOSTAR AD-3000IP

dodano: 2000-12-16 14:03 | aktualizacja: 2000-12-16 14:03
autor: Leszek WRONA | źródło:

TEST ANALOGOWO-CYFROWEGO ODBIORNIKA Z POZYCJONEREM i 2 x CIProsimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
Satelitarne odbiorniki amerykańskiej firmy ECHOSTAR, która swą europejską siedzibę ma w Holandii, zawsze cieszyły się w Polsce sporym powodzeniem. Cechowały je przede wszystkim bardzo ciekawa i niezawodna konstrukcja oraz ogromne możliwości. Wysokie noty osiągały najdroższe produkty Echostara a wśród nich modele z pozycjonerem SR5500 i SR8700. Aktualnie testowany przez nas odbiornik to najnowsze dziecko tej firmy, analogowo-cyfrowy odbiornik satelitarny z pozycjonerem i kieszeniami na moduły dostępu CI. Ma on tak wiele ciekawych możliwości, że warto mu będzie poświęcić nieco więcej miejsca w naszym magazynie.

Zacznijmy tradycyjnie od opisu wyglądu. Echostar AD-3000 IP jest produkowany w kilku wersjach kolorystycznych. Znane są nam wersje w kolorze: jasno-stalowym, ciemno-stalowym i czarnym. Panel przedni odbiornika prezentuje się dość ciekawie stylistycznie choć nie wszystkim może się podobać. W części centralnej umieszczono wielosegmentowy wyświetlacz. Poniżej, za uchylną osłoną kilka przycisków oraz dwie (jedna nad drugą) kieszenie na moduły. Z lewej strony duży wyłącznik sieciowy. Panel tylny pełen jest różnorodnych złącz: 3 typu SCART (TV, VCR, DECODER), 5 CINCH ( VIDEO, AUDIO L, AUDIO P, 0/12V, AUDIO CYFROWE S/PDIF), 2 antenowe RF, 3 typu F, szeregowy port RS-232, zespół zacisków dla podłączenia siłownika i polaryzatora (magnetycznego i mechanicznego). Na uwagę zasługuje cyfrowe złącze audio kompatybilne ze standardem wspólnym dla SONY i PHILIPSA (S/PDIF) oraz rzadko stosowane w odbiornikach cyfrowych zaciski dla polaryzatorów: magnetycznego i mechanicznego. Złącza typu F pozwalają podłączyć dwa niezależne konwertery (osobno dla analogu i cyfry) lub po zastosowaniu pętli jednego wspólnego. Jeśli nasza antena współpracuje z układem Ku+C typu Corotor to wystarczy zastosować przy antenie przełącznik konwerterów (22kHz) i jednym kablem zasilić cały układ. Polaryzator mechaniczny podłączamy wówczas do zacisków oznaczonych +5V, GND, SKEW. Szeregowe złącze RS-232 pozwala nam nie tylko „załadować” najnowsze oprogramowanie ale także przy pomocy specjalnego programu edytować z komputera listę transponderów. Zdalną obsługę odbiornika zapewnia wielofunkcyjny pilot, który może być używany także do innych urządzeń (nie tylko produktów firmy Echostar) takich jak magnetowid czy telewizor. Zdalne sterowanie pilotem innych urządzeń możliwe jest po wprowadzeniu z klawiatury odpowiednich dla danej marki kodów. Ich pełny wykaz użytkownik znajdzie na ostatnich stronach instrukcji obsługi. W celu odnalezienia nietypowych kodów można skorzystać z metody automatycznego szukania. Po ich odnalezieniu pilot ECHOSTARA AD-3000IP jest gotowy przejąć większość podstawowych funkcji pilota oryginalnego. Przełączanie na obsługę danego urządzenia zapewniają trzy przyciski: TV, VCR, SAT umieszczone w części górnej pilota. W części dolnej natomiast umieszczono przyciski do obsługi podstawowych funkcji sterujących magnetowidem oraz teletekstem w telewizorze. Środkową część zajmuje klawiatura numeryczna oraz przyciski do przesuwania kursora na grafice ekranowej (góra-dół, prawo-lewo).

PROGRAMOWANIE ODBIORNIKA

Grafika ekranowa ECHOSTARA AD-3000IP jest nowoczesna i bardzo czytelna - przypomina trochę „okienka” najnowszej NOKII 9800S. Niestety występuje tylko w języku angielskim. Dzięki zastosowaniu nieco mniejszej czcionki oprócz haseł podstawowych zmieszczono także bardzo pomocny w wielu przypadkach krótki opis danej funkcji. Pozwala to na uruchamianie kolejnych faz programowania bez potrzeby zaglądania do instrukcji. Przy pierwszym załączeniu ECHOSTARA AD-3000IP użytkownik wprowadzany jest automatycznie w kolejne fazy programowania.

Na początku należy wybrać języki (grafiki, fonii, napisów), później ustawić parametry zastosowanych w układzie antenowym konwerterów i przełączników. MENU LNB Setting pozwala ustawić i zapamiętać 8 różnych konfiguracji konwerterów. Oprócz dowolnej częstotliwości oscylatora wybieramy typ sygnału DiSEqC, oraz napięcia sterujące i przełączające. Jak już wspomniałem wcześniej do odbiornika można podłączyć dowolny konwerter lub grupę konwerterów oraz sterować polaryzatorami magnetycznym i mechanicznym. Ten ostatni stosowany jest jeszcze bardzo często w układach na pasmo 4GHz. Wartość skręcenia płaszczyzny polaryzacji SKEW ustawiamy dowolną na poszczególnych satelitach ale tylko jedną dla polaryzacji H i jedną dla V. Do przełączania grupy konwerterów w ECHOSTARZE można zastosować przełączniki DiSEqC, 22kHz lub 0/12V.

Po ustawieniu wszystkich parametrów w MENU LNB Setting odbiornik przełącza się na MENU Antenna Installation. Jest ono potrzebne aby ustalić krańcowe położenia anteny (limit wschodni i zachodni). Następnie przystępujemy do programowania pozycji. Do wyboru przedstawiono tu dwie możliwości. Programowanie ręczne, polegające na szukaniu każdej pozycji osobno oraz automatyczne funkcją Auto SAT. Funkcja Auto SAT uruchamiana jest po przyciśnięciu przycisku SAT. W kolejności musimy znaleźć i zapamiętać trzy punkty na orbicie: najdalszego zachodniego satelitę, środkowego i najdalszego wschodniego. Przy ich lokalizacji możemy posłużyć się skalą sygnału u dołu ekranu Jeżeli szukamy programu analogowego skala jest pojedyncza. Gdy z szukanego satelity emitowane są tylko cyfrowe programy skala dla nich jest podwójna. Jej dolny pasek rośnie tylko wówczas gdy wszystkie parametry są zgodne. Wtedy możemy być pewni że nie został pomylony satelita. Podczas szukania satelity, do „namierzania” należy użyć transpondera o niezmiennych parametrach, a więc takiego, którego jesteśmy pewni, że właśnie coś nadaje. Resztę satelitów odbiornik umiejscawia automatycznie w sposób teoretyczny. Oznacza to, że odległości między nimi są określone matematycznie a nie w wyniku poszukiwania sygnału. Takie rozwiązanie zaoszczędza wiele czasu, a ustalone pozycje rzadko wymagają korekty.

Programowanie automatyczne kanałów analogowych i cyfrowych z danego satelity jest bardzo proste i wygodne. Odbiornik posiada w pamięci aktualne dane wielu programów analogowych i cyfrowych w tym także z pasma 4GHz. Dotyczą one wszystkich satelitów na orbicie odbieranych w naszej szerokości geograficznej. Zaprogramowanie wszystkich kanałów z ASTRY (analog, cyfra) trwa około 3 minuty.

MENU Program Satellites (programowanie satelitów) zawiera kilka opcji szukania:

Auto Search - to funkcja programowania wszystkich kanałów kodowanych i FTA według transponderów, które odbiornik ma w pamięci.

FTA Search - działa jak poprzednia, ale filtrując kanały kodowana zostawia tylko FTA.

TP Search - szukanie programu (programów) o parametrach ustalonych w pozycji TP/Polar/SR

Network Search - działa podobnie jak poprzednia ale jeśli dany kanał zawiera inormacje o innych w pakiecie to są one także dopisywane.

Odnalezione programy cyfrowe zapisywane są na początku listy a analogowe na końcu. Dodatkowo dla odróżnienia analogi mają pod nazwą ciemniejsze tło. Programy kodowane opatrzono symbolem S a FTA F. Radiowe kanały zajmują oddzielny wykaz. Programowanie kolejnego satelity przeprowadzane jest na nowej liście. Nie mamy więc później, po zaprogramowaniu całej orbity jednego długiego wykazu kanałów lecz kilkanaście mniejszych. W znacznym stopniu ułatwia to szukanie programu podczas obsługi odbiornika.

Jak już wspomniałem wcześniej odbiornik posiada w swojej pamięci aktualne parametry wszystkich programów, które mają być zaprogramowane. Podobnie rzecz się ma w przypadku innych odbiorników. Kiedy uruchomimy automatyczne programowanie z danego satelity na dowolnym tunerze cyfrowym korzysta on z fabrycznej pamięci, w której ma dane o wszystkich kanałach. Problem jednak zaczyna się wówczas gdy dane te są nieco przestarzałe. Ich zmiany w większości przypadków można dokonać jedynie podczas zmiany oprogramowania odbiornika. Inaczej rozwiązano to w ECHOSTARZE AD-3000IP. Użytkownik ma do nich dostęp z poziomu grafiki ekranowej. Wszystkie dane są dostępne w MENU Advanced Installation - Edit/Add SAT or TP. Można je w dowolny sposób modyfikować i zapisywać na stałe w pamięci. Dane o poszczególnych kanałach analogowych zawierają: nazwę satelity, jego pozycję satelitarną, nazwę programu, częstotliwość, polaryzację, rodzaj pasma (Ku, C), funkcję załączenia dekodera i wybór sygnału, poziom wizji, stopień czułości (threshold), kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji SKEW (aktywne dla konfiguracji anteny z polaryzatorem), podnośne fonii, deemfaza i szerokość pasma audio. Dane dotyczące kanałów (transponderów) cyfrowych to: nazwa satelity, jego pozycja orbitalna, częstotliwość, polaryzacja, Symbol Rate, FEC, nazwa pojedynczego kanału, PID Video, PID Audio, PID PCR. W odbiorniku funkcją Edit/Add SAT or TP można zmodyfikować lub zapisać jako nowe 999 transponderów.

Oprócz automatyki związanej z programowaniem kanałów przy wykorzystaniu parametrów z pamięci odbiornika (po tzw. indexach), ECHOSTAR AD-300IP posiada dwie dodatkowe funkcje skanujące. Funkcja Auto Scan z MENU Advanced Installation to przeszukiwanie całego pasma (Ku lub C) dla wybranej polaryzacji w celu odnalezienia wszystkich programów analogowych. Natomiast SMATV (Satelite Master Antenna Television) Auto Search szuka programów cyfrowych dla wybranych trzech parametrów Symbol Rate (parametr FEC zmienia się automatycznie). Funkcja ta nie może być zastosowana w przypadku odbioru indywidualnego gdzie konieczne jest napięcie zasilające LNB. Ma ona znaczenie w rozbudowanych sieciach typu SMATV gdzie programy z modulacją QPSK zajmują pasmo powyżej 950 MHz i niepotrzebne jest żadne napięcie sterujące czy zasilające na złączu F.

Po zaprogramowaniu odbiornika otrzymane listy z programami można modyfikować przy pomocy MENU Edit. Zawiera ono funkcje:

Edit TV Channel - kasowanie, przenoszenie i zapisywanie do faworyzowanych programów telewizyjnych.

Edit Radio Channel - działa podobnie jak poprzednia ale dotyczy programów radiowych.

Edit Transponder - kasowanie wszystkich programów z wybranego transpondera (obok nazwy transpondera widoczne wszystkie programy), zmiana parametrów

Edit Satellite - kasowanie całego satelity wraz z zawartością, dodawanie nowego, edycja nazwy.

Możliwe jest także skasowanie całej pamięci odbiornika funkcją Reset (Factory Default). Cała pamięć wówczas wraca do stanu pamięci fabrycznej, anulowane są wszystkie zmiany wprowadzone przez użytkownika. Programy zaznaczone w MENU Edit TV Channel i Edit Radio Channel niebieskim przyciskiem jako faworyzowane można później szybko przywołać z listy ulubionych. Jej pojemność to 96 kanałów z dowolnego satelity.

Osobną grupę funkcji w MENU przeznaczonych do ograniczania dostępu stanowi Parental Control. Po ustaleniu swojego hasła (cztery cyfry) użytkownik może zablokować dowolny kanał lub cały odbiornik. Funkcja Installation Lock blokuje dostęp do MENU Installation, a Recaiver Lock do wszystkich funkcji i kanałów odbiornika.

ECHOSTAR AD-3000IP posiada wbudowany zegar i Timer. Pięć dowolnych ustawień zapewnia załączenie i wyłączenie o określonej godzinie wybranego kanału z dowolnego satelity. Załączenie może być jednorazowe lub powtarzać się w cyklu dziennym, tygodniowym, miesięcznym. Aktualny czas regulowany jest w MENU Local Time Setting.

Dodatkowe parametry odbioru: format ekranu (16/9 lub 4/3), kanał wyjściowy UHF oraz typ modulacji zapewnia MENU A/V Output Setting.

OBSŁUGA ODBIORNIKA

Przełączanie i wybór kanałów w ECHOSTARZE AD-3000IP jest takie samo jak w innych odbiornikach. Po przyciśnięciu OK lub wybraniu z MENU opcji TV Channels, Radio Channels załączamy listę kanałów z danego satelity. Jeżeli potrzebujemy przywołać programy z innego satelity wcześniej naciskamy przycisk SAT. Spowoduje to wyświetlenie nazw wszystkich zaprogramowanych pozycji satelitarnych. Po wybraniu żądanej pozycji odbiornik uruchamia napęd anteny i przełącza listę programów.

Podczas oglądania programu możemy w każdej chwili uruchomić elektroniczny przewodnik po programach - EPG lub przełączyć wersję językową. Zainstalowane moduły dostępu warunkowego są rozpoznawane w odbiorniku automatycznie a ich dane możemy odczytać w specjalnym MENU Common Interface.

OCENA PRACY ODBIORNIKA

Testowany model ECHOSTARA jest naszym zdaniem najciekawszym produktem w klasie urządzeń analogowo-cyfrowych z pozycjonerem i kieszeniami na moduły dostępu warunkowego. Jego obszerna pamięć (5000 kanałów, 999 transponderów, 50 pozycji satelitarnych) daje użytkownikowi prawie nieograniczone możliwości programowania bez ryzyka zablokowania się urządzenia. Dużym ułatwieniem podczas programowania jest bez wątpienia funkcja automatycznego ustalania pozycji satelitarnych. Nie wszystkim może podobać się sposób szukania nowych kanałów, których parametry nie zostały zapisane w pamięci fabrycznej. Wcześniej trzeba je dopisać do listy transponderów funkcją Edit/Add SAT or TP. Prosze jednak pamiętać, iż w ten sposób raz zapisane parametry pozostają w pamięci odbiornika i przy następnym automatycznym programowaniu będą już uwzględnione. Kolejny plus to oddzielenie programów z różnych satelitów. Jedna lista zawierająca np. 4000 kanałów była by bardzo uciążliwa. Szybkość programowania kanałów (3 minuty analog i cyfra z ASTRY), wyszukiwania funkcji w MENU, czy przełączania kolejnych programów to także atut testowanego ECHOSTARA. Podczas szukania programów z filtrem FTA (tylko kanały niekodowane) w niektórych przypadkach zdarzyło mu się wpisać do pamięci także kilka programów kodowanych. W porównaniu z innymi urządzeniami tej klasy odbiornik wydaje się być dość czuły. Bez większych problemów odbierał słabe, cyfrowe programy z TURKSATA1C (42,0E) oraz analogowe z ARABSATA 2A i 3A (26,0E). Mimo że parametr SR (tak napisano w instrukcji) zmienia się od 2MS/s do 32MS/s to podczas testów bez większych problemów odbieraliśmy program Reuters z Eutelsata W3 (SR tego programu - 1,365MS/s). Funkcja Threshold niezbędna przy słabych kanałach analogowych w tym przypadku działa także pozytywnie na fonię obniżając poziom szumów. Tuner bardzo dobrze sprawdza się przy programowaniu pasma 4GHz. Zapewnia to współpraca z polaryzatorem mechanicznym oraz lista zapisanych w pamięci aktualnych transponderów. Test odbiornika z zewnętrznymi dekoderami nie wypadł najlepiej. Wprawdzie współpraca jest szybka i prawidłowa to otrzymany obraz nieco przebarwiony (dotyczy głównie D2MAC). Dla uzyskania lepszego efektu można w opcji Decoder użyć sygnału Unfiltered, ale dekoder musi być do tego specjalnie przerobiony. ECHOSTARA AD-3000IP testowaliśmy także pod kątem współpracy z modułami dostępu warunkowego. Podczas testów użyliśmy modułów Cryptoworks CI, Viaccess CI i Irdeto CI.

Odbiornik pracuje bez problemów z modułem SECA CI i wszystkimi pirackimi i oryginalnymi kartami dla SECA- także CYFRY+. Pakiet płatnej telewizji Wizja TV był odbierany nawet lepiej niż na oryginalnym terminalu PHILIPSA. Dobrze też brzmiały programy muzyczne XTRA Music szczególnie w konfiguracji sprzętowej ze wzmacniaczem i wejściem S/PDIF. Mimo braku polskiej wersji, bardzo czytelna i profesjonalnie przygotowana grafika dopełnia ogólnie pozytywne wrażenie o odbiorniku.

Leszek WRONA

PARAMETRY TECHNICZNE ECHOSTARA AD-3000IP

TUNER CYFROWY

I CZĘSTOTLIWOŚĆ POŚR. 950-2150MHz

PASMO WEJŚCIOWE 36MHz

POZIOM SYGNAŁU WEJ. F -25 do -65dBm

DEMODULATOR QPSK

SYMBOL RATE 2 - 32MS/s

FEC 1/2 - 7/8

VIDEO DEKODER MPEG-2 Main Profile @ Main Level

AUDIO DEKODER MPEG-1 Layer I i II

ILOŚĆ KANAŁÓW CYFR. 5000 (4000 TV + 1000 RADIO)

ILOŚĆ TRANSPONDERÓW 999

COMMON INTERFACE: 2 kieszenie PCMCIA

TUNER ANALOGOWY

I CZĘSTOTLIWOŚĆ POŚR. 900-2150MHz

PASMO WEJŚCIOWE 27MHz

AUDIO częstotliwość 5,00-9,00MHz

Audio130,150,230,280,330,500kHz AUDIO DEEMFAZA 50us, 75us,J17,Adaptive

THRESHOLD 3,0-6,0dB

SYGNAŁY DEKODEROWE PAL, MAC, CLAMP, CANAL+

ILOŚĆ KANAŁÓW ANALOG. 700

INNE PARAMETRY

ZMIANA POLARYZACJI 14/18V, 400mA max

POLARYZACJA INNA mechaniczna: +5V, GND, Skew

ZMIANA PASMA 22kHz 14/18V

STEROWANIE DiSEqC wersja 1.0

MODULATOR WYJŚCIOWY 21-69

PAMIĘĆ FLASH 2Mb

PAMIĘĆ DRAM 8Mb

EEPROM 2kb

VIDEO FORMAT PAL-G,I,K, NTSC-M

SYGNAŁY NA SCART TV RGB, CVBS

SYGNAŁY NA VCR CVBS

ZŁĄCZA RCA CVBS, STEREO (L+P), 0/12V, SPDIF

ZŁĄCZE S-VHS BRAK

ZŁĄCZE RS232 9 PIN D RS232 DCE

ILOŚĆ POZYCJI SAT. 50

POZYCJONER 36V; 5A max

ZASILANIE 90-240V

POBÓR ENERGII max 240W

WYMIARY 370 x 60 x 280mm

MASA 3,0kg


Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Produkty - testy


Informacje
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Kabel HDMI 2.1 8K UHD 3,0m

Najnowszy kabel HDMI o długości 3,0m w wersji v2.1 dla...

65 zł Więcej...

SAT Kurier - 11-12/2022 wersja elektroniczna

Elektroniczna wersja SAT Kuriera 11-12/2022

12 zł Więcej...

SAT Kurier - 3-4/2023 wersja elektroniczna

Elektroniczna wersja SAT Kuriera 3-4/2023

12 zł Więcej...