reklama
reklama
SAT Kurier logowanie X
  • Zaloguj

Nowe TVP Info i TVP Dokument już z koncesjami

dodano: 2013-04-20 12:14 | aktualizacja: 2013-04-20 13:56
autor: Łukasz Knapik | źródło: naziemna.info/KRRiT/satkurier.pl

TVP 9 kwietnia 2013 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) udzieliła Telewizji Polskiej koncesji na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego o charakterze informacyjno-publicystycznym lokalnym, pod nazwą TVP Info. Według wcześniejszych zapowiedzi nadawcy, nowy kanał powstanie z rozdzielenia obecnego TVP Info i ośrodków regionalnych TVP w kanał o roboczej nazwie TVP Regiony i całodobowy kanał TVP Info. Natomiast 28 lutego 2013 roku KRRiT udzieliła koncesje na nadawanie kanałów TVP Rozrywka (który już nadaje - więcej tutaj) i TVP Dokument. Koncesje przyznano na 10 lat.Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
Nowe TVP Info - według uzasadnienia decyzji KRRiT, koncesja nr 522/2013-T

Program będzie miał charakter wyspecjalizowany informacyjno-publicystyczny. Audycje realizujące specjalizację będą stanowić 77 proc. tygodniowego czasu nadawania w godzinach 6:00-23:00. Program TVP Info będzie nadawany codziennie przez całą dobę. Adresatem programu - według deklaracji wnioskodawcy - będą wszyscy powyżej czwartego roku życia. Audycje powtórkowe zajmą 30 proc. tygodniowego oraz rocznego czasu nadawania programu.

Według założeń wnioskodawcy tematyka audycji będzie dotyczyła bieżących wydarzeń o charakterze ogólnospołecznym, procesów zachodzących na poziomie lokalnym, krajowym jak i w wymiarze europejskim oraz w szerokim kontekście międzynarodowym. Stacja dostarczać będzie również pogłębionych informacji na temat funkcjonowania demokratycznego państwa i jego instytucji oraz bezstronnej analizy wydarzeń i procesów zachodzących w kraju i na świecie. Program dostarczać będzie wiedzy edukacyjno-obywatelskiej, która ułatwi świadome uczestnictwo w społeczeństwie, funkcjonowanie w zmieniających się warunkach ekonomicznych i prawnych oraz realizację praw obywatelskich, będzie odsłaniać kulisy tworzenia prawa i informować o powodach i skutkach wprowadzanych zmian. Dyskusje, komentarze, analizy i opinie ekspertów dostarczą wiedzy o prawach i obowiązkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz informacji na temat korzystania z narzędzi finansowych i ekonomicznych
w określonych warunkach społeczno-gospodarczych.

Nadawane będą także audycje, w których będą wykorzystywane zasoby archiwalne Telewizji Polskiej. Podstawowym atutem TVP Info ma być, jak deklaruje wnioskodawca, codzienne przekazywanie rzetelnej informacji i pogłębionej wiedzy w sposób wyważony, z należną dbałością o standardy warsztatowe, merytoryczne i językowe, unikające tabloidyzacji i nie podążające w każdym wymiarze za infoteinmentowymi trendami.

Trzon oferty programowej będą stanowić audycje informacyjne (59 proc. tygodniowego czasu nadawania w godzinach 6:00-23:00) dotyczące przede wszystkim aktualności z kraju i ze świata. Nadawane będą serwisy, prognozy pogody, informacje sportowe, branżowe (m. in. poświęcone rolnictwu), podsumowania tygodnia z kraju i ze świata, przeglądy prasy krajowej i zagranicznej oraz informacje z polskich i zagranicznych stron internetowych, a także korespondencje
i komentarze z polskich miast i zagranicy. W ramach informacji nadawane będą też magazyny społeczne dotyczące problemów bulwersujących lokalne społeczności.

Specjalizację realizowaną poprzez audycje publicystyczne (13,5 proc. czasu jw.) tworzyć będą m.in.:
- rozmowy i dyskusje z ekspertami, politykami, przedsiębiorcami, działaczami społecznymi, reprezentantami świata kultury i nauki, autorytetami z różnych dziedzin,
- podsumowania dnia z udziałem uczestników wydarzeń, ekspertów
i komentatorów życia publicznego,
- debaty dotyczące najważniejszych wydarzeń politycznych, społecznych
i gospodarczych; przedstawiające konkretną historię człowieka, miejsca, zjawiska; prezentujące stanowiska związków zawodowych i związków pracodawców w kluczowych zagadnieniach życia społecznego w Polsce; aktualne sprawy Unii Europejskiej z udziałem europarlamentarzystów
i polityków,
- magazyny omawiające problemy ogólnokrajowe, poruszające sprawy dotyczące poszczególnych regionów kraju w nawiązaniu do podjętych decyzji w stolicy, które mają znaczący wpływ na życie lokalnych społeczności; popularno - naukowe prezentujące polskich naukowców i wynalazców; poświęcone najważniejszym sprawom, którymi aktualnie żyje Kościół Katolicki w Polsce i na świecie; przybliżające najpiękniejsze zakątki Polski; opisujące warunki geograficzne, przyrodnicze i kulturowe,
- audycje podejmujące tematy polityczne, gospodarcze i społeczne dotyczące wschodnich sąsiadów Polski, w tym mniejszości ukraińskiej,
- audycje poruszające kwestie unijne,
- audycje podejmujące wątki polskiej historii,
- cykl reportaży przygotowanych przez dziennikarzy TVP,
- audycje o tematyce kryminalnej.

W ofercie informacyjno-publicystycznej znajdą się też filmy dokumentalne (4,5 proc. tygodniowego czasu nadawania w godzinach 6:00-23:00) podejmujące ważne tematy dotyczące pojedynczych osób oraz zjawisk i procesów, które mają wpływ na życie i funkcjonowanie grup, społeczności oraz całych społeczeństw, opowiadające o wybitnych ludziach, o odmiennych kulturach, obyczajach, tradycjach, komentujące najistotniejsze, najciekawsze, a także unikatowe wydarzenia
i problemy z kraju i ze świata.

Oprawa programu zajmie 3 proc., a płatne elementy 20 proc. czasu jw.

Oceniając projekt programu z punktu widzenia realizacji zadań określonych w artykule 1 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji należy stwierdzić - czytamy w uzasadnieniu KRRiT, że planowany program TVP Info będzie spełniał te zadania, zgodnie ze specjalizacją programu, głównie w zakresie dostarczania informacji i upowszechniania edukacji obywatelskiej. Program będzie realizował misję publiczną poprzez rzetelnie ukazywanie różnorodności wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą, sprzyjanie swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej, umożliwianie obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej (art. 21 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy o radiofonii i telewizji). Będzie także uwzględniał potrzeby mniejszości narodowych i etnicznych (art. 21 ust.1 pkt 8a).

Wnioskodawca przewiduje, że audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim mają wypełnić 33 proc, a audycje europejskie - 51 proc kwartalnego czasu emisji programu. Audycje europejskie wytworzone przez producentów niezależnych będą zajmowały 10 proc. kwartalnego czasu nadawania programu, w tym połowę zajmą audycje europejskie wytworzone przez producentów niezależnych w okresie 5 lat przed rozpowszechnianiem. Zadeklarowane przez wnioskodawcę kwoty są zgodne z wymaganiami ustawy w tym zakresie. Według deklaracji wnioskodawcy audycje wytworzone przez wnioskodawcę lub na jego zamówienie, albo we współdziałaniu z innymi nadawcami, będą stanowić 70 proc. tygodniowego programu;

TVP Dokument - według uzasadnienia decyzji KRRiT, koncesja nr 518/2013-T

Program ma mieć charakter wyspecjalizowany - dokumentalny. Audycje i inne przekazy realizujące wyspecjalizowany charakter programu stanowić będą nie mniej niż 70 proc. tygodniowego czasu nadawania w godzinach 6:00-23:00.
Program TVP Dokument ma być nadawany codziennie przez minimum 12 godzin w ciągu doby, a maksymalnie całodobowo. Adresatem programu - według deklaracji wnioskodawcy - mają być wszyscy powyżej czwartego roku życia, szczególnie grupa w wieku 16-49 lat. Audycje powtórkowe zajmą 90 proc. tygodniowego oraz rocznego czasu nadawania programu.

Według założeń wnioskodawcy, TVP Dokument zaoferuje widzom dzieła filmowe wyselekcjonowane, najbardziej wartościowe w polskiej i światowej produkcji dokumentalnej, prezentowane w sposób uporządkowany, którym mają towarzyszyć (poprzedzać) zapowiedzi i oprawa ułatwiająca odbiór dzieła.

Oferta programowa obejmie dokumenty i serie o tematyce społecznej, reportaże i telenowele dokumentalne, audycje o walorach edukacyjnych i poradnikowych podejmujące poważne tematy, jak i utrzymane w lekkim tonie, pełne humoru, nietypowych sytuacji, nietuzinkowych ludzi i niezwykłych zjawisk. Emitowane będą filmy i serie prezentujące ludzi i świat, w którym żyją, w szerokim spektrum kontekstów, wzbogacone o opinie świadków wydarzeń, uznanych autorytetów
i komentatorów. Nadawane będą też filmy dokumentalne propagujące polskie tradycje, pielęgnujące wartości kulturowe i duchowe, filmy o sztuce, portrety ludzi znanych i interesujących. Zaprezentowany zostanie repertuar od klasyki polskiego dokumentu, poprzez produkcje międzynarodowe do obrazów młodych twórców nurtu głównego i off-owego.
Wnioskodawca deklaruje, że ten ciekawy i dostępny jedynie na festiwalowych ekranach repertuar zaoferuje polskiej widowni w najlepszym wydaniu i najlepszym czasie emisyjnym w wybranych pasmach. Zaletą TVP Dokument ma być również możliwość większego udziału TVP w międzynarodowej współpracy w zakresie produkcji i upowszechniania unikalnych filmów i serii dokumentalnych, które pozostają poza zainteresowaniem tematycznym lub biznesowym międzynarodowych kanałów o charakterze dokumentalnym.

Trzon oferty programowej będą stanowić filmy dokumentalne (60 proc. tygodniowego czasu nadawania w godzinach 6:00-23:00) poświęcone różnorodnej tematyce. Nadawane będą cykle, seriale i telenowele dokumentalne o różnych aspektach życia, przedstawiające wybrane środowiska, grupy wiekowe, zawodowe i społeczne, filmy o niezwykłych wydarzeniach, historiach ludzi, poruszające tematy kontrowersyjne i trudne, filmy o odmiennych kulturach, tradycjach i obyczajach, zdobyczach nauki i techniki, o nowych trendach i zjawiskach, a także filmy i serie przyrodnicze i krajoznawcze.

W programie znajdą się też filmy adresowane do młodych widzów o różnorodnej tematyce, polskie i zagraniczne dokumenty autorskie, tematyczne, okazjonalne, okolicznościowe, rocznicowe, historie i filozofia ludzi zwykłych
i niezwykłych oraz ich sposób postrzegania świata. Na antenie prezentowane będą filmy ciekawych reżyserów i znanych polskich i światowych dokumentalistów, najlepsze dokumenty pełnometrażowe, etiudy studentów szkół filmowych
i reprezentantów kina niezależnego, nowe i stare dokumenty off-owe. Prezentowane będą również materiały filmowe nadsyłane przez widzów na zadane, aktualne lub dowolne tematy.

Specjalizację dokumentalną realizować będą również filmy fabularne oparte na faktach (6 proc. tygodniowego czasu nadawania w godzinach 6:00-23:00), wybrane audycje rozrywkowe (2 proc.), publicystyczne (1 proc.), edukacyjno-poradnicze (0,5 proc.) i prezentujące muzykę rozrywkową (0,5 proc.), prezentowane w ramach różnych cykli dokumentalnych.

Uzupełnieniem oferty dokumentalnej będą popularne filmy fabularne (5 proc. tygodniowego czasu nadawania w godzinach 6:00-23:00) oraz audycje rozrywkowe (2 proc.), edukacyjno-poradnicze (1 proc.), prezentujące muzykę rozrywkową (0,5 proc.).

Oprawa programu zajmie 1,5 proc., a płatne elementy 20 proc. czasu jw.

Wnioskodawca deklaruje, że program nadawany będzie codziennie od godziny 6-8 rano do 1-2 w nocy, minimum 12, maksimum 24 godziny. Będzie obejmował ok. 2,5 godziny emisji programu premierowego dziennie.

Oceniając projekt programu z punktu widzenia realizacji zadań określonych w artykule 1 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji należy stwierdzić - czytamy w uzasadnieniu KRRiT, że TVP Dokument będzie spełniał te zadania, zgodnie ze specjalizacją programu, głównie w zakresie udostępniania dóbr kultury i sztuki, upowszechniania edukacji obywatelskiej, ułatwienia korzystania z oświaty i dorobku nauki oraz popierania polskiej twórczości audiowizualnej. Przedstawiony program będzie bazował na zasobach archiwalnych Telewizji Polskiej S.A., w tym polskich nagradzanych dokumentów produkcji TVP, najlepszych filmów studiów, zespołów i szkół filmowych, filmów znanych i uznanych dokumentalistów. Tym samym projektowany program będzie realizował misję publiczną w zakresie kultury i edukacji określoną w art. 21 ust.1 ustawy o radiofonii i telewizji oraz wynikające z niej zadania i powinności takie jak „popieranie twórczości artystycznej, naukowej oraz działalności oświatowej (art. 21 ust. 2 pkt 7) i „służenie rozwojowi kultury, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego” (art. 21 ust. 2 pkt 5).

Wnioskodawca przewiduje, że audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim mają wypełnić 33 proc., a audycje europejskie - 51 proc. kwartalnego czasu emisji programu. Audycje europejskie wytworzone przez producentów niezależnych będą zajmowały 10 proc. kwartalnego czasu nadawania programu, w tym połowę audycje europejskie wytworzone przez producentów niezależnych w okresie 5 lat przed rozpowszechnianiem w programie. Zadeklarowane przez wnioskodawcę kwoty są zgodne z wymaganiami ustawy w tym zakresie. Według deklaracji wnioskodawcy audycje wytworzone przez wnioskodawcę lub na jego zamówienie, albo we współdziałaniu z innymi nadawcami, będą stanowić 30 proc. tygodniowego programu.

Przypomnijmy, iż obecnie w portfolio Telewizji Polskiej są następujące kanały: TVP1, TVP1 HD, TVP2, TVP2 HD, TVP HD, TVP Polonia, TVP Historia, TVP Kultura, TVP Sport, TVP Seriale, TVP Rozrywka, internetowy TVP Parlament, TVP Info i programy 16 ośrodków regionalnych. W przygotowaniu są: nowe TVP Info, TVP Regiony i dziecięcy TVP ABC. W połowie lat 90-tych ubiegłego wieku, przez krótki czas, TVP nadawała również kanał Tylko Muzyka.


Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii TVP


reklama
reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Odbiornik DVB-T/T2 Wiwa H.265 PRO HEVC

Cyfrowy odbiornik DVB-T/T2 z HEVC/H.265 marki Wiwa dla Naziemnej Telewizji...

119 zł Więcej...

Miernik SatLink WS-6933 dla DVB-S/S2

Miernik, do pomiarów cyfrowych sygnałów satelitarnych DVB-S z pomiarem PWR,...

309 zł Więcej...

Antena Olympia BX 1000+LTE Combo V/H

Nowoczesna antena szerokopasmowa BX 1000+ Olympia Combo. Zaprojektowana do w...

125 zł Więcej...