reklama
SAT Kurier logowanie X
 • Zaloguj

Zmiany planu dla 470-862 MHz: Podsumowanie

dodano: 2013-05-09 15:36 | aktualizacja: 2013-05-09 16:38
autor: Anita Dąbek | źródło: UKE

NTC_popr_niebieskie_www.jpg Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawia podsumowanie stanowisk nadesłanych w związku z informacją o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 470-862 MHz dla systemów naziemnej telewizji cyfrowej.Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
1 marca 2013 r. Prezes UKE poinformował o przystąpieniu do opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 470-862 MHz. Planowana zmiana ma na celu przyporządkowanie docelowych kanałów TV do poszczególnych obszarów wykorzystania częstotliwości dedykowanych dla pierwszego (MUX 1), drugiego (MUX 2) i trzeciego (MUX 3) multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej, zgodnie z planami implementacji DVB-T w Polsce, a także stworzenie multipleksu na potrzeby rozpowszechniania lub rozprowadzania programów TV o zasięgu lokalnym (w celu co najmniej odtworzenia aktualnej oferty nadawców lokalnych).

Zainteresowane podmioty mogły zgłaszać swoje propozycje do projektu zmiany planu zagospodarowania częstotliwości do dnia 1 kwietnia 2013 r. W ramach niniejszego postępowania do Prezesa UKE wpłynęło 11 stanowisk, które zostały opublikowane na stronie internetowej UKE.

Zakres częstotliwości 470-862 MHz ze względu na swoje zalety związane propagacją fal radiowych i możliwą do uzyskania pojemnością systemów jest bardzo pożądany do wykorzystania w ramach różnych służb radiokomunikacyjnych. Zgodnie z aktualnymi zapisami w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 z późn. zm.) zakres ten będzie zagospodarowany głównie przez systemy funkcjonujące w ramach służby radiodyfuzyjnej i służby ruchomej lądowej. Ponieważ współistnienie różnych służb w ramach tego zakresu częstotliwości wiąże się z koniecznością ujęcia w planie zagospodarowania kwestii wzajemnej kompatybilności pomiędzy systemami rożnych służb, oraz ze względu na rozległy charakter tych zagadnień, w celu sprawnej aktualizacji planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 470-862 MHz, Prezes UKE prace nad omawianymi zmianami podzielił na dwa etapy.

W pierwszym etapie Prezes UKE poddał konsultacjom zmiany planu odnoszące się do emisji programów TV w sposób cyfrowy w ramach MUX1, 2 i 3 oraz przez funkcjonujących nadawców lokalnych. Kwestia aktualizacji przedmiotowego planu zagospodarowania częstotliwości w odniesieniu do służby ruchomej w zakresie częstotliwości 790-862 MHz (uwzględniająca uwagi zgłoszone w bieżących konsultacjach) jest już realizowana w ramach drugiego etapu prac, i zostanie poddana osobnym konsultacjom.

Zgodnie z treścią art. 112 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) Prezes UKE ustalając plany zagospodarowania częstotliwości oraz ich zmiany uwzględnia w szczególności politykę państwa w zakresie gospodarki częstotliwościami oraz politykę państwa w zakresie radiofonii i telewizji oraz telekomunikacji. Tworząc przedmiotową zmianę planu zagospodarowania częstotliwości Prezes UKE wziął pod uwagę aspekty bieżącej polityki organów regulacyjnych w zakresie przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej.

Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 8. ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r.  o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. nr 153, poz. 903) na podstawie wydanej przez Prezesa UKE rezerwacji częstotliwości w służbie radiodyfuzyjnej na cele rozpowszechniania lub rozprowadzania programów telewizyjnych w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną, ustalonych w planie zagospodarowania częstotliwości dla multipleksu II na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, nadawcy: Telewizja Polsat S.A., TVN S.A., Polskie Media S.A. oraz Telewizja Puls Sp. z o.o., rozpowszechniający w dniu wejścia w życie ustawy programy telewizyjne na podstawie koncesji na rozpowszechnianie tych programów drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy, są operatorem multipleksu II do dnia upływu ważności decyzji rezerwacyjnych.

Zatem w oparciu o przytoczony przepis, podmioty w nim wskazane, posiadające koncesje na rozpowszechnianie programów (POLSAT, TVN, TV4 i PULS) w sposób rozsiewczy naziemny, uzyskały możliwość co najmniej odtworzenia w multipleksie cyfrowym wymienionej oferty programowej. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż oprócz wymienionych w zacytowanym przepisie podmiotów, posiadaczami koncesji na rozpowszechnianie programów TV o charakterze lokalnym, drogą rozsiewczą naziemną są ponadto:
 • Polskie Media S.A. (Telewizja Odra)
 • Telewizja TVT Sp. z o.o. (Telewizja TVT)
 • Telewizja Łużyce Sp. z o.o. (Telewizja Łużyce)
 • NTL-TED Sp. z o.o. (Niezależna Telewizja Lokalna Radomsko).

Zgodnie z art. 2 ust. 1. ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity z 2011 r., Dz. U. nr 43, poz. 226 z późn. zm.) prawo rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych przysługuje jednostkom publicznej radiofonii i telewizji oraz osobom fizycznym, osobom prawnym i osobowym spółkom handlowym, które uzyskały koncesję na taką działalność, albo - w przypadku programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemach teleinformatycznych - wpis do rejestru takich programów.

W związku z faktem, iż zgodnie z Porozumieniem GE06, którego Rzeczpospolita Polska jest stroną, zawartym w Genewie w 2006 r. w czasie Regionalnej Konferencji Radiokomunikacyjnej ITU (Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego) ostateczny termin zaprzestania ochrony przed zakłóceniami (a więc de facto wyłączenia) nadawania analogowego, to 17 czerwca 2015 r. Komisja Europejska rekomendowała w tej kwestii początek 2012, przy czym Komisja Europejska decyzję w kwestii ustalenia i realizacji harmonogramu zaprzestania nadawania analogowego pozostawiła w gestii państw członkowskich. Większość państw członkowskich UE dokonała wyłączenia analogowego w 2012 r. Ostateczny termin wyłączenia nadawania analogowego w Polsce to 31 lipca 2013 r.

Oznacza to, że funkcjonujący obecnie na rynku telewizji naziemnej nadawcy lokalni, w odróżnieniu od nadawców ogólnokrajowych i ponadregionalnych, utraciliby możliwość korzystania ze swoich koncesyjnych uprawnień. Mając powyższe na uwadze oraz działając w duchu konstytucyjnej zasady równości podmiotów wobec prawa (art. 32), która zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego, nakazuje  identyczne traktowanie wszystkich adresatów określonej normy prawnej, znajdujących się w takiej samej lub w podobnej sytuacji prawnie relewantnej (por. wyroki TK:  z 24 lutego 1999 r., sygn. SK 4/98, OTK ZU nr 2/1999, poz. 24, z 17 stycznia 2001 r., sygn. K 5/00, OTK ZU nr 1/2001, poz. 2; z 17 maja 2004 r., sygn. SK 32/03, OTK ZU nr 5/A/2004, poz. 44, z 8 czerwca 2010 r., sygn. P62/08), Prezes UKE postanowił w pierwszej kolejności dokonać uzupełnienia planu zagospodarowania częstotliwości o zasoby umożliwiające funkcjonującym obecnie nadawcom programów o zasięgu lokalnym, co najmniej, odtworzenie ich oferty programowej oraz zasięgu odbioru.

Stosowne próby zmiany planu zagospodarowania w odniesieniu do potencjalnych nowych nadawców programów lokalnych zostaną podjęte w następnym etapie, po całkowitym wyłączeniu telewizji analogowej.

Stanowiska złożyli:
 • Krzysztof Miśkowicz (wg UKE uwaga niezasadna)
 • TV Łużyce Sp. z o.o. (UKE uwzględni w planie zagospodarowania zasoby dla TV Łużyce)
 • Imperium Telecom Czesław Chlewicki (uwaga niezasadna)
 • NTL-TED Sp. z o.o.
 • Polskie Media SA (uwaga niezasadna)
 • PTK Centertel Sp. z o.o.
 • Karkonosze Play Sp. z o.o.
 • Emitel Sp. z o.o. (uwaga niezasadna)
 • Marian Wojewoda (uwaga niezasadna)
 • PIRC
 • Polska Telefonia Cyfrowa SA (uwaga niezasadna)

Szczegółowe uwagi Prezesa UKE do poszczególnych stanowisk uczestników konsultacji znajdują się TUTAJ.


Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii TV naziemna - świat


reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Zestaw nc+ telewizja na kartę: ITI 2851S + pakiet Komfort+/Filmbox 6m

Zestaw nc+ telewizja na kartę: dekoder ADB2851S (bez tunera DVB-T)...

179 zł Więcej...

Kabel HDMI 2.0 4K Light 2,0m

Wysokiej klasy kabel połączeniowy HDMI Light z oświetleniem LED z...

49 zł Więcej...

Kabel HDMI 2.1 8K UHD 3,0m

Najnowszy kabel HDMI o długości 3,0m w wersji v2.1 dla...

79 zł Więcej...
reklama