reklama
reklama
SAT Kurier logowanie X
  • Zaloguj

Test Echostara DSB2110 2CI

dodano: 2002-04-27 04:06 | aktualizacja: 2002-04-27 04:06
autor: Leszek Wrona | źródło:

ECHOSTAR DSB-2110 2CI jest przeznaczony dla odbiorców programów cyfrowych niekodowanych, a po zainstalowaniu odpowiedniego modułu i karty kodowej, także nadawanych z dostępem warunkowym. Producent zrezygnował również z klasycznego pozycjonera (36V) i zastosował nowoczesny system sterowania obrotnicami typu DiSEqC1.2.Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
Jednym z takich tunerów jest ECHOSTAR DSB-2110 2CI, przeznaczony dla odbiorców programów cyfrowych niekodowanych, a po zainstalowaniu odpowiedniego modułu i karty kodowej, także nadawanych z dostępem warunkowym. Producent zrezygnował również z klasycznego pozycjonera (36V) i zastosował nowoczesny system sterowania obrotnicami typu DiSEqC1.2. Pamięć ECHOSTARA DSB-2110 2CI może pomieścić 2900 kanałów, 50 pozycji satelitarnych i 999 transponderów.

Obudowa odbiornika jest mniejsza niż w modelach AD-3000IP i D-2510IP. Kieszenie na 2 moduły dostępu zostały ukryte za uchylną osłoną z lewej strony przedniego panelu. Tylny panel zawiera dwa gniazda typu SCART, (TV i VCR), złącza antenowe RF (do modulatora UHF) i F (LNB i „przelotka”), cztery CINCHE (Audio L+R, Video, 0/12V) oraz RS-232. Niestety zrezygnowano, z cyfrowego wyjścia fonii.

PODSTAWOWE FUNKCJE GRAFIKI EKRANOWEJ

Grafika ekranowa jest prawie identyczna (jeśli pominąć niektóre funkcje) jak grafika w AD-3000IP. Dzięki zastosowaniu małej, ale czytelnej czcionki zmieszczono na poszczególnych stronach sporo potrzebnych informacji. Podświetlenie kursora w kolorze pomarańczowym, kontrastujące z bielą tła MENU, bardzo pomaga w nawigacji po funkcjach grafiki. Niestety, firma ECHOSTAR znów niedoceniając naszego rynku nie opracowała wersji polskiej. Możemy więc wybrać angielską, niemiecką, francuską, włoską, hiszpańską, portugalską lub arabską ale nie polską.

Podczas obsługi MENU do uruchamiania niektórych opcji wykorzystywane są kolorowe przyciski z pilota. Ich piktogramy (kolorowe kółka) występują w dolnej części grafiki i jeśli opisane są krótkim hasłem, oznacza to iż odpowiadający im przycisk uruchamia jakąś funkcję. Rozpoczynając programowanie odbiornika zaczynamy od ustawienia parametrów konwertera i występujących w układzie antenowym przełączników. MENU LNB Setting pozwala skonfigurować 8 różnych ustawień, w których dobieramy częstotliwości oscylatorów LNB (spośród kilku typowych), sygnał sterujący DiSEqC1.0, sygnał przełączający 22kHz, czy napięcie sterujące 0/12V.

Jeśli konwerter posiada nietypowe wartości oscylatorów można je wpisać liczbowo z klawiatury numerycznej pilota w innej części MENU - Edit LNB Local Freq. Ustawienie takich parametrów, jak standard sygnału UHF, kanał wyjściowy z modulatora, czy format ekranu zapewnia MENU A/V Output Setting. Local Time Setting natomiast służy do wyboru strefy czasowej miejsca odbioru oraz przesunięcia aktualnego czasu w stosunku do przekazywanego z danego kanału. Niestety brak timera.

PROGRAMOWANIE KANAŁÓW

Podstawą do programowania kanałów jest lista transponderów zapisana w pamięci odbiornika, obejmująca kilkadziesiąt popularnych satelitów. Podczas programowania automatycznego tuner (odwołując się do parametrów transponderów zawartych na tej liście) przeszukuje je i znalezione kanały zapisuje w pamięci. Wcześniej w MENU Program Satellite ustawiamy nazwę satelity, jego pozycję satelitarną i jeśli korzystamy z obrotnicy lub pozycjonera DiSEqC1.2, do ustalenia pozycji używamy funkcji Position oraz podwójnej skali u dołu ekranu oznaczonej: Signal Level oraz Signal Quality.

Pojawienie się maksymalnych wartości sygnału oznacza prawidłowe zlokalizowanie danej pozycji. Przystępując do programowania, wcześniej wybieramy metodę szukania kanałów. Auto Search, to programowanie wszystkich kanałów bez wyjątków. Metodą FTA Serch programujemy tylko niekodowane. Jeśli potrzebujemy zapisać wszystkie kanały z danego pakietu powiązane ze sobą wspólną siecią wybieramy - Network Search. Pojedyncze kanały i z jednego transpondera zapisuje się funkcją TP Search. Do tej ostatniej metody konieczne jest odszukanie parametrów danego transpondera. Jeśli dany transponder nie jest umieszczony w pamięci odbiornika można go dopisać korzystając z funkcji Edit/Add SAT or TP.

Procedurę programowania uruchamia funkcja Start Search potwierdzona naciśnięciem przycisku OK. Zapisanie kanałów z jednego satelity w zależności od ilości przeszukanych transponderów trwa od kilkunastu sekund do kilku minut. Na ekranie widać odnalezione w danej chwili programy oraz parametry szukanego transpondera, a w środkowej części ekranu umieszczono skalę obrazującą, jaki procent transponderów danego satelity został już przeszukany. Po odnalezieniu wszystkich kanałów radiowych i telewizyjnych odbiornik zapisuje je automatycznie na oddzielnych listach. Każdy satelita dodatkowo posiada osobne listy, co jest bardzo wygodne przy ich przeglądaniu i szukaniu programów. Kanały kodowane na listach oznaczone są literą S, pozostałe literą F.

EDYCJA PARAMETRÓW TRANSPONDERÓW

Wszystkie transpondery zapisane w pamięci odbiornika można zobaczyć i zmodyfikować w MENU Edit/Add SAT or TP. Po wybraniu nazwy satelity uzyskujemy dostęp do wszystkich zapisanych w pamięci transponderów, określonych takimi parametrami, jak częstotliwość, polaryzacja, SR, FEC. Gdy ustawimy kursor na linijce z częstotliwością transpondera, u dołu ekranu pojawia się pasek sygnałowy. Wyświetlenie na nim procentowej wartości, oznacza że wpisane parametry są prawidłowe i dany transponder przekazuje kanały. Kolejne punkty MENU Edit/Add SAT or TP (Channel Name, Video PID, Audio PID, PCR PID) pokazują parametry i nazwy kanałów zaprogramowanych podczas procedury szukania kanałów funkcją Program Satellite. Parametry wraz z nazwą można dowolnie modyfikować.

Satelity, które nie były wcześniej programowane w tej części MENU nie posiadają żadnych danych (pola wypełniają pytajniki i cyfry 0). Czerwony przycisk funkcyjny przełącza kanały radiowe na telewizyjne i odwrotnie. Przycisk niebieski umożliwia ponowne przeszukanie wskazanego transpondera w celu sprawdzenia, czy nie występują nowe kanały. Jeśli zostaną odszukane to odbiornik automatycznie dopisuje je na koniec listy z programami. Funkcja jest szczególnie wygodna, właśnie gdy chcemy szybko sprawdzić, jakie zmiany zaszły na danym transponderze.

POZOSTAŁE FUNKCJE ODBIORNIKA

Utworzone w wyniku programowania listy kanałów modyfikujemy przy pomocy MENU Edit. Funkcje edycyjne mogą dotyczyć programów telewizyjnych, radiowych, zaprogramowanych transponderów, całych satelitów. Poszczególne kanały na listach kasujemy lub przenosimy w inne miejsce funkcją Edit Channel. Z poziomu tej funkcji nie możemy zmieniać ich nazwy, możemy za to przenosić wybrane kanały na wspólną listę programów ulubionych. Funkcja przeznaczona do edycji zapisanych transponderów (Edit Transponder) pozwala wykasować wszystkie kanały z danego transpondera, ale nie umożliwia przeniesienia go w inne miejsce. W MENU Edit Transponder można dodawać nowe transpondery (Add TP).

Edit Satellite, to MENU przeznaczone do usuwania całych satelitów wraz z kanałami i do tworzenia nowego satelity nie umieszczonego w pamięci fabrycznej odbiornika. Aby zabezpieczyć odbiornik przed obsługą osób niepowołanych wprowadzono w ECHOSTARZE DSB-2110 2CI MENU Parental Control i dzięki niemu możemy zabezpieczyć hasłem dostęp do wybranych kanałów, ale także zablokować wejście do niektórych części grafiki ekranowej. Wyczyszczenie całej pamięci odbiornika i powrót do ustawień fabrycznych, to rzadko używana funkcja, którą znajdziemy w MENU Advanced Installation pod hasłem Reset (Factory Default). Uruchomienie jej spowoduje wykasowanie nie tylko wszystkich kanałów, ale także konfiguracji konwerterów oraz zmian w parametrach transponderów. Jeśli więc potrzebujemy usunąć wszystkie kanały, bez naruszania innych ustawień, lepiej korzystać z funkcji kasującej poszczególne satelity.

Obsługa odbiornika

Odbiornik ECHOSTAR DSB-2110 2CI, jak już wspomniałem, zapisuje kanały z różnych satelitów na oddzielnych listach. Do przełączenia poszczególnych list wykorzystujemy przycisk SAT na pilocie. Inny przycisk TV/RAD zamienia kanały telewizyjne na radiowe i odwrotnie. Przycisk FAV uruchamia listę programów ulubionych, którą tworzy sam użytkownik. Listy kanałów dostępne są także z głównego MENU odbiornika. Klawisz oznaczony EPG załącza elektroniczny przewodnik po programach i jeśli dany pakiet przekazuje takie informacje w standardzie DVB, na ekranie widzimy obok nazwy programu krótki opis aktualnej i następnej audycji (filmu). Dodatkowo, po naciśnięciu żółtego przycisku, otrzymujemy krótki opis wybranego tematu.

UWAGI O PRACY ODBIORNIKA

Procedura automatycznego programowania odbiornika jest łatwa i szybka. Zapisanie kilku podstawowych satelitów, przy wykorzystaniu transponderów zapisanych w pamięci fabrycznej tunera, trwa stosunkowo krótko. Odbiornik bez większych problemów programuje kanały MCPC i SCPC nawet dość słabe, co świadczy o dobrej czułości toru głowicy. Niewygodne jest dopisywanie nowych kanałów, które z racji braku parametrów w fabrycznej pamięci odbiornik nie zaprogramował automatyczne. Aby tego dokonać nie korzystamy, jak nakazuje logika z tej samej części MENU, co przy programowaniu początkowym. Musimy wprowadzić parametry nowego transpondera przy pomocy funkcji Edit/Add SAT or TP w tej części MENU, gdzie przechowywane są wszystkie parametry kanałów. Aby nie przechodzić ponownie do MENU Program Satellite umieszczono tu funkcję Scan, która sprawdza nowe parametry i zapisuje odnalezione kanały na główną listę. Procedura dopisywania nowych kanałów, choć trochę skomplikowana ma swoje zalety. Umieszczone raz w pamięci nowe parametry będą przy kolejnym automatycznym programowaniu już uwzględnione (o ile wcześniej nie zresetowano całego odbiornika). Dla użytkowników DSB-2110 z anteną obrotową wygodna jest funkcja DiSEqC1.2, sterująca bezpośrednio obrotnicą tego samego typu lub poprzez pozycjoner typu DiSEqC1.2 z klasycznym napędem. Pamięć ECHOSTARA zapewnia wpisanie 50 pozycji satelitarnych, które podczas programowania otrzymują osobne komendy sterujące obrotnicą.

Podczas testów bez zarzutu współpracował z pozycjonerem DATCOM AP-500 i specjalnym adapterem. Dzięki zastosowaniu w odbiorniku DSB-2110 osobnych list z kanałami dla poszczególnych satelitów, antena „nie jeździ” bez potrzeby po całej orbicie, jak to często ma miejsce w tunerach z jedną listą kanałów dla wszystkich satelitów. Użytkownik wcześniej wybiera z innej listy pozycję satelitarną, co powoduje obrót anteny, a dopiero później przełącza kanały. Podczas obsługi urządzenia, w czasie przełączania kanałów zauważyć można długi czas inicjacji programu (czas od przełączenia do pojawienia się na ekranie obrazu). Programy kodowane nawet do kilku sekund. Jest to szczególnie uciążliwe przy uruchamianiu kanałów z różnych pakietów nadawanych z dostępem warunkowym. Po za tym ECHOSTAR z modułami CI pracuje bez zarzutów. Obraz ładniejszy nawet niż z oryginalnych terminali Wizji TV i Cyfry+. Brakuje cyfrowego wyjścia fonii, co dla miłośników kina domowego jest przeszkodą w odbiorze systemu Dolby Digital.

Parametry DSB-2110

TUNER CYFROWY

I CZĘSTOTLIWOŚĆ POŚR. 950-2150MHz

PASMO WEJŚCIOWE 36MHz

POZIOM SYGNAŁU WEJ. F -25 do -65dBm

DEMODULATOR QPSK

SYMBOL RATE 2 - 32MS/s

FEC 1/2 - 7/8

VIDEO DEKODER MPEG-2 Main Profile @ Main Level

AUDIO DEKODER MPEG-1 Layer I i II

ILOŚĆ KANAŁÓW 2900 (2000TV+900Radio)

ILOŚĆ TRANSPONDERÓW 999

COMMON INTERFACE 2 kieszenie PCMCIA

INNE PARAMETRY

ZMIANA POLARYZACJI 14/18V, 400mA max

ZMIANA PASMA 22kHz; 14/18V

STEROWANIE DiSEqC wersja 1.0; 1.2

MODULATOR WYJŚCIOWY 21-69

VIDEO standard PAL D/K, PAL B/G, PAL I

PAMIĘĆ FLASH 2Mb

PAMIĘĆ DRAM 8Mb

EEPROM 2kb

SYGNAŁY NA SCART TV RGB, CVBS

SYGNAŁY NA VCR CVBS

ZŁĄCZA RCA CVBS, STEREO (L+P), 0/12V

ZŁĄCZE S-VHS N I E

ZŁĄCZE RS232 9 PIN D RS232 DCE

ILOŚĆ POZYCJI SAT. 50 (DiSEqC1.2)

ZASILANIE 90-240V

POBÓR ENERGII max 240W

WYMIARY 320X60X220mm

MASA ~2,0kg


Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Produkty - testy


reklama
reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Kabel HDMI 2.0 4K Light 3,0m

Wysokiej klasy kabel połączeniowy HDMI Light z oświetleniem LED z...

35 zł Więcej...

Miernik FindSAT VF-6800 PRO Combo (WS-6944P) DVB-S/S2/T/T2/C2

Miernik dla pomiarów cyfrowych sygnałów satelitarnych DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2 w...

419 zł Więcej...

SAT Kurier - 5-6/2022 wersja elektroniczna

Elektroniczna wersja SAT Kuriera 5-6/2022

12 zł Więcej...