reklama
reklama
SAT Kurier logowanie X
  • Zaloguj

Skarga Fundacji Lux Veritatis na decyzję KRRiT

dodano: 2012-02-22 11:16 | aktualizacja: 2012-02-22 11:21
autor: Jerzy Kruczek | źródło: Nasz Dziennik

TV Trwam 2011 22 lutego 2012 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynie skarga Fundacji Lux Veritatis na decyzję przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie odmowy przyznania Telewizji Trwam miejsca w multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej.Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
22 lutego skarga na decyzję Jana Dworaka zostanie złożona w sądzie wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji KRRiT. Fundacja Lux Veritatis zaskarża w całości decyzję przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 17 stycznia 2012 roku oraz poprzedzającą ją decyzję z 29 lipca 2011 roku dotyczącą odmowy Fundacji rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w sygnale multipleksu pierwszego.

- Od samego początku proces koncesyjny był nieprzejrzysty, złamano wiele przepisów prawa, także administracyjnego. Dlatego najpierw, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, złożyliśmy odwołanie do przewodniczącego Jana Dworaka. Teraz wnosimy o uchylenie dwóch decyzji pana przewodniczącego Dworaka, tej z lipca i tej ze stycznia tego roku. Jesteśmy przekonani, że sąd uzna nasze racje i w całości uchyli obydwie decyzje - zaznacza w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” o. Jan Król CSsR z Fundacji Lux Veritatis. - Fundacja była niesprawiedliwie potraktowana, stosowano wybiórcze kryteria do poszczególnych podmiotów - dodaje o. Król.

Fundacja zarzuca Krajowej Radzie naruszenie wielu przepisów prawa, w tym m.in. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i kodeksu postępowania administracyjnego (kpa). W tym przypadku chodzi o niedostateczne wyjaśnienie podstaw i przesłanek wydania decyzji KRRiT. I tak według art. 131 kpa to na organach administracji publicznej ciąży obowiązek zawiadomienia stron toczącego się postępowania o wniesieniu odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Brak powiadomienia prowadzi do naruszenia prawa strony do udziału w postępowaniu odwoławczym. Tymczasem Fundacja Lux Veritatis nie została poinformowana o fakcie złożenia wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy przez spółki: ASTRO SA, MEDIASAT Sp. z o.o., SUPERSTACJA Sp. z o.o. oraz ATM Grupa SA, przez co została pozbawiona możliwości wypowiedzenia się co do faktów i twierdzeń tam zawartych.

4 marca 2011 roku Fundacja złożyła do KRRiT wniosek o rozszerzenie koncesji z 13 marca 2003 roku na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą satelitarną poprzez przyznanie prawa do rozpowszechniania programu drogą satelitarną rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy. Wniosek uznany został za kompletny, tj. zgodny z wymaganiami rozporządzenia Krajowej Rady. Rozpatrując go, KRRiT uznała jednak, że Fundacja Lux Veritatis nie spełnia kryterium wiarygodności finansowej, a tym samym jej wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie. Fundacja zdecydowanie nie zgadza się z opinią Rady, jakoby nie wypracowała nadwyżki środków umożliwiających finansowanie przedsięwzięcia. Otóż w 2009 roku Fundacja Lux Veritatis osiągnęła zysk na poziomie 6,4 mln zł, a we wstępnym obliczeniu za rok 2010 zł - 3,4 mln złotych. Natomiast jak już informowano w „Naszym Dzienniku”, niektóre podmioty spośród tych, które otrzymały koncesje na nadawanie w systemie cyfrowym, miały... kapitały ujemne.

Ponadto Fundacja zarzuca Krajowej Radzie naruszenie art. 32 ust. 1 Konstytucji, który dotyczy zasady równości, a także Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Chodzi o to, że w ocenie skarżącego negatywna decyzja w sprawie miejsca na multipleksie dla katolickiej Telewizji Trwam została wydana z naruszeniem zasady zakazu dyskryminacji z uwagi na wolność myśli, sumienia, wyznania, wolności wyrażania myśli z takich względów, jak religia oraz przekonania polityczne.

Fundacja zamierza też dowieść przed sądem, że KRRiT rażąco naruszyła przepisy postępowania w kwestii rozszerzenia koncesji, co polegało na uchybieniu obowiązkowi zarządzenia przetargu. Koncesje przyznano podmiotom, które w dniu publikacji ogłoszenia przewodniczącego Krajowej Rady o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego nie posiadały koncesji na rozpowszechnienie programów telewizyjnych. STAVKA SA i LEMON RECORDS Sp. z o.o. otrzymały koncesje 24 lutego 2011 roku, a ATM Grupa SA dzień później, tj. 25 lutego. W ocenie Fundacji Lux Veritatis podmioty te nie spełniały warunku podstawowego, czyli nie posiadały koncesji, która mogłaby zostać zmieniona. Z tych i szeregu innych powodów skarżący wnosi o uchylenie w całości decyzji przewodniczącego KRRiT w sprawie nieprzyznania miejsca na multipleksie dla Telewizji Trwam oraz o wstrzymanie wykonania tej decyzji.


Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii TV naziemna - świat


reklama
reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Antena Olympia BX 1000+LTE Combo V/H

Nowoczesna antena szerokopasmowa BX 1000+ Olympia Combo. Zaprojektowana do w...

130 zł Więcej...

Odbiornik DVB-T/T2/C Edision Nano T265+ HEVC (hotelowy)

Cyfrowy odbiornik DVB-T/T2/C z HEVC/H.265 marki EDISION dla Naziemnej Telewizji...

99 zł Więcej...

Odbiornik Vu+ ZERO 4K

Vu+ ZERO 4K - najtańszy odbiornik Ultra HD od koreańskiego...

799 zł Więcej...