reklama
reklama
SAT Kurier logowanie X
  • Zaloguj

25-27.04 Konferencja PIKE w Jachrance

dodano: 2016-04-18 10:23 | aktualizacja: 2016-04-26 14:06
autor: Anita Kaźmierska | źródło: PIKE

PIKE W dniach 25-27 kwietnia 2016 roku w Jachrance odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Operatorów Komunikacji Elektronicznej i V Forum Telewizji Lokalnych. Szczególnie interesująco zapowiadają się panele dyskusyjne: „Zmiany w regulacjach rynku medialnego”, „Innowacje na rynku TMT – usługi cyfrowe i technologie przyszłości cz. II” i „Jak wygrać walkę o klienta – nowe formy reklamy”.Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
Celem Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej jest debata nad najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi rozwoju branży mediów elektronicznych w Polsce. Gośćmi Konferencji będą przedstawiciele operatorów sieci kablowych, mobilnych, nadawców telewizyjnych, dostawców i producentów treści audiowizualnej oraz sprzętu, infrastruktury, rozwiązań technologicznych i teleinformatycznych, a także przedstawiciele instytucji regulacyjnych, Parlamentu oraz Rządu.

Główne zagadnienia Konferencji:
  • Rynek reklamowy w Polsce
  • Zmiany w regulacjach rynku medialnego
  • Innowacje na rynku TMT – usługi cyfrowe i technologie przyszłości cz. II
  • Dyrektywa kosztowa – POPC
  • Strategie rozwoju mediów
  • Sukcesja firm rodzinnych
  • Zachowania konsumentów na rynku mediów i nowych technologii – diagnoza społeczna
  • Przyszłość kanałów tematycznych w Polsce i na świecie.
  • Wzorem lat ubiegłych Konferencji towarzyszyć będzie wystawa tematyczna, w trakcie której nadawcy, producenci oraz dostawcy sprzętu i usług zaprezentują nowości techniczne, a także najnowszą ofertę kanałów tematycznych.

Po raz kolejny podczas uroczystej Gali towarzyszącej Konferencji przyznane zostaną nagrody w Konkursie dla Telewizji Lokalnych „To Nas Dotyczy”. Równolegle do programu Konferencji, odbywać się będzie V Forum Telewizji Lokalnych. Organizatorzy spodziewają się 500 uczestników Konferencji oraz Forum.


 

Ogólnopolska Konferencja Operatorów Komunikacji Elektronicznej

25 kwietnia (poniedziałek)

10.00-21.00    Rejestracja uczestników

12.00-15.00    Walne Zgromadzenie Członków PIKE z udziałem Rady Konsultacyjnej

15.00-16.30    Lunch

16.30-17.00    Uroczyste Otwarcie Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej oraz Forum Telewizji Lokalnych

17.00-19.00    Nasze Sprawy – Otwarta dyskusja operatorów komunikacji elektronicznej z przedstawicielami władzy ustawodawczej, wykonawczej i regulatorów

20.00-02.00    Wieczór Powitalny w Chacie Góralskiej – Zaprasza: AMC

26 kwietnia (wtorek)

09.00-19.00    Rejestracja uczestników

10.00-10.30    Jeden na jeden: Andrzej Zarębski vs Jacek Kurski – TVP

10.30-11.45    Panel dyskusyjny: Zmiany w regulacjach rynku medialnego
Moderator: Andrzej Zarębski – ekspert rynku mediów
Zaproszeni do dyskusji: Dariusz Dąbski – TV Puls, Patrycja Gołos – UPC Polska, Lidia Kozłowska – UKE, Przemysław Kurczewski – EmiTel, Jacek Kurski – TVP, Aleksander Kutela – Grupa Onet.pl , Maciej Maciejowski – TVN, Artur Przybysz – nc+, Zygmunt Solorz-Żak – Polsat

11.45-12.00    Przerwa kawowa – Zaprasza: Polsat Viasat Nature

12.00-13.00    Prezentacja: Polska społeczność Web 3.0 w świetle danych z Diagnozy Społecznej – prof. Janusz Czapiński
Zachowania konsumentów na rynku mediów i nowych technologii Wpływ mediów i telekomunikacji na rozwój społeczeństwa obywatelskiego Co wpływa na rozwój mediów i telekomunikacji konsument czy producent?

13.00-14.15    Panel dyskusyjny: Innowacje na rynku TMT – usługi cyfrowe i technologie przyszłości cz. II
Moderator: Krzysztof Heller – ekspert rynku telekomunikacyjnego
Zaproszeni do dyskusji: Tymoteusz Biłyk – Korbank, Leszek Bujak – SES Astra, Leszek Jędrzejczak – Sygnity, Jacek Kobierzycki – Toya, Wiesław Łodzikowski – Jupiter-Integration, Jacek Mruk – Sat-Mont-Service, Paweł Tutka – ekspert ds. telewizji hybrydowej

14.15-15.15    Lunch

15.15-15.35    Prezentacja: Polski rynek reklamy telewizyjnej na tle wybranych rynków w Europie – perspektywy i zagrożenia – Jacek Olechowski – Prezes Zarządu IAA Polska

15.35-16.50    Wprowadzenie: Digital – nowe wyzwania dla tradycyjnej TV. 
Gabriel Matwiejczyk – Nielsen Audience Measurement Polska
Panel dyskusyjny: Jak wygrać walkę o klienta – nowe formy reklamy
Moderator: Jakub Bierzyński – Omnicom Media Group
Zaproszeni do dyskusji: Rafał Baran – 4fun Media, Robert Bednarski – Facebook, Klaudiusz Gomerski – NBC Universal, Magda Jabłońska – Grupa Onet.pl, Stanisław Janowski – Polsat Media, Agnieszka Radawiec – UPC Polska, Piotr Tyborowicz – TVN Media, Dorota Żurkowska-Bytner – Discovery Networks

17.00-18.00    Mecz piłkarski: Operatorzy vs Nadawcy 
Zaprasza: Eurosport, Discovery Networks CEEMEA

20.00-02.00    Wielka Gala
Rozstrzygnięcie XIII edycji Konkursu dla Telewizji Lokalnych „To Nas Dotyczy”

27 kwietnia (środa)

10.00-12.00    Rejestracja uczestników

10.00-11.30    

Sala A

Warsztaty: Planowanie, budowa i rozliczenia inwestycji telekomunikacyjnych w ramach Działania 1.1. POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” 

Celem szkolenia jest zaprezentowanie możliwości oraz doświadczeń związanych z korzystaniem ze środków przyznawanych w ramach działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Prezentacja odbędzie się na podstawie doświadczenia spółki HFC Systems jako Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego, posiadającego kompetencje w zakresie realizacji projektów RSS oraz 2.8 na terenie Wielkopolski, zdolnego do przeprowadzenia kompleksowego procesu realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Działania 1.1. – od projektowania, poprzez realizację, aż do końcowego rozliczenia z Instytucją Pośredniczącą CPPC. Dyskusja obejmować będzie również kwestie optymalnego doboru technologii budowy sieci oraz rozwiązań technicznych pozwalających na optymalizację CAPEX-u. Zaprezentowany zostanie także schemat organizacji procesu inwestycyjnego zapewniającego Beneficjentowi minimalizację ryzyka związanego z przekroczeniem terminu realizacji, naliczenia kar finansowych czy też utraty dofinansowania. 

Warsztaty przeznaczone są dla Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych – Operatorów biorących udział oraz chcących skorzystać z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Prowadzący:
Dawid Kunc – HFC

Sala B

Warsztaty:„Nowe zasady prowadzenia działalności telekomunikacyjnej – dostęp do sieci, uprawnienia abonentów.””

Celem warsztatów jest omówienie zmian w prawie po wejściu w życie 1 lipca 2016 roku nowelizacji megaustawy. Zmiany te obejmą m.in. zasady dostępu do budynków, konkurencyjnych sieci telekomunikacyjnych oraz kanałów technologicznych. Nowe uprawnienia nabędą także abonenci a przedsiębiorstwa telekomunikacyjne będą musiały koordynować prace budowlane wraz z innymi przedsiębiorcami. Przedstawione zostaną ustalenia dokonane wraz z UKE przy wdrażaniu rozporządzenia w sprawie jednolitego rynku telekomunikacyjnego. 

Podczas szkolenia pokażemy również, jakie zmiany w stosowanych obecnie wzorcach umów wymusza omawiana nowelizacja.

Warsztaty przeznaczone są dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz podmiotów świadczących usługi na ich rzecz, w szczególności usługi budowlane. 

Prowadzący:
mec. Jakub Woźny, Kancelaria Prawna Media

11.30-13.00  
 
Sala A

„Sukcesja firm rodzinnych, jak sprawnie przekazać kontrolę następnemu pokoleniu i zachować ład rodzinny”.

Warsztaty mają na celu przedstawienie problematyki sukcesji firm rodzinnych z prawnego punktu widzenia. 
Omówione zostaną możliwości sukcesji w odniesieniu do różnych form prowadzonej działalności, a także zostaną przedstawione najskuteczniejsze sposoby bezpiecznego przekazania spraw oraz majątku spółki.

Warsztaty przeznaczone są dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, będących wspólnikami spółek osobowych i kapitałowych, a także dla wszystkich zainteresowanych problematyką sukcesji. 

Prowadzący:
mec. Robert Niczyporuk, 
kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
mec. Wojciech Dziomdziora, 
kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Sala B

Identyfikacja problemów na sieci światłowodowej oraz ich rozwiązanie z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych. 

Celem szkolenia jest przedstawienie zjawisk optycznych wpływających na jakość transmisji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z wykonywaniem pomiarów w sieciach szkieletowych. Omawiane zagadnienia poddane zostaną dogłębnej analizie. Dyskutowane będą także metody kompensacji poszczególnych zjawisk oraz ich implementacja.

Warsztaty przeznaczone są dla operatorów, firm utrzymaniowych, dostawców usług ze szczególnym uwzględnieniem techników, inżynierów telekomunikacji z kadry kierowniczej i zarządzania oraz ze służb: rozwojowych, projektowych, i eksploatacji urządzeń i sieci. 

Prowadzący: 
Dariusz Matyjewicz – Rateart

13.00-14.00    Lunch

14.00-15-00    Wyjazd uczestników
 

V Forum Telewizji Lokalnych

26 kwietnia (wtorek)

09.00-19.00    Rejestracja uczestników

10.00-10.30    Jeden na jeden: Andrzej Zarębski vs Jacek Kurski – TVP

10.30-11.45    Panel dyskusyjny: Zmiany w regulacjach rynku medialnego
Moderator: Andrzej Zarębski – Ekspert rynku medialnego
Zaproszeni do dyskusji: Dariusz Dąbski – TV Puls, Patrycja Gołos – UPC, Lidia Kozłowska – UKE Przemysław Kurczewski – Emitel, Jacek Kurski – TVP, Aleksander Kutela – Onet, Maciej Maciejowski –TVN, Artur Przybysz – nc+, Zygmunt Solorz-Żak – Polsat

11.45-12.00    Przerwa kawowa

12.00-12.45    Prezentacja: Programy telewizji lokalnych w świetle badań przeprowadzonych w 2015 roku przez KRRiT
Moderator: Ewa Michalska – CTN&P
Zaproszeni do dyskusji: Barbara Turowska – Departament Monitoringu KRRiT, Michał Wiśniewski – Departament Monitoringu KRRiT, Juliusz Marek – SPTLiR

12.45-13.30    Prezentacja kanału ZOOM TV
Prowadzenie: Beata Leszczyńska – ZoomTV, Ewa Michalska – CTN&P

13.30-14.00    Warsztaty: Korespondent lokalnej telewizji informacyjnej – wykorzystanie najnowocześniejszych środków komunikacji
Prowadzenie: Krzysztof Szydłowski, Remigiusz Koziński – Wielkopolska Telewizja Kablowa

14.00-14.45    Obiad

14.45-15.10    Telewizja lokalna w internecie – jak na tym zarabiać?
Prowadzenie: Piotr Marek, Adrian Greczycho – Tipmedia

15.10-15.30    Test wiedzy o prawie medialnym

15.30-18.00    Warsztaty: Prawo medialne w praktyce telewizji lokalnych
Prowadzenie: Mec. Agnieszka Wąsowska –Departament Regulacji

18.00-19.00    Spotkanie Sekcji Telewizji Lokalnych

20.00-02.00    Wielka Gala
Rozstrzygnięcie XIII edycji Konkursu dla Telewizji Lokalnych „To Nas Dotyczy”


Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Konferencje - prezentacje


reklama
reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Kabel HDMI 2.0 4K Light 2,0m

Wysokiej klasy kabel połączeniowy HDMI Light z oświetleniem LED z...

30 zł Więcej...

Uchwyt kominowy bezinwazyjny E863M z opaską 5,0m

mocny uchwyt antenowy bezinwazyjny - obejma 5m na komin 

139 zł Więcej...

SAT Kurier abonament za 2021 rok

Roczna prenumerata magazynu SAT KURIER w 2021 r. z wysyłką...

89 zł Więcej...