reklama
reklama
SAT Kurier logowanie X
  • Zaloguj

Opis Manhattana z wbudowanym SECA

dodano: 2002-04-27 04:06 | aktualizacja: 2002-04-27 04:06
autor: Leszek Wrona | źródło:

Od niedawna na naszym rynku pojawił się w sprzedaży MANHATTAN DSR 5500CI_M - cyfrowy odbiornik z Common Interface i wbudowanym systemem SECA. To właśnie SECA stosowany przez wiele platform cyfrowych w Europie jest obecnie najpopularniejszym systemem dostępu warunkowego również w Polsce (przy kodowaniu platformy Cyfra+). Ponieważ MANHATTAN DSR 5500CI_M posiada dodatkowo wbudowany Common Interface (podzespół umożliwiający współpracę z wymiennymi modułami dostępu warunkowego) może być wykorzystywany także do dekodowania innych systemów, np. CryptoWorks, Viaccess.Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
Tuner pochodzący z Wielkiej Brytanii ma obudowę w srebrnym kolorze charakteryzującą się nowoczesnym wzornictwem. Na przednim panelu umieszczono czytelny czterosegmentowy wyświetlacz, kilka funkcyjnych przycisków, a za uchylną osłoną podwójny Common Interface oraz kieszeń na kartę dostępu dla programów systemu SECA.

Na tylnym panelu MANHATTANA umieszczono dwa złącza typu SCART (TV i VCR), cztery typu CINCH (AUDIO L+P, VIDEO, sterujące 0/12V), złącze S-VIDEO, wejście i wyjście dla anteny naziemnej (jednocześnie wyjście z modulatora UHF), wejście i wyjście dla anteny satelitarnej (przelotka) oraz złącze typu RS-232 do współpracy z komputerem.

Pozostałością po poprzednich modelach MANHATTANA są specjalne gniazda do podłączenia przewodów sterujących polaryzatorem mechanicznym, dzisiaj stosowane tylko przy odbiorze pasma C.

GRAFIKA EKRANOWA - PROGRAMOWANIE TUNERA

Pierwsze załączenie fabrycznie nowego odbiornika albo odbiornika w którym wykonano funkcję „factory default setting” to wybór wersji językowej. Grafikę ekranową przygotowano w 11 wersjach językowych, lecz bez polskiej. Do wyboru mamy angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, turecki, rosyjski, indonezyjski, arabski i perski. Podstawową grafiką do ustawiania i szukania kanałów jest SET UP uruchamiany z pilota przyciskiem o tej samej nazwie.

Przyciskiem o nazwie MENU uruchamiamy inną część grafiki przeznaczoną głównie do blokowania kanałów, wyboru list faworyzowanych i obsługi EPG. Zanim rozpoczniemy programowanie tunera trzeba odpowiednio skonfigurować jego ustawienia, tak aby poprawnie współpracował z pozostałymi urządzeniami.

Do tego celu w MENU SET UP umieszczono punkty LNB SETTING i TV SETTING. Pierwszy z nich pozwala wybrać typ konwertera oraz zaprogramować sygnały przełączające DiSEqC i 0/12V. Zastosowano tu, aż 32 opcje ustawień z pełną możliwością wyboru wszystkich parametrów. Każda opcja zawiera oznaczenie D i kolejny numer. Później oznaczenia te spotykamy w MENU CHANNEL SEARCH.

Przy wyborze typu konwertera użytkownik może skorzystać z klasycznych ustawień jak np. Universal lub nietypowych, wymagających podania częstotliwości górnego i dolnego oscylatora oraz napięć zasilających konwerter. Jeśli w układzie antenowym zastosowano kilka konwerterów połączonych z odbiornikiem przełącznikiem typu DiSEqC, wtedy inny punkt MENU LNB SETTING pozwala zaprogramować odpowiedni sygnał przypisując go kolejnej opcji D1, D2, itd. MENU LNB SETTING jest dostępne także w innej części grafiki ekranowej (tu gdzie programuje się kanały) po to, aby szybko zobaczyć i ewentualnie skorygować ustawienia dotyczące konwerterów.

Punkt MENU SET UP - TV SETTING przeznaczono do konfiguracji tunera z telewizorem. Wybieramy w nim system wizji (NTSC-M, PAL-G, PAL-I, PAL-K, PAL-M), format ekranu (4:3, 16:9), kanał wyjściowy modulatora (21-69), rodzaj sygnału video na złączu SCART TV (Composite, RGB, S-Video).

Do szukania i programowania kanałów przeznaczone jest MENU CHANNEL SEARCH. W jego górnej części pod hasłem INPUT/POS/NAME ustawiamy opcję wejścia (D1, D2...) oraz pozycję satelitarną P do której przyporządkowujemy nazwę satelity. O ile opcja D, jak już wcześniej wspomniałem, dotyczy ustawień związanych z konwerterem o tyle pozycja P dotyczy nazw kolejnych satelitów. Jeśli więc zamierzamy zaprogramować programy z kilku satelitów oznaczamy je kolejnymi numerami P1, P2, itd. (maksymalnie P64). Nazwę satelity wybieramy z wyjątkowo długiego wykazu, który umieszczono w fabrycznej pamięci MANHATTANA, a który obejmuje aż 141 satelitów. Do każdego z nich przypisana jest odpowiednia lista transponderów z parametrami niezbędnymi do automatycznego szukania kanałów. Poniżej punktu, gdzie wybierana jest nazwa satelity, z którego będą programowane kanały znajdują się, w jednej linii, trzy inne oznaczone ANA, LNB, POS.

Pierwszy punkt ANA jest pozostałością po odbiorniku z analogową częścią tunera i w MANHATTANIE 5500 nie jest aktywny. Drugi - LNB uruchamia opisywane wcześniej MENU LNB SETTING.

Część grafiki ekranowej potrzebnej przy ustawianiu pozycji satelitarnych uruchamia trzeci punkt POS. Poniżej tych trzech punktów umieszczono funkcję BQ, gdzie wybierany jest transponder przeznaczony do programowania. Transpondery posiadają kolejne numery i nazwy. Każdy z nich w specjalnych rubrykach opisano parametrami: częstotliwość, polaryzacja, SR. Parametry przypisane do danego transpondera są dla użytkownika niedostępne i nie można ich modyfikować. Można natomiast utworzyć nowy transponder dla danego satelity (USER SETTING) i opisać go odpowiednimi parametrami, jeśli któryś program wymaga podania wartości PID, można tego dokonać funkcją EDIT PID.

Poprawność ustawienia anteny, a przede wszystkim samych parametrów określa pasek sygnału na skali SIGNAL STRENGTH umieszczonej u dołu ekranu. Długi pasek (w kolorze czerwonym) nie oznacza, że dany kanał zostanie zaprogramowany, ponieważ dopiero kolor żółty zapewnia poprawność wpisanych parametrów.

Odbiornik MANHATTAN umożliwia programowanie ręczne transponderów bądź automatyczne. Metoda automatycznego szukania wybierana jest przez ustawienie w linijce BQ - ALL. Liczbę programowanych kanałów można ograniczyć do niekodowanych, jeśli w opcjach przeszukiwania wybierzemy - FTA. Inne opcje przeszukiwania dostępne w punkcie SEARCH OPTION: NETWORK i FTA - programowanie kanałów niekodowanych powiązanych wspólną siecią, NETWORK i ALL - szukanie wszystkich kanałów w sieci, ALL - programowanie wszystkich kanałów.

Wybór metody NETWORK niekiedy oznacza zaprogramowanie nawet tych kanałów, których parametry nie występują w fabrycznej pamięci odbiornika. Uruchomienie przeszukiwania, po ustawieniu wszystkich opcji, następuje funkcją START SEARCH. Po prawej stronie pojawia się tabela podzielona na kanały TV i RADIO, a w MENU CHANNEL SEARCH widoczne są parametry przeszukiwanych automatycznie transponderów. Czas potrzebny do przeszukania całego satelity jest stosunkowo krótki i zależy od ilości danych zapisanych w pamięci odbiornika.

Zaprogramowanie całej ASTRY to zaledwie 3 minuty, a HOT BIRDA niespełna 8 minut. Kanały z różnych satelitów zapisywane są na jedną wspólną listę chronologicznie, a podział dotyczy jedynie programów telewizyjnych i radiowych, które znajdują się na oddzielnych listach. Kanały później dopisywane ręcznie umieszczane są automatycznie na końcu listy.

Ponieważ odbiornik przygotowano do anten obrotowych jego pamięć pomieści nawet 4500 programów. MANHATTAN 5500 może współpracować z obrotnicami typu DiSEqC1.2, DiSEqC1.3 lub pozycjonerami czytającymi tego typu komendy, co umożliwia MENU SAT POSITION, uruchamiane funkcją POS z MENU CHANNEL SEARCH. Kolejne punkty tego MENU pozwalają ustalić limity obrotu anteny oraz poszczególne pozycje satelitarne. Listę zaprogramowanych kanałów wyświetlamy na ekranie przyciskiem SELECT, w formie tabeli przedstawiającej 8 kolejnych kanałów. Obok nazwy kanału wyświetlana jest informacja o kodowaniu. Niekodowane opatrzono literką F, kodowane S. Zaznaczenie wybranej nazwy kursorem pozwala „podejrzeć” (u dołu ekranu) parametry programu: nazwę satelity, nazwę bukietu, częstotliwość, polaryzację, parametr SR, PID Video i PID Audio.

Porządkowanie długiej listy zaprogramowanych kanałów jest możliwe dzięki zastosowaniu w odbiorniku funkcji EDIT CHANNEL LIST dającej możliwość kasowania niepotrzebnych pozycji i przenoszenia kanałów w inne miejsce.

Funkcja DELETE dostępna jest poza tym w każdej chwili klawiszem F1, co bardzo ułatwia kasowanie podczas oglądania programu, kiedy najłatwiej ocenić jego przydatność. Inne bardzo przydatne funkcje dotyczą sortowania listy kanałów. Dzięki nim można wyświetlić programy nie tylko w kolejności zaprogramowania, ale np. alfabetycznie, niekodowane/kodowane lub w kolejności satelitami.

Ostatnia metoda nabiera szczególnego znaczenia, wtedy gdy programy z danego satelity przedzielone są kanałami z innych pozycji satelitarnych w wyniku późniejszego dopisywania. Oprócz różnych metod sortowania listy kanałów, użytkownik ma do dyspozycji trzy listy dla programów faworyzowanych. Można na nie przenieść dowolne ulubione programy, które później dostępne są z pilota po naciśnięciu przycisku FAV. Jeśli jakieś kanały chcemy chronić przed dziećmi można zablokować do nich dostęp funkcją SET LOCK. Funkcja SET LOCK przeznaczona jest także do blokowania MENU SET UP.

Odbiornik MANHATTAN 5500 charakteryzuje niespotykana szybkość programowania kanałów, jednak przy metodzie automatycznej bardzo często zdarza się, pomijanie niektórych programów. Oczywiście problem taki występuje w każdym odbiorniku, gdzie metodą szukania jest przeglądanie zapisanych w fabrycznej pamięci parametrów, które z czasem dezaktualizują się. Dopisanie na stałe do istniejącej, fabrycznej listy nowego transpondera nie jest możliwe. Opisywana wcześniej funkcja USER SETTING ma działanie jednorazowe i przeznaczona jest do ręcznego dodawania kanałów. Tak więc edycję (umieszczonych w fabrycznej pamięci transponderów) można dokonać jedynie przez zmianę oprogramowania.

Oprócz szybkości programowania istotną zaletą MANHATTANA jest objętość pamięci, zarówno tej dostępnej przez użytkownika (4500 kanałów), jak i fabrycznej (niespotykana w innych odbiornikach ilość satelitów wraz z parametrami transponderów). Przy takich możliwościach nie łatwo zapełnić całą listę kanałów, a gdyby komuś się to udało bardzo pomocne mogą okazać się wspomniane wcześniej funkcje sortowania programów.

Opisywany model MANHATTANA 5500 CI_M testowaliśmy w redakcji pod względem współpracy z kartami i modułami dostępu warunkowego. Wbudowany system SECA pracuje tu bez zarzutów, jednak w MENU dotyczącym parametrów modułu i karty nie można uzyskać o nich żadnych informacji. Dodatkowy moduł zewnętrzny, np. CryptoWorks, lepiej umieścić w dolnej kieszeni Common Interface.

Po zainstalowaniu, nazwa modułu, jego parametry i dane dotyczące karty kodowej odczytywane są w specjalnym MENU COMMON INTERFACE. Sprawa komplikuje się nieco gdy zainstalujemy w kieszeniach dwa moduły - nie ma wtedy możliwości korzystania z wewnętrznego modułu SECA.

Odbiornik, jak większość tego typu produktów nie odczytuje informacji EPG nadawanych dla pakietu CYFRA+, za to dość sprawnie radzi sobie z przewodnikiem po audycjach dla pakietu Wizja TV. Mimo braku polskiej czcionki można łatwo odczytać skróconą i opisową informację o danej audycji. Spośród funkcji przydatnych w cyfrowym tunerze satelitarnym nie znalazłem niestety Timera oraz przycisku uruchamiającego napisy (Subtitle). Jak na odbiornik tej klasy brakuje także cyfrowego wyjścia fonii ze strumieniem Dolby AC3, natomiast wyjścia sterujące polaryzatorem mechanicznym wydają się raczej archaiczne.

Na koniec... drobna uwaga dotycząca odbioru samej wizji. W porównaniu z innymi odbiornikami (np. HUMAXEM) obraz z MANHATTANA 5500 jest mało kontrastowy i zbyt jasny - trochę lepszą jakość można uzyskać na złączu S-VIDEO lub załączając sygnał RGB.


Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Produkty - testy


Informacje
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Antena Olympia BX 1000+LTE Combo V/H

Nowoczesna antena szerokopasmowa BX 1000+ Olympia Combo. Zaprojektowana do w...

130 zł Więcej...

Odbiornik Vu+ DUO 4K SE S2X FBC

Vu+ DUO 4K SE - najnowszy odbiornik Ultra HD 4K...

1 749 zł Więcej...

Odbiornik DVB-T/T2 GIP Box Mini HEVC

Cyfrowy odbiornik DVB-T/T2 z HEVC/H.265 marki GIP dla Naziemnej Telewizji...

119 zł Więcej...