reklama
reklama
SAT Kurier logowanie X
  • Zaloguj
ODBLOKUJ-REKLAMY.jpg

Polscy prosumenci łączą siły

2015-05-19: Stabilne prawo, jednoznaczność systemów dofinansowania i czytelne zasady rozliczeń – to najważniejsze postulaty środowiska prosumentów. Podczas „I Ogólnopolskiego Kongresu i Targach Prosument 2015 – Rewolucja Energetyczna w Twoim Domu” powstał społeczny ruch na rzecz rozwoju mikroenergetyki w Polsce. Kongres, który zakończył się 16 maja, otworzył nowy rozdział w debacie o przyszłości mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce. Głos producentów sprzętu, instalatorów i samych prosumentów był do tej pory rozproszony i słabo widoczny.

Ustawa o OZE weszła w życie

2015-05-05: 4 maja 2015 roku w życie weszła ustawa o odnawialnych źródłach energii. Dostosowuje ona polskie przepisy do standardów obowiązujących w innych wiodących krajach Unii Europejskiej. Jej celem jest zagwarantowanie trwałego rozwoju gospodarki energetycznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska.

Powstaje fabryka paneli BIPV w Jasionce na Podkarpaciu

2015-04-03: Za 41 mln zł w Jasionce na Podkarpaciu wybudowana zostanie pierwsza na świecie fabryka produkująca supernowoczesne panele fotowoltaiczne BIPV (przeznaczone do integracji z budownictwem), informuje gazeta.pl. 12 mln zł z tej kwoty ma być przeznaczone na budowę budynku, a pozostała część na technologie. Jeszcze w tym roku oddana do użytku ma być część produkcyjna o powierzchni 4 tys. m kw.

Ustawa o OZE podpisana przez Prezydenta

2015-03-11: 11 marca 2015 roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o OZE - Odnawialnych Źródłach Energii. Ustawa ta ma pozwolić na uzyskanie 15 proc. udziału energii odnawialnej do 2020 r. - Polska jest w tym względzie mocno zacofana. OZE to jeden z priorytetów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Jej celem jest m.in. 20 proc. udział OZE w całkowitym zużyciu energii przez obywateli UE. 

Politechnika Gdańska: tani recykling krzemu z paneli PV

2015-03-09: Zespół naukowców Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej pod kierunkiem prof. dr. hab. Ewy Klugmann-Radziemskiej, kierownika Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego, opracował metodę pozwalającą odzyskać tak "czysty" krzem ze zużytych paneli fotowoltaicznych szybko i tanio - obniżając koszty procesu.

Sejm przyjął ustawę o OZE

2015-02-20: 20 lutego 2015 roku Sejm odrzucił kontrowersyjną poprawkę Senatu podcinającą skrzydła energetyce obywatelskiej. Senat chciał zlikwidować wsparcie dla przydomowych mikroinstalacji o mocy do 10 kW w postaci zakupu energii po cenie gwarantowanej, która jest znacznie wyższa niż rynkowa. Pozostałe przepisy ustawy o OZE nie likwidują jednak patologii w sektorze energetyki, a tym samym nie zahamują spodziewanego wzrostu cen energii, czytamy w komunikacie Greenpeace.

Co dalej z OZE?

2015-02-12: Coraz większa liczba Polaków zaczyna interesować się Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE). Coraz to głośniej mówi się o ich zaletach, możliwościach oraz o tym, jakie płyną z tego korzyści, a w szczególności jeśli chodzi o przydomowe mikroinstalacje OZE. Jak jednak niestety wiadomo, nadal brak wyczekiwanego wsparcia dla OZE ze strony rządu.

KIGEiT popiera ustawę o OZE

2015-02-02: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) uważa, że ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) w obecnym kształcie istotnie przyczyni się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Organizacja z, jak czytamy, wielkim uznaniem przyjęła w szczególności zapisy dotyczące ustanowienia systemu taryf gwarantowanych.

Instalacja PV 5 kW dla Toyota Motor Poland

2014-11-25: RWE Polska zrealizowała pierwsze wdrożenie produktu fotowoltaicznego „Business For Nature” dla firmy Toyota Motor Poland. Na dachu siedziby spółki w Warszawie zainstalowano panele fotowoltaiczne o mocy 5 kW. Przewiduje się, że instalacja produkować będzie około 5 MWh energii elektrycznej w skali roku, co przełoży się na oszczędność ponad 4 ton CO2 rocznie, nieprzerwanie w okresie funkcjonowania instalacji, czyli co najmniej przez 25 lat.

W krakowskim szpitalu zbudują dwie farmy PV

2014-08-28: Ponad 7 mln zł z fun­du­szy Unii Europejskiej ma zostać prze­zna­czo­ne na mo­der­ni­za­cję sys­te­mu ogrze­wa­nia i in­sta­la­cję dwóch farm so­lar­nych w szpi­ta­lu im. dr. J. Ba­biń­skie­go w Kra­ko­wie. In­we­sty­cja po­zwo­li ob­ni­żyć ra­chun­ki za prąd w se­zo­nie grzewczym o ponad 80 proc. Łącz­na war­tość in­we­sty­cji wy­no­si 9,2 mln zł, z czego ponad 7 mln zł ma pochodzić ze środ­ków Ma­ło­pol­skie­go Re­gio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go. Pro­jekt ma zo­stać zre­ali­zo­wa­ny do końca 2015 r.

Pilotażowa farma fotowoltaiczna 102kW w Bytomiu

2014-08-05: W bytomskiej firmie Conbelts oficjalnie otwarto pilotażową farmę fotowoltaiczną o mocy 102kW. Conbelts zamierza w ciągu najbliższych lat sprawdzić efektywność wykorzystania tego źródła pozyskiwania energii w polskich warunkach klimatycznych. Działający w otoczeniu górnictwa Conbelts kilka lat temu stanął przed koniecznością zmiany dotychczasowego źródła pozyskiwania pary technologicznej. - Ta farma sama klimatu nie uratuje, ale sprzyja rozwojowi, który będzie i ekologiczny, i ekonomiczny - powiedział prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Elektrownia Bobrowa 990 kW powstanie pod Kielcami

2014-07-01: Kielecki magistrat poinformował o wszczęciu procedury wydawania decyzji środowiskowej dla inwestycji "Budowa elektrowni fotowoltaicznej BOBROWA 990". Wiadomo, że wniosek złożył prywatny inwestor, który chce na działce o powierzchni prawie 2,9 ha wybudować elektrownię fotowoltaiczną o mocy 990 kW. W sumie ustawionych ma być 3960 paneli fotowoltaicznych. Działka nie byłaby w całości zabudowana, bo jej fragment zajmuje las.
reklama
Idź do strony
progress gif
reklama
reklama
reklama
reklama