reklama
reklama
SAT Kurier logowanie X
  • Zaloguj

W krakowskim szpitalu zbudują dwie farmy PV

2014-08-28: Ponad 7 mln zł z fun­du­szy Unii Europejskiej ma zostać prze­zna­czo­ne na mo­der­ni­za­cję sys­te­mu ogrze­wa­nia i in­sta­la­cję dwóch farm so­lar­nych w szpi­ta­lu im. dr. J. Ba­biń­skie­go w Kra­ko­wie. In­we­sty­cja po­zwo­li ob­ni­żyć ra­chun­ki za prąd w se­zo­nie grzewczym o ponad 80 proc. Łącz­na war­tość in­we­sty­cji wy­no­si 9,2 mln zł, z czego ponad 7 mln zł ma pochodzić ze środ­ków Ma­ło­pol­skie­go Re­gio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go. Pro­jekt ma zo­stać zre­ali­zo­wa­ny do końca 2015 r.

Pilotażowa farma fotowoltaiczna 102kW w Bytomiu

2014-08-05: W bytomskiej firmie Conbelts oficjalnie otwarto pilotażową farmę fotowoltaiczną o mocy 102kW. Conbelts zamierza w ciągu najbliższych lat sprawdzić efektywność wykorzystania tego źródła pozyskiwania energii w polskich warunkach klimatycznych. Działający w otoczeniu górnictwa Conbelts kilka lat temu stanął przed koniecznością zmiany dotychczasowego źródła pozyskiwania pary technologicznej. - Ta farma sama klimatu nie uratuje, ale sprzyja rozwojowi, który będzie i ekologiczny, i ekonomiczny - powiedział prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Elektrownia Bobrowa 990 kW powstanie pod Kielcami

2014-07-01: Kielecki magistrat poinformował o wszczęciu procedury wydawania decyzji środowiskowej dla inwestycji "Budowa elektrowni fotowoltaicznej BOBROWA 990". Wiadomo, że wniosek złożył prywatny inwestor, który chce na działce o powierzchni prawie 2,9 ha wybudować elektrownię fotowoltaiczną o mocy 990 kW. W sumie ustawionych ma być 3960 paneli fotowoltaicznych. Działka nie byłaby w całości zabudowana, bo jej fragment zajmuje las.

Wiceminister gospodarki o OZE

2014-06-20:Rozwój odnawialnych źródeł energii może być jednym z elementów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej – powiedział wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz podczas otwarcia konferencji pn. „Biogazownie szansą Polski dla rolnictwa, środowiska i gospodarki”. Spotkanie odbyło się 18 czerwca 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki.

Pierwsza elektrownia fotowoltaiczna 3 MW na Dolnym Śląsku

2014-06-14: Firma Polski Solar i gmina Olszyna podpisały umowę powołującą spółkę celową, która zbuduje elektrownię fotowoltaiczną. To krok na drodze do czystej energii w Olszynie i równocześnie pierwszej tego rodzaju inwestycji na Dolnym Śląsku. Jak podkreślają inwestorzy, energetyka słoneczna ma znakomite perspektywy rozwoju w południowej Polsce. Inwestycja w Olszynie będzie pierwszą z serii elektrowni słonecznych, które Polski Solar zamierza zbudować w tym rejonie Polski.

Pod Olsztynkiem powstaje farma fotowoltaiczna 1MW

2014-05-27: Jeszcze w 2014 roku, niedaleko Olsztynka na Mazurach, powstanie gigantyczna farma fotowoltaiczna 1MW. Cała inwestycja pochłonie ponad 7 mln zł. W miejsce, w którym powstanie farma jeszcze kilkanaście lat temu zwożono odpady z Olsztynka i okolic. Niedawno zakończono rekultywację składowiska i teraz teren zostanie wykorzystany do budowy farmy fotowoltaicznej.

Netia: Serwery zasilone energią słoneczną

2014-04-29: Na tarasie dawnego budynku biurowego Netii (obecnie host w sieci Netii i duże data center) w Warszawie przy ul. Poleczki 13 zbudowano nową instalację solarną. Celem tej instalacji jest zmniejszenie zużycia energii pobieranej z sieci elektroenergetycznej oraz zdobycie praktycznych doświadczeń w zakresie eksploatacji OZE (odnawialnych źródeł energii). Projekt został zrealizowany przy współpracy z firmą Delta Energy Systems, która dostarczyła, zmontowała i uruchomiła kompletny system fotowoltaiczny.

KGHM z farmą fotowoltaiczną 200kW

2014-04-03: W połowie maja 2014 roku przewidziano odbiór II etapu budowy farmy fotowoltaicznej spółki Energetyka o łącznej mocy 200 kW. Adam Witek, prezes spółki Energetyka, wchodzącej w skład grupy kapitałowej KGHM, nie wyklucza budowy kolejnych farm fotowoltaicznych. Łączny koszt farmy oscyluje wokół 1 mln zł.

Fotowoltaika i wiatraki zabójcze dla polskiej gospodarki?

2014-04-01: Zbyt duże wsparcie z budżetu instalacji wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (OZE) doprowadziłoby do wzrostu cen energii i byłoby zabójcze dla polskiej gospodarki - powiedział w Brukseli na konferencji premier  Tusk. Natychmiast odpowiedział mu w Sejmie szef SLD - Leszek Miller:  jeśli ustawa o OZE zostanie przyjęta, to będziemy mogli stworzyć cały przemysł odnawialnych źródeł energii, nowe miejsca pracy i nowe przedsiębiorstwa. Dopóki nie ma ustawy, nie można stworzyć przemysłu odnawialnych źródeł energii. Komu szkodzą wiatraki i panele fotowoltaiczne?

Zapisy ustawy o OZE mogą być niekonstytucyjne

2014-03-28: 80 proc. hurtowej ceny energii to stawka, którą otrzymują posiadacze mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii za sprzedaż do sieci nadwyżek energii. Takie rozwiązanie wprowadził tzw. mały trójpak i utrzymuje je projekt ustawy o OZE. Fundacja ClientEarth uważa takie rozwiązanie za niekonstytucyjne. Narusza ono m.in. zasadę równości, ingeruje w prawa majątkowe, narusza ceny energii i wywłaszcza właścicieli źródeł wytwarzania z części wyprodukowanej energii.
reklama
Idź do strony
progress gif
reklama
reklama
reklama
reklama