reklama
SAT Kurier logowanie X
  • Zaloguj

KRRiT: Konsultacje w sprawie nowelizacji dyrektywy

dodano: 2019-11-07 00:55
autor: Łukasz Knapik | źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

KRRiT Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Na mocy art. 6 ust. 2 pkt 1 „Ustawy o radiofonii i telewizji” oraz realizując „Zasady postępowania konsultacyjnego”, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) ogłasza konsultacje publiczne skierowane do administracji publicznej, podmiotów rynkowych, organizacji samorządu gospodarczego, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych oraz innych stron zainteresowanych tym procesem.

KRRiT Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji


Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
Jak czytamy w komunikacie, celem konsultacji jest właściwe rozpoznanie potrzeb i interesów poszczególnych środowisk oraz przeanalizowanie, z różnych perspektyw, obszarów tematycznych objętych nowelizacją „Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych” („DAUM”).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2019 roku zmieniła „Dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych („Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych”) ze względu na zmianę sytuacji na rynku” (zwaną dalej „DAUM”).

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy nie później niż do 19 września 2020 roku oraz do niezwłocznego przekazania tekstu tych przepisów do Komisji Europejskiej.

Jak czytamy w komunikacie, niniejsze konsultacje nie stanowią elementu procedury, o której mowa w „Wytycznych w zakresie prowadzenia konsultacji publicznych” zgodnie z par. 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 roku „Regulamin pracy Rady Ministrów”.

W procesie implementacji nowych przepisów „DAUM” Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie pełnić rolę ekspercką.

Konsultacje zostały przygotowane w uzgodnieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), któremu zgodnie z „Ustawą o działach administracji rządowej” z 4 września 1997 roku („Dziennik ustaw” z 2019.0.11.48) w art. 14 ust. 1 pkt. 9 powierzono kompetencje w zakresie polityki audiowizualnej. Jak czytamy w komunikacie, wnioski z konsultacji będą stanowić istotny wkład we wspólne prace MKiDN i KRRiT w procesie tworzenia założeń do nowelizacji „Ustawy o radiofonii i telewizji”. Prace te w zakresie dotyczącym obowiązków platform udostępniania plików wideo będą się toczyć także we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji jako właściwym w sprawach rozwoju społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną, zgodnie z art. 12a ust. 1 pkt 6 i 7„Ustawy o działach administracji rządowej, o której mowa powyżej”.

Konsultacje KRRiT potrwają od 30 października do 30 listopada 2019 roku. Odpowiedzi na pytania należy zawrzeć w przeznaczonym do tego formularzu interaktywnym i przesłać na adres poczty elektronicznej [email protected] Respondenci mogą odpowiedzieć na dowolną liczbę pytań. W pytaniach wielokrotnego wyboru (a,b,c...) można wskazać dowolną liczbę propozycji. Ewentualne pytania dotyczące konsultacji i zawartych w nich zagadnień należy kierować do Departamentu Strategii Biura KRRiT (numer telefonu 22 597 30 84, adres poczty elektronicznej [email protected]).

Jak czytamy w komunikacie, raport z wyżej wymienionych konsultacji będzie przedstawiony w formie zagregowanej, to jest zawierającej zestawienie przekazanych uwag i opinii, bez danych osobowych respondentów. Ewentualne dane osobowe będą usuwane niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi.

Pytania konsultacyjne zostały podzielone na dwie części: część pierwsza: pytania obejmujące 11 obszarów tematycznych, dotyczące audiowizualnych usług medialnych, to jest programów telewizyjnych i usług VOD; część druga: pytania obejmujące 14 obszarów tematycznych, dotyczące usług platform udostępniania wideo (zwanych dalej „VSP”).

- Ponieważ usługi te po raz pierwszy wchodzą w zakres stosowania niniejszej dyrektywy, zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat ich definicji oraz możliwych kryteriów kwalifikowania tych usług - informuje KRRiT.
 
Materiały dodatkowe:
1. Informacja na temat poszerzenia zakresu „Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych o usługi platform udostępniania wideo” - przejdź na stronę.
2. Pytania konsultacyjne do „DAUM” - część pierwsza - przejdź na stronę.
3. Pytania konsultacyjne do „DAUM” - część druga - przejdź na stronę.


Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Polonica


reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Adapter DisplayPort (męski) na HDMI (żeński) UGREEN 4K

Adapter (przejściówka) DisplayPort (męski) na HDMI (żeński) UGREEN 4K

49 zł Więcej...

Antena Fuba DAT802B LTE

Tańsza wersja anteny Fuba DAT902B LTE. Wysokiej jakości 27-elementowa telewizyjna...

89 zł Więcej...

Zestaw nc+ telewizja na kartę: ADB 5800S + pakiet Start+1m

Zestaw nc+ telewizja na kartę: odbiornik ADB5800S + karta na...

119 zł Więcej...
reklama