reklama
SAT Kurier logowanie X
  • Zaloguj

Czy aukcja 5G w Polsce zostanie unieważniona?

dodano: 2020-04-29 11:40
autor: Jerzy Kruczek | źródło: UKE/satkurier.pl

5G Plus Polkomtel 28 kwietnia br. do Sejmu RP skierowany został rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 344). Wobec zapytań przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz przedstawicieli mediów prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej informuje, iż zmiany ujęte w projekcie nie były konsultowane z Urzędem.

satkurier.pl
5G STRACH  wirus covid 760px.jpg


Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
W stanowisku z 29 kwietnia br. prezes UKE odnosi się do pojawiających się w przestrzeni publicznej tez, iż aukcja 5G winna zostać unieważniona z uwagi na wątpliwości prawne powstałe w związku z jej zawieszeniem przez prezesa UKE, a także z uwagi na pominięcie w niej wymogów w zakresie bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej.

Jak informuje UKE, ogłoszona 6 marca br. aukcja na 4 rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz jest prowadzona zgodnie z obowiązującym prawem i została przygotowana w sposób gwarantujący terminową realizację celów Europejskiej Agendy Cyfrowej. Zapewnia również, że w toku przygotowania aukcji rozważono także kwestie cyberbezpieczeństwa sieci 5G.

Zawieszenie terminów w aukcji
16 kwietnia br. prezes UKE opublikował informację o zawieszeniu biegu terminu na złożenie ofert wstępnych w aukcji, które nastąpiło nie na mocy uznaniowej decyzji organu, ale bezpośrednio na mocy art. 15zzs ust. 1 pkt 10 znowelizowanej w dniu 31 marca 2020 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 364, z późn. zm.) („Ustawa antyCOVID”). Zgodnie z powołanym przepisem

[w] okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu Covid bieg terminów procesowych i sądowych w (…):
10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw
- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Aukcja jest postępowaniem prowadzonym na podstawie ustawy prawo telekomunikacyjne, zatem powołany przepis ma do niej zastosowanie. Zawieszenie terminów procesowych w postępowaniach dotyczy wszystkich terminów, w tym również określonych datą dzienną (takich jak końcowy termin składania ofert wstępnych w aukcji). Zawieszenie terminu składania ofert wstępnych w aukcji nastąpiło z mocy prawa i nie wymagało zmian w dokumentacji aukcyjnej, czytamy w oświadczeniu prezesa UKE.

W okresie trwającego od dnia 31 marca br. zawieszenia terminów w aukcji zgodnie z prawem publikowane były wyjaśnienia do dokumentacji aukcyjnej, jak również mogły być składane oferty wstępne. Z ust. 7 powołanego wyżej przepisu wynika bowiem, że w okresie zawieszenia terminów zarówno organ, jak strona, mogą dokonywać czynności w postępowaniu, i czynności te są skuteczne.

Cyberbezpieczeństwo w aukcji
W toku prac nad przygotowaniem procedury aukcyjnej prezes UKE wystosował do Ministra Cyfryzacji zapytanie ws. intencji zawarcia w dokumentacji aukcyjnej wymagań dotyczących cyberbezpieczeństwa. 31 października 2019 r. Minister Cyfryzacji przekazał prezesowi UKE odpowiedź negatywną, wskazującą, że operatorzy będą musieli w tym zakresie spełnić wymogi wynikające z przepisów prawa (tj. rozporządzeń do art. 175d i 176a ustawy prawo telekomunikacyjne), które zostaną wydane z vacatio legis skorelowanym z planem rozwoju sieci 5G.

Prezes UKE podziela stanowisko Ministra Cyfryzacji z października ubiegłego roku, i wskazuje, iż kwestia cyberbezpieczeństwa powinna być uregulowana na poziomie przepisów prawa, a nie decyzji rezerwacyjnych dotyczących jednostkowych pasm częstotliwości.

Zmiana stanowiska rządu na tym etapie oraz odniesienie wymogów bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej do ogłoszonej już aukcji oznacza konieczność zaplanowania i przeprowadzenia procesu dystrybucji od początku, co wyklucza możliwość realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej z wykorzystaniem pasma 3,6 GHz w 2020 r. Potwierdza to treść projektowanych przepisów, które możliwość unieważnienia aukcji z powodu nieuwzględnienia wymogów bezpieczeństwa wprowadzają dopiero od 21 grudnia 2020 r., tj. na 10 dni przed upływem pierwszego z terminów określonych w Agendzie.

Jak informuje prezes UKE, mimo opóźnień wprowadzonych Ustawą antyCOVID z marca br., uruchomienie 5G w paśmie 3,6 GHz w 2020 r. byłoby możliwe, do czego wystarczające jest uchylenie art. 15zzs tej ustawy, przewidziane w przekazanym do Sejmu projekcie. Kwestie cyberbezpieczeństwa można natomiast we właściwym czasie uregulować na poziomie przepisów prawa (w tym wspomnianych wyżej rozporządzeń, dla których nadal trwa proces legislacyjny), w zgodzie z wcześniejszymi deklaracjami resortu cyfryzacji, czytamy w oświadczeniu.


Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii 5G


reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Odbiornik AX 4KBOX HD61 Twin

AX 4K HD61 Twin - najnowszy odbiornik Ultra HD marki...

839 zł Więcej...

Multiswitch Opticum OMS TRQ 5/6 Platinum Line

Multiswitch Opticum OMS TRQ 5/6 Platinum Line rozdziela sygnał z...

179 zł Więcej...

Odbiornik GiGaBlue UHD Trio 4K

Nowy odbiornik marki GigaBlue - tani odbiornik 4K Combo z...

539 zł Więcej...
reklama