reklama
reklama
SAT Kurier logowanie X
  • Zaloguj

Stanowisko KRRiT w sprawie must carry/must offer

dodano: 2022-02-01 12:33
autor: Jerzy Kruczek | źródło: KRRiT/satkurier.pl

KRRiT Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 27 stycznia br. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała stanowisko w sprawie realizacji zasady must carry/must offer wynikającej z art. 43 i art. 43a ustawy o radiofonii i telewizji. Podtrzymuje w nim konieczność uzyskania przez operatora stosownej zgody nadawcy na rozprowadzanie kanałów objętych zasadą must carry/must offer. Są to: TVP1, TVP2, TVP3, Polsat, TVN, TV4 i TV Puls.

KRRiT Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji


Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
W związku ze zgłaszanymi przez operatorów telewizyjnych problemami z realizacją przepisu must carry, wynikającymi z braku możliwości wyegzekwowania odpowiedniej zgody z uwagi na warunki stawiane przez nadawców, KRRiT podtrzymuje stanowisko z 22 maja 2018 roku, zgodnie z którym dla rozpoczęcia rozprowadzania kanałów konieczne jest uzyskanie stosownej zgody nadawcy.

Jednocześnie nadawca, który oferuje objęty przepisami kanał, zgodnie z zasadą must offer - nie może odmówić operatorowi zgody na rozprowadzanie tego kanału, ani też nie może uzależnić udzielenia takiej zgody od uiszczania jakiegokolwiek wynagrodzenia, w tym w szczególności z tytułu udzielenia licencji za korzystanie z nadania.

W ocenie KRRiT celem ww. regulacji, w zakresie must carry i must offer, jest powszechny i niepodlegający ograniczeniom społeczny interes w dostępie do kanałów telewizyjnych wskazanych przez ustawodawcę. Dlatego też kanały te mają, bez utrudnień związanych z dostosowaniem technicznym, docierać do wszystkich odbiorców.

Ponadto w ocenie KRRiT uprawnienia wynikające z przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych powinny być wykonywane w sposób umożliwiający realizację zasady must carry/must offer.

Warunkowanie zawarcia umowy na rozprowadzanie kanału od uzyskania wynagrodzenia z tytułu udzielenia zgody na korzystanie z praw związanych z przynależnymi do nadawcy utworami oraz artystycznymi wykonaniami zawartymi w rozprowadzanym kanale, prowadziłoby do obejścia przez nadawców art. 43.

KRRiT zwraca również uwagę, iż zgodnie z art. 44b ustawy o radiofonii i telewizji, możliwość naruszenia integralności usługi medialnej w zakresie określonym w przepisach (w tym w zakresie umieszczania reklam w technologii DAI) wymaga zgody dostawcy usług medialnych, której wyrażenie powinno być niezależne od zgody na rozprowadzanie kanału, o której mowa w art. 43. Zatem zgoda udzielona przez nadawcę w trybie art. 43 nie może być uzależniana od zaaprobowania przez operatora warunków nadawcy w zakresie zmiany czy też modyfikacji usługi medialnej, jak również innych naruszeń jej integralności, o których mowa w art. 44b - kwestie te powinny zostać uregulowane odrębną umową, zawarcie której stanowi kwestię wtórną możliwości wkraczania podmiotów trzecich w integralność usługi medialnej i nie mogą być warunkiem udzielenia zgody na rozprowadzanie kanału wskazanego w art. 43.

Ponadto w ocenie KRRiT art. 43 i art. 43a nie wskazują na możliwość uzależniania wyrażenia zgody przez nadawcę na rozprowadzenie kanału od skorzystania przez operatora z systemu dystrybucyjnego CDN nadawcy. W opinii KRRiT dostarczanie sygnału bezpośrednio do abonentów z wykorzystaniem systemu dystrybucyjnego oraz infrastruktury dystrybucyjnej nadawcy kanału lub podmiotu trzeciego wskazanego przez nadawcę nie może zostać uznane za rozprowadzanie kanału przez operatora. Zgodnie z zawartą w art. 4 definicją, rozprowadzanie polega na przejęciu rozpowszechnionego kanału, a następnie jego wtórnym rozpowszechnieniu. W ocenie KRRiT w omawianej sytuacji kanał byłby dostarczany przez nadawcę bezpośrednio do abonentów operatora, zatem kanał byłby udostępniany bezpośrednio abonentom, a nie operatorowi, zaś operator nie rozprowadzałby kanału, do czego jest zobowiązany przepisami.

Analogicznie, operator udostępniający adres URL ze strumieniem treści nie rozprowadza kanału, gdyż jego rola sprowadza się do weryfikacji uprawnień abonentów oraz wskazania im miejsca (adresu) w Internecie, pod którym dostępny jest wybrany kanał, czytamy w stanowisku KRRiT.


Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Polonica


reklama
reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Odbiornik Octagon SF8008 Combo UHD 4K S2X

Octagon SF8008 Combo UHD 4K S2X - nowy odbiornik UHD...

539 zł Więcej...

Stojak ścienny regulowany 60-100cm

stojak ścienny boczny, ocynkowany

119 zł Więcej...

Mini PC Homatics Dongle Q + TelevioTV 3m-ce

Homatics Dongle Q to najpotężniejszy odtwarzacz multimedialny 4K na rynku...

269 zł Więcej...