reklama
reklama
SAT Kurier logowanie X
  • Zaloguj

Grupa Polsat Plus: „To kolejny kwartał dobrych wyników”

dodano: 2022-11-15 10:20
autor: Anita Kaźmierska | źródło: Grupa Polsat Plus/satkurier.pl

Grupa Polsat Plus 15 listopada Grupa Polsat Plus podsumowała III kwartał br. Łącznie świadczy ponad 20 mln usług płatnej telewizji, telefonii i Internetu, a 2,465 mln jej klientów korzysta z ofert łączonych. Całkowite przychody Grupy Polsat Plus wyniosły w III kwartale blisko 3,271 mld zł. - Nieprzerwanie inwestujemy w naszą ofertę programową, w tym najlepszy sport, nowe seriale oraz atrakcyjną ramówkę, rozwijamy też ofertę 5G - mówi Mirosław Błaszczyk, prezes zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus.

Grupa Polsat Plus
Grupa Polsat Plus


Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
Grupa Polsat Plus w III kwartale 2022 roku:  

– Nasza Grupa konsekwentnie rozwija skalę swojego biznesu w dotychczasowych i nowych obszarach, niezależnie od bieżących wyzwań makroekonomicznych. Realizując strategię multiplay, klientom Polsat Box, Plusa, Netii i Polsat Box Go zapewniliśmy oferty z Disney+. Nieprzerwanie inwestujemy w naszą ofertę programową, w tym najlepszy sport, nowe seriale oraz atrakcyjną ramówkę, rozwijamy też ofertę 5G – mówi Mirosław Błaszczyk, prezes zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus.

– Jednocześnie dynamicznie rozwijamy segment Czystej Energii, odpowiadając na potrzeby naszych klientów, którzy potrzebują czystej i taniej energii elektrycznej jak nigdy dotąd. To obok telewizji, telefonu i dostępu do Internetu usługa absolutnie niezbędna w każdym domu, a nasza Grupa wkrótce zaoferuje ją mieszkańcom Polski – dodaje.

 
Kliknij, aby powiększyć

Segment usług B2C i B2B

Grupa Polsat Plus zakończyła trzeci kwartał 2022 roku z 13,341 mln usług kontraktowych B2C (business-to-consumer - segment klientów indywidualnych; 30.06.2022: 13,349 mln; spadek w trzecim kwartale o 8 tys.).

Liczba RGU dla usług kontraktowych B2C płatnej telewizji Grupy Polsat Plus wyniosła 5,106 mln (30.06.2022: 5,117 mln). W trzecim kwartale 2022 roku spadła o 11 tys., natomiast w skali roku o 200 tys. Główną przyczyną tego spadku było repozycjonowanie cenowe i zmiana strategii oferowania serwisów wideo online, mniejsza liczba świadczonych usług telewizji satelitarnej oraz podjęta decyzji o zaprzestaniu świadczenia usługi TV Mobilna, co jest częściowo kompensowane rosnącą popularnością telewizji internetowej (IPTV/OTT).

Ponadto Grupa świadczyła 6,232 mln usług kontraktowych B2C telefonii komórkowej (30.06.2022: 6,23 mln; wzrost o 2 tys.) oraz 2,003 mln Internetu (30.06.2022: 2,002 mln; spadek o 1 tys.).
 

Grupa miała na koniec trzeciego kwartału 2022 roku 5,967 mln klientów kontraktowych B2C (30.06.2022: 5,99 mln, co oznacza spadek o 23 tys.) oraz 69,1 tys. klientów kontraktowych B2B (30.06.2022: 68,8 tys.; nieznaczny spadek). Sumarycznie miała 6,036 mln klientów kontraktowych B2C i B2B (30.06.2022: 6,059 mln). ARPU dla segmentu B2B wyniosło 1,425 tys. zł (wzrost w III kwartale o 47 zł).

Na ubytek bazy klientów kontraktowych wpływ miał przede wszystkim nadal postępujący proces konsolidacji klientów kontraktowych pod jedną wspólną umową kontraktową w ramach gospodarstwa domowego, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącym wskaźniku nasycenia RGU na jednego klienta (wzrost o 0,9% w ujęciu rocznym do poziomu 2,24 usługi na klienta) oraz malejąca popularność technologii satelitarnej.

Liczba klientów usług multiplay (pakietowych) wzrosła w trzecim kwartale 2022 roku o 5 tys. do 2,465 mln, a w skali roku o 20 tys. Liczba RGU posiadanych przez tych klientów wyniosła 7,403 mln (o 113 tys., czyli 1,6%, więcej niż rok wcześniej). Odsetek klientów korzystających z pakietów multiplay nie zmienił się i wynosi 41,3%.

ARPU na klienta B2C wzrosło w trzecim kwartale o 1,10 zł do 71,30 zł. Jak informuje Grupa, wzrost ARPU wynikał z konsekwentnej budowy wartości istniejącej bazy klienckiej. Wskaźnik odejść churn wyniósł 6,8% (bez zmian).

Zgodnie z założeniami długoterminowej strategii, Grupa Polsat Plus dąży do maksymalizacji przychodu na klienta poprzez dosprzedaż dodatkowych produktów i usług do bazy klientów w ramach oferty usług łączonych oraz oferowania bogatszych pakietów telewizyjnych i telekomunikacyjnych (strategia more for more), co pozytywnie wpływa na ARPU.

Grupa Polsat Plus odnotowała również 2,832 mln usług przedpłaconych (31.06.2022: 2,772 mln; spadek o 60 tys.), w tym 0,161 mln usług przedpłaconych płatnej telewizji (30.06.2022: 0,081 mln; wzrost o 80 tys.), 2,636 mln telefonii komórkowej (30.06.2022: 2,655 mln; spadek o 19 tys.) oraz 0,035 mln Internetu mobilnego (30.06.2022: 0,036 mln; spadek o 1 tys.). ARPU dla usług przedpłaconych wyniosło 17,90 zł (wzrost w III kwartale o 0,50 zł). Skokowe przyspieszenie w liczbie przedpłaconych RGU telefonii mobilnej było związane z akcją wsparcia, polegającą na dystrybucji darmowych starterów dla uchodźców z Ukrainy. Grupa Polsat Plus odnotowuje również rosnącą popularność pakietów oferowanych na platformie Polsat Box Go.

Klienci Grupy Polsat Plus przetransferowali w pierwszych 9 miesiącach 2022 roku roku ok. 1475 PB danych, co oznacza wzrost o 13% rok do roku.
 

– To kolejny kwartał dobrych wyników, które pokazują, że nasi klienci chętnie łączą oferowane przez nas usługi telewizyjne i telekomunikacyjne. Coraz chętniej wybierają też taryfy i smartfony 5G w najlepszej w Polsce sieci 5G Plusa. Bardzo dobrze zostały przyjęte nasze oferty z Disney+. Przekłada się to pozytywnie na niezmiennie niski poziom wskaźnika odejść, który wynosi 6,8%, oraz silny wzrost średniego przychodu od klienta kontraktowego do ponad 71 zł – mówi Maciej Stec, wiceprezes zarządu ds. strategii Grupy Polsat Plus.

Segment mediowy: telewizja i online

Łączna oglądalność kanałów Grupy Polsat Plus zarówno w III kwartale, jak i okresie 9 miesięcy wynosi ok. 23%, zgodnie z założeniami strategicznymi, pomimo niekorzystnego wpływu refarmingu do standardu DVB-T2.

Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu i w III kwartale, i w okresie 9 miesięcy wzrosły – odpowiednio o 2,9% i 1% – podczas gdy cały rynek reklamy TV był dotknięty lekkimi spadkami. Grupa Polsat-Interia posiada 20,5 mln użytkowników portali, którzy co miesiąc generują średnio 2 mld odsłon, i zajmuje wiodącą pozycję na rynku wydawców internetowych.
 

– Oglądalność naszych kanałów TV pozostaje na stabilnym poziomie ok. 23%. Na tle dotkniętego spadkami rynku nasze przychody z reklamy TV i sponsoringu delikatnie rosły. Dzięki temu nasz udział w rynku reklamy TV wzrósł po 9 miesiącach do poziomu 28,8%. Wyraźny wzrost oglądalności odnotowały nasze kanały informacyjne, w szczególności Polsat News – mówi Stanisław Janowski, prezes zarządu Telewizji Polsat, Grupa Polsat Plus.

– O 600 tys. wzrosła liczba użytkowników naszych serwisów internetowych z Interia.pl na czele, pozostajemy wiodącym wydawcą online – dodaje.

Rozwój projektów z obszaru energii odnawialnej
 
Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć

Strategia 2023+ Grupy Polsat Plus w nowym obszarze Czystej Energii, realizowana wspólnie z ZE PAK, oparta jest na ambitnych celach związanych z docelowym poziomem zainstalowanej mocy zero- i niskoemisyjnych źródeł energii oraz redukcją emisji gazów cieplarnianych. W III kwartale m.in.:
  • Nabyty został kolejny projekt farmy wiatrowej w Drzeżewie (23 turbin wiatrowych o planowanej mocy produkcyjnej 50,6MW). Aktualnie realizowanych jest 5 projektów farm wiatrowych o łącznej mocy >190 MW. Prowadzone są prace budowalne przy konstrukcji farm w Kazimierzu Biskupim i Miłosławiu, w efekcie czego już w trzecim kwartale 2023 roku spodziewane jest rozpoczęcie produkcję energii z wiatru. Dwa pozostałe projekty to Człuchów i Przyrów.
  • Farma słoneczna Brudzew w ciągu 9 miesięcy wyprodukowała niemal 69,8 MWh zeroemisyjnej energii elektrycznej, która zasilała sieć nadajników Plusa. To doskonały wynik, dlatego Grupa uruchamia już rozbudowę tej farmy o kolejne 12,4 MWp mocy.
  • Konsekwentna budowa pełnego łańcucha wartości gospodarki opartej na zielonym wodorze – trwa instalacja w Koninie pierwszego elektrolizera o mocy 2,5 MW, wyprodukowany przez Hydrogenics, który będzie w stanie wyprodukować 1000 kg zielonego wodoru dziennie. Jednocześnie finalizowany jest zakup drugiego elektrolizera.
  • Trwają prace budowlane w zakresie fabryki autobusów wodorowych w Świdniku. Planowany termin zakończenia to trzeci kwartał 2023 roku. Fabryka będzie mogła produkować ponad 100 autobusów rocznie.
  • Zawarto umowę z NEL Hydrogen Dania na dostawę urządzeń do siedmiu stacji tankowania wodoru. Rozpoczęła się budowa pierwszej ogólnodostępnej stacji tankowania wodoru w Warszawie.
 
Kliknij, aby powiększyć

Wyniki finansowe Grupy Polsat Plus

Całkowite przychody Grupy Polsat Plus wzrosły w III kw. o 7,9% do blisko 3,271 mld zł. Skorygowana EBITDA1) wyniosła 840 mln zł (spadek rok do roku o 7,1%, przy marży EBITDA na poziomie 25,7%; jak informuje Grupa, głównymi czynnikami stojącymi za spadkiem były istotnie wyższe koszty zakupu energii elektrycznej oraz wyższe koszty kontentu), a wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy ponad 1,05 mld zł.

Zysk operacyjny Grupy Polsat Plus (EBIT) wyniósł 501 mln zł. Koszty finansowe, netto wzrosły rok do roku o 283% do poziomu 209 mln zł głównie na skutek rozpoznania wyższych kosztów obsługi zadłużenia Grupy w następstwie sukcesywnego podwyższania przez NBP stóp procentowych.

Zysk netto Grupy osiągnął poziom 231 mln zł. Jest to poziom o 92,7% niższy niż przed rokiem, na co wpłynęło przede wszystkim ujęcie w trzecim kwartale 2021 roku zysku ze sprzedaży NetCo w kwocie 3,691 mld zł oraz rosnąca presja ze strony kosztów finansowych w 2022 roku (efekt podwyżek stóp procentowych). Wskaźnik całkowitego zadłużenia kształtuje się poziomie 2,64x (dług netto/EBITDA LTM).

Koszty operacyjne Grupy w III kwartale wyniosły 2,877 mld zł i wzrosły rok do roku o 10,8%.
 

– Do bardzo satysfakcjonującego wzrostu przychodów Grupy przyczyniły się głównie: konsekwentny wzrost przychodów detalicznych, istotnie wyższe przychody ze sprzedaży urządzeń konsumenckich, rosnące przychody reklamowe, a także rozpoznane przychody ze sprzedaży i najmu lokali w nowym segmencie nieruchomości. Generujemy gotówkę pomimo rosnących odsetek, presji inflacyjnej oraz realizacji pierwszych inwestycji z segmentu Czystej Energii. Umożliwia nam to wspieranie dalszego konsekwentnego rozwoju projektów w ramach Strategii 2023+ – mówi Katarzyna Ostap-Tomann, członek zarządu ds. finansowych Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus.1) EBITDA z wykluczeniem zysku ze sprzedaży jednostek zależnych i stowarzyszonych (3.690,8 mln PLN w Q3'21 i 113,4 mln PLN w Q3'22)


Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Polsat Box


Informacje
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Stojak ścienny regulowany 60-100cm

stojak ścienny boczny, ocynkowany

119 zł Więcej...

Mini PC Homatics BOX R

Homatics BOX R to najnowszy odtwarzacz multimedialny 4K firmy Homatics...

389 zł Więcej...

SAT Kurier - 3-4/2023 wersja elektroniczna

Elektroniczna wersja SAT Kuriera 3-4/2023

12 zł Więcej...