reklama
reklama
SAT Kurier logowanie X
  • Zaloguj
ODBLOKUJ-REKLAMY.jpg

Test Datcoma 2000

dodano: 2001-07-09 23:29 | aktualizacja: 2001-07-09 23:29
autor: Leszek WRONA | źródło:

Odbiorniki DATCOM 2000 są pierwszymi tunerami satelitarnymi polskiej konstrukcji produkowanymi u nas w kraju przez firmę DATCOM z Żywca. Ten znany (chociażby z pozycjonerów do anten satelitarnych) producent, prototyp urządzenia zaprezentował już w 1999 roku. Od tamtej pory trwa modernizowanie i poprawianie odbiornika. Firma bardzo wyczulona na sugestie ze strony użytkowników postanowiła wprowadzić na rynek produkt umożliwiający udoskonalanie i rozbudowę już wyprodukowanych i sprzedanych egzemplarzy. Szczegółowy opis ze zdjęciami i zrzutami już wkrótce w drukowanym SAT Kurierze 3/2001.Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
Podstawowy odbiornik można później wyposażyć w wewnętrzny pozycjoner, kieszeń na moduły dostępu, moduł cyfrowego audio AC3, modulator UHF. Obecnie produkowane są dwie wersje tego tunera.

DATCOM 2010, który prawdopodobnie zostanie wycofany z produkcji w wersji podstawowej, zawiera niewielką ilość złącz na panelu tylnym: 2 wejścia LNB (lub wejście i wyjście), 1 złącze SCART, 1 złącze RS 232.

Drugi model DATCOM 2000 ma bogatsze wyposażenie. Oprócz wymienionych elementów z poprzedniego modelu ma dodatkowo drugie złącze SCART (VCR), oraz 6 złącz CINCH (AUDIO L+R wejście, AUDIO L+R wyjście, AUDIO SPDIF, VIDEO wejście).

Do modelu podstawowego można obecnie dokupić: pozycjoner wewnętrzny (AP2000), kieszenie na 2 moduły dostępu warunkowego (MCI2), moduł cyfrowego audio (MAC31), modulator UHF (MUHF1). Te dodatkowe moduły montowane są wewnątrz tunera na płycie głównej, natomiast ich gniazda widoczne są na panelu tylnym po usunięciu specjalnych zaślepek.

Na panelu przednim DATCOMA 2000 (w części środkowej) umieszczono cyfrowy wyświetlacz (4 pozycje) oraz 6 diodowych wskaźników: sygnału pilota, timera, umieszczenia modułu dostępu warunkowego, sygnału obrazu, sygnału dźwięku, zadziałania przycisków na płycie czołowej. Po stronie lewej otwór na karty kodowe obecnie nie jest wykorzystany. Miał być przeznaczony dla systemów CA wbudowanych w odbiorniku. Po prawej części przedniego panelu umieszczono 3 przyciski funkcyjne +, OK, -.

Pilot zdalnego sterowania (niedawno zmieniony przez producenta na RC908) jest najsłabszym elementem tego odbiornika. Piktogramy umieszczone obok przycisków słabo kojarzą się z wykonywaną operacją i dlatego zanim go poznamy trzeba spędzić sporo czasu z instrukcja obsługi.

GRAFIKA EKRANOWA - FUNKCJE MENU

Grafikę ekranową DATCOMA 2000 opracowano w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i słowackiej. Wybór jednej z nich następuje przy pierwszym załączeniu tunera, gdy na telewizorze pojawia się ekran powitalny.

Główne MENU nazwane SERWIS uruchamiamy przyciskiem na pilocie o nazwie MENU. Podzielono je na pięć podpunktów zabezpieczonych hasłem (czterocyfrowy kod), które podajemy tylko przy pierwszym (po załączeniu odbiornika) wejściu do MENU SERWIS.

Dwa pierwsze punkty PROGRAMOWANIE RĘCZNE i PROGRAMOWANIE AUTOMATYCZNE służą do szukania i zapisywania programów w pamięci tunera. Trzeci punkt - USTAWIENIA ODBIORNIKA zawiera funkcje do ustawienia różnych parametrów w tunerze. Natomiast dwa ostatnie KONTROLA DOSTĘPU i WYPOSAŻENIE ODBIORNIKA zawierają informacje o zainstalowanych modułach dostępu warunkowego oraz zawartości sprzętowej urządzenia (wielkości pamięci, rodzaj oprogramowania, zainstalowane dodatkowe moduły).

W punkcie USTAWIENIA ODBIORNIKA możemy zmienić kod blokady rodzicielskiej, wybrać kanał modulatora UHF, ustalić strefę czasową i aktualny czas. Inne ciekawe funkcje tego MENU to: ustawienie kontrastu ekranu (4 stopnie), wybór formatu 4:3 lub 16:9, wprowadzenie numeru programu, który pojawi się zaraz po załączeniu odbiornika.

Ostatnia funkcja USTAWIENIA FABRYCZNE, sprowadza pamięć odbiornika do poziomu ustawień fabrycznych. W nowej wersji oprogramowania nie oznacza to wykasowanie kanałów do zera, ale zastąpienie ich w miarę aktualną listą programów z ASTRY i HOT BIRDA. Takie rozwiązanie pozwala na użytkowanie nowego tunera od razu po podłączeniu do instalacji. Oczywiście użytkownik może w dowolnej chwili uaktualnić fabryczną listę lub wykasować ją do zera i rozpocząć programowanie od początku.

Oprócz MENU SERWIS odbiornik posiada jeszcze inne MENU - OBSŁUGA, które uruchamiamy przyciskiem APP, przeznaczone dla sterowania urządzeniami peryferyjnymi (oświetlenie, alarm, żaluzje, klimatyzacja...), łączenia się z internetem poprzez wewnętrzny modem (o ile zainstalowano odpowiedni moduł internetowy), wysyłania do komputera listy kanałów. Najbardziej przydatną jednak funkcją na tym etapie rozwoju urządzenia wydaje się TIMER uruchamiany w punkcie USTAWIENIE NAGRYWANIA. Programowanie czasowe pozwala zapisać jednorazowo do 18 różnych zdarzeń, które obejmują numer programu, czas załączenia i wyłączenia odbiornika.

PROGRAMOWANIE ODBIORNIKA

DATCOM 2000 ma możliwość ręcznego i automatycznego programowania kanałów. Obie funkcje dostępne są z Głównego MENU - SERWIS. Programowanie ręczne przeznaczone jest do szukania i zapisywania w pamięci pojedynczych kanałów. Nie można w nim zapisać jednorazowo dwóch i więcej programów pochodzących z jednego transpondera. W takim przypadku musimy skorzystać z programowania automatycznego. Aby odnaleźć jakikolwiek program trzeba wcześniej wpisać nazwę satelity, typ konwertera i numer wejścia.

Odbiornik DATCOM 2000 jak rzadko który cyfrowy tuner satelitarny posiada podwójną głowicę i można dzięki temu bez przełączników podłączyć dwa konwertery. Drugie wejście w przypadku anteny z jednym konwerterem stanowi także przelotkę do innego tunera. Odnalezienie nowego programu polega na podaniu jego parametrów (częstotliwość, polaryzacja, FEC i SR), a następnie uruchomieniu funkcji AUTO-PIDY, która szuka kanałów według wprowadzonych danych.

Wynik skanowania przedstawiony jest w formie tabeli, która dla transmisji MCPC zawiera kilka pozycji (nazwy kanałów TV i radio), a SCPC tylko jedną. Z tabeli wybieramy pojedynczy program, który zostanie dopisany do listy głównej kanałów w odpowiednie dla danego satelity miejsce. Przy ręcznym programowaniu kanałów nie ma możliwości podania pidów Audio i Video. Można odnaleźć je tylko podczas skanowania funkcją AUTO -PIDY. Istnieje natomiast możliwość późniejszej zmiany tych parametrów.

Programowanie automatyczne DATCOMA 2000 odbiega schematem od wielu przyjętych obecnie standardów. Zazwyczaj w tunerach cyfrowych polega ono na przeszukiwaniu pasma po zapisanych w pamięci parametrach transponderów odpowiednich dla konkretnego satelity. Taka lista transponderów może być aktualizowana przez użytkownika, ręcznie z MENU lub przez zmianę oprogramowania.

W bardziej rozbudowanych odbiornikach (np. HUMAX) stosowane jest dodatkowo inne rozwiązanie polegające na przeszukiwaniu wybranego pasma i filtrowaniu go zadanymi wcześniej parametrami SR i FEC. To drugie rozwiązanie, bardziej czasochłonne, pozwala często odnaleźć zupełnie nowe kanały o parametrach nietypowych (np. programy SCPC o nietypowym SR).

DATCOM zastosował w swoim odbiorniku tylko drugi sposób szukania, ale za to w dwóch zakresach. Pierwszy zakres NORMALNY pozwala szybko przeskanować wybrane pasmo z krokiem co 1MHz, filtrując go tylko dwoma najpopularniejszymi parametrami SR (22000 i 27500Ms/s). Zakres ROZSZERZONY obejmuje skanowanie wybranego pasma i filtrowanie go większą ilością paramerów SR, które podaje w specjalnym MENU obsługujący.

Parametry SR wybierane są z sześciu przedziałów: 1000-5000; 5000-8000; 8000-10000; 10500-15000; 15500-19500; 20000-30000. Zakres skanowanego pasma obejmujący maksymalnie częstotliwości z zakresu 10700-12750MHz można w dowolny sposób zawęzić. Podając jako początek i koniec skanowania tę samą częstotliwość realizujemy programowanie wybranego jednego transpondera.

Automatyczne programowanie możemy ograniczyć do wybranej polaryzacji (V lub H), typu kanałów (TV lub Radio), rodzaju programów (kodowane, wolnodostępne). Skanowanie pasma (10700-12750) w zakresie normalnym trwa najczęściej kilkanaście minut (na ASTRZE ok. 15 min.). W zakresie rozszerzonym z wszystkimi parametrami SR nawet godzinę. Trzeba przyznać, że to i tak bardzo szybko jak na tak skomplikowaną metodę. Odnalezione, podczas automatycznego skanowania kanały, utworzą nową bazę w miejsce poprzedniej, jeśli w trybie przeszukiwania wybierzemy opcję NOWA BAZA.

W przypadku kiedy ustawimy opcję DODAJ KANAŁY istniejąca baza zostanie uzupełniona o nowe programy. Trzeci sposób ODŚWIEŻ BAZĘ spowoduje uaktualnienie informacji już istniejących programów. Proces automatycznego programowania kontrolujemy na ekranie telewizora obserwując ostatnio znalezione programy oraz procentowo czas pozostający do kończenia skanowania. Kanały po zeskanowaniu zawsze zapisywane są na listę główną, która może pomieścić 4000 programów radiowych i telewizyjnych w miejscu odpowiednim dla danego satelity. Wszystkie nowe kanały (do pierwszego wyłączenia odbiornika) na liście zaznaczone są kolorem czerwonym (pozostałe na czarno).

EDYCJA LISTY PROGRAMÓW

Zapisane na liście głównej programy użytkownik może przenieść na inne dostępne listy, których jest 8, a w fabrycznym ustawieniu tunera dodatkowe listy zatytułowano HOT BIRD (telewizyjne i radiowe niekodowane kanały z tego satelity), ASTRA, CYFRA+, POLSAT 2, WIZJA TV. Pozostałe trzy o nazwach LISTA F, LISTA G, LISTA H są wolne. Na każdą z nich możemy przenieść dowolną liczbę kanałów z listy głównej oraz zmienić jej nazwę.

Wyświetlona na ekranie telewizora lista obejmuje nazwy 12 kolejnych programów z numerem i dodatkowym oznaczeniem, które określa typ kanału (radiowy, telewizyjny, kodowany, wolny). Oprócz tego numer satelity oraz informację o zastosowanej blokadzie rodzicielskiej. Przechodzenie między listami jest szybkie i proste, gorzej z szukaniem kanałów, gdyż nie ma możliwości przeskakiwania od razu po 12 numerów.

Programy na dowolnej liście można przenosić, kopiować, zmieniać nazwę, usuwać z listy, a dodatkowym ułatwieniem (przy ustawianiu listy) jest funkcja automatycznego sortowania. Można przeprowadzić sortowanie listy po satelitach bądź w kolejności, wolne na początku, kodowane na końcu. Sortowanie może też spowodować, że z jednej wspólnej listy zostaną utworzone dwie oddzielne dla kanałów telewizyjnych i radiowych.

WSPÓŁPRACA DATCOMA 2000 Z POZYCJONEREM

Każdy tuner DATCOMA może współpracować z zewnętrznym pozycjonerem typu DATCOM AP800 lub wewnętrznym modułem pozycjonera typu AP2000. Aby zapewnić prawidłową współpracę z tymi urządzeniami opracowano specjalne MENU - USTAWIENIA SATELITY i STEROWANIE POZYCJONEREM dostępne w każdej chwili przy programowaniu automatycznym lub ręcznym.

MENU STEROWANIE POZYCJONEREM przedstawia horyzont z rozmieszczonymi na nim pozycjami już zapisanych w pamięci satelitów. Pomocną w szukaniu nowej pozycji jest skala (u dołu ekranu) przedstawiająca wartość sygnału z wybranego transpondera, tak jak w innych odbiornikach wybieramy do tego celu taki transponder, który jest charakterystyczny na danym satelicie i nadawany z dużą mocą sygnału.

Przesuwając antenę widzimy na skali horyzontu jej aktualną pozycję, a obserwując wartość sygnału łatwo zlokalizujemy właściwego satelitę. Dodatkowo, na małym ekranie umieszczonym pomiędzy skalą a horyzontem po ustaleniu się pozycji zobaczymy obraz z wybranego kanału. W ten sposób w pamięci odbiornika możemy zapisać 59 różnych pozycji. MENU STEROWANIE POZYCJONEREM umożliwia także zaprogramowanie limitów.

OBSŁUGA URZĄDZENIA - FUNKCJE DODATKOWE

Nowy odbiornik DATCOM 2000 jest fabrycznie zaprogramowany programami z ASTRY i HOT BIRDA oaz gotowy do pracy po odpowiednim ustawieniu anteny. Przełączając kanały za każdym razem u dołu ekranu uzyskujemy krótką informację zawierającą numer i nazwę programu, nazwę satelity z którego pochodzi oraz rodzaj listy. Dodatkowe znaczki po prawej stronie określają typ kanału (kodowany, wolny), blokadę rodzicielską oraz czy kanał należy do ulubionych. Skrót w nawiasie, obok nazwy programu, oznacza wersję językową. Jeśli na danym kanale dostępne są inne wersje można je zmienić przyciskiem x. Informacje techniczne odbieranego programu (razem z PIDami) uzyskujemy naciskając przycisk-!

Na kanałach, które przekazują EPG przyciskiem OK uzyskujemy dostęp do informacji o aktualnej i następnej audycji. Dotyczy to także nietypowego formatu w jakim nadaje EPG CYFRA+ oraz francuski CANAL SATELLITE. Ciekawą i przydatną funkcją, którą zastosowano w urządzeniu z Żywca jest także regulacja siły głosu osobno na każdy kanał z zapamiętaniem ustawienia. Daje ona możliwość ograniczenia nagłych skoków fonii przy przełączaniu kanałów. Dodatkowo odbiornik wyposażono w dekoder teletekstu, który umożliwia odbieranie go na telewizorach nie posiadających takiej funkcji.

Inne mniej chyba potrzebne, ale ciekawe funkcje, to zatrzymanie w dowolnej chwili obrazu (stop klatka) oraz 4 krotne powiększenie dowolnej części ekranu. DATCOM 2000 wyposażony w specjalny moduł cyfrowy obsługuje strumień fonii Dolby Digital. Jeśli program nadawany jest w tym formacie odbiornik automatycznie wczyta specjalny PID, a na ekranie zostanie wyświetlona informacja DIGITAL. Przy takim ustawieniu blokowane są wszystkie funkcje na pilocie, a cyfrowa fonia dostępna jest tylko na wyjściach SPDIF (wyłączona na analogowych).

UWAGI O PRACY ODBIORNIKA DATCOM 2000

WSPÓŁPRACA Z MODUŁAMI

Testowane aktualnie oprogramowanie odbiornika (wersja 6.26) w porównaniu z pierwszymi wersjami tej serii, trzeba przyznać jest o wiele bardziej udane. Brakuje dodatkowej funkcji uruchamiającej napisy przy filmach nadawanych w wersji oryginalnej, a ich obsługa z poziomu teletekstu nie działa zawsze poprawnie. Elektroniczny przewodnik po audycjach przekazuje tylko informacje o programie bieżącym i następnym, ale za to posiada polskie znaki (rosyjskie także).

Brak także bezpośredniej (na pasku informacyjnym u dołu ekranu) informacji o istnieniu w strumieniu danych dodatkowych ścieżek dźwiękowych. Współpraca z różnymi modułami dostępu warunkowego jest raczej poprawna, ale umieszczenie kieszeni z tyłu niewątpliwie kłopotliwe. W aktualnej wersji oprogramowania nie ma możliwości ręcznego (w programie) wybrania preferowanego modułu, co ma szczególne znaczenie, gdy programy kodowane są równolegle w dwóch systemach. Podczas automatycznego programowania niektórych kanałów można natrafić na drobne kłopoty (np. przy programie WORLDNET z HOT BIRDA), ale generalnie zdarza się to bardzo rzadko.

Bardzo dobrze sprawuje się DATCOM 2000 sterowany przy pomocy myszy przez port RS232. Taki sposób obsługi tego urządzenia dla osób pracujących dużo na komputerze jest z pewnością wygodniejszy, niż za pomocą pilota. Jeśli komuś nie spodoba się edycja programów z pilota, wkrótce na internetowej stronie DATCOMA ma pojawić się pełny program do obsługi listy kanałów przez komputer (wersja testowa już istnieje).

P.S. W trakcie opisywania odbiornika DATCOM 2000 z wersją oprogramowania 6.26 na internetowej stronie producenta pojawił się najnowszy soft 6.30.

Wersja ta posiada dodatkowe funkcje:

- obcinanie długich nazw

- poprawioną funkcję AUTO PIDY (odbiór X-Zone)

- zapisywanie programów, których pidy nie są nadawane w strumieniu danych

- preferowane ustawienia (dwa języki, jeden moduł CAM)

- rozbudowaną tablicę informacyjną (wskaźnik poziomu sygnału wizji i

fonii, wyświetlanie systemu kodowania dla simulcryptu, wyświetlanie

dostępnych wersji językowych)

- EPG dla kanałów innych platform kodowanych w Mediaguard.


Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Produkty - testy


reklama
reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Mini PC Homatics Dongle Q

Homatics Dongle Q to najpotężniejszy odtwarzacz multimedialny 4K na rynku...

239 zł Więcej...

Antena Olympia BX 1000+LTE Combo V/H

Nowoczesna antena szerokopasmowa BX 1000+ Olympia Combo. Zaprojektowana do w...

120 zł Więcej...

Odbiornik Octagon SF8008 Supreme Twin UHD 4K 2xDVB-S2X

Octagon SF8008 Supreme Twin UHD 4K 2xDVB-S2X - odbiornik UHD...

569 zł Więcej...