reklama
reklama
SAT Kurier logowanie X
  • Zaloguj

ETV już nadaje jako Red Carpet TV

dodano: 2018-06-01 21:29
autor: Jacek Grzeszczak/Łukasz Knapik | źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji/forum.satkurier.pl (PowerTV)/satkurier.pl

Red Carpet TV Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 28 maja br., w wyniku decyzji nadawcy - spółki Edusat Chanel (Red Carpet Media Group), kanał ETV (ETV HD) zmienił nazwę na Red Carpet TV/RCTV (Red Carpet TV HD/RCTV HD). Stacja po tej modyfikacji dostępna jest w tych samych kanałach dystrybucji co wcześniej, a więc w ofertach sieci kablowych i IPTV. Nadawca wystąpił też już do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) o rozszerzenie koncesji o nadawanie satelitarne.

Red Carpet TV


Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
Przypomnijmy, iż 7 lutego 2016 roku w ofertach operatorów nadający od 2002 roku kanał Edusat (nadający od 2012 roku Edusat HD, wersje SD i HD miały identyczne ramówki) został zastąpiony przez stację ETV (ETV HD, wersje SD i HD miały identyczne ramówki). Nowy kanał przejął od poprzednika ramówkę i sieć dystrybucji (więcej tutaj), ale nie jest on wprost jego następcą. 3 listopada 2015 roku KRRiT postanowiła bowiem udzielić spółce Edusat Chanel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, koncesji na rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych programu telewizyjnego pod nazwą ETV. Kanał Edusat nadawał natomiast na podstawie koncesji na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny przyznanej 26 lipca 2002 roku przez KRRiT Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej z siedzibą w Warszawie. 1 marca 2017 roku regulator rynku podjął decyzję o cofnięciu koncesji dla stacji Edusat.

W uzasadnieniu decyzji KRRiT z 1 marca 2017 roku czytamy, iż zgodnie z informacjami pozyskanymi ze strony internetowej lyngsat.com program telewizyjny Edusat nie figuruje w wykazie dostępnych kanałów satelitarnych od dnia 17 października 2012 roku. W dniach 11 października i 21 listopada 2016 roku potwierdzono, że nadawca nie emituje w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą Edusat z satelity Eutelsat Hot Bird 13C (za pomocą dekodera satelitarnego). Koncesjonariusz nie przekazał do KRRiT sprawozdań finansowych za lata 2013-2015, a także nie wniósł opłaty za udzielenie koncesji, której termin wniesienia upłynął z dniem 25 września 2012 roku. Wobec powyższego w dniu 11 października 2016 roku KRRiT podjęła uchwałę, w której upoważniła przewodniczącego KRRiT do wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia koncesji udzielonej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą Edusat (więcej tutaj).

Pismem z dnia 14 października 2016 roku przewodniczący KRRiT zawiadomił nadawcę o wszczęciu postępowania o cofnięcie koncesji. Jednocześnie przewodniczący KRRiT wezwał nadawcę do natychmiastowego wznowienia rozpowszechniania programu telewizyjnego pod nazwą Edusat, do złożenia zaległych sprawozdań finansowych oraz do udzielenia wyjaśnień odnośnie braku realizacji obowiązków w terminie 7 dni od daty doręczenia. Wyżej wymienione pismo zostało odebrane w dniu 24 października 2016 roku. Do dnia wydania decyzji z 1 marca 2017 roku koncesjonariusz, jak podaje KRRiT, nie nadesłał odpowiedzi na wezwanie oraz nie skorzystał z prawa do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Mając powyższe na uwadze, regulator rynku podjął decyzję o cofnięciu koncesji dla kanału Edusat.

Kanał Edusat rozpoczął nadawanie w 2002 roku. W 2012 roku uruchomiono jego wersję w wysokiej rozdzielczości - Edusat HD (więcej tutaj i tutaj). Wersje SD i HD stacji miały identyczne ramówki (więcej tutaj). W ofercie kanału początkowo mogliśmy znaleźć wykłady i programy edukacyjne, zastąpione później przez klasyczne filmy fabularne, magazyny muzyczne, programy rozrywkowe o modzie, urodzie, podróżach, motoryzacji i gwiazdach show-biznesu, magazyny popularnonaukowe, reportaże i polskie filmy dokumentalne, a także relacje sportowe. W 2012 roku zakończono satelitarny przekaz kanału Edusat (więcej tutaj). Stacja dostępna była jednak wciąż w sieciach kablowych i w internecie. Nadawca chciał umieścić swój kanał w pierwszym multipleksie (MUX 1) naziemnej telewizji cyfrowej (NTC) (więcej tutaj), ale ostatecznie naziemnej koncesji nie uzyskał (więcej tutaj).

Pismami z dnia 26 marca 2018 roku spółka Edusat Chanel Sp. z o.o. wniosła do KRRiT o zmianę nazwy programu telewizyjnego ETV na Red Carpet TV (RCTV) oraz rozszerzenie koncesji o nadawanie programu drogą rozsiewczą satelitarną. Ponadto do złożonego wniosku koncesjonariusz załączył m.in. „Informacje programowe” oraz przedstawił nowe założenia projektowanego programu (więcej tutaj).

W uzupełnieniu wniosku, pismem z dnia 16 kwietnia 2018 roku spółka Edusat Chanel Sp. z o.o. oświadczyła, iż nowa nazwa rozpowszechnianego programu, to jest Red Carpet TV, nie narusza praw osób trzecich. Jednocześnie spółka zawnioskowała o dokonanie zmiany koncesji w zakresie firmy koncesjonariusza, po rejestracji jej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

W uzupełnieniu wniosku, pismem z dnia 26 kwietnia 2018 roku, spółka Edusat Chanel Sp. z o.o. doprecyzowała, iż wnioskuje o: zmianę nazwy koncesjonariusza na Red Carpet Media Group Sp. z o.o., zmianę nazwy kanału na Red Carpet TV (RCTV), zmianę minimalnego dobowego czasu nadawania na 20 godzin dziennie, zmianę charakteru programu z wyspecjalizowanego na uniwersalny, planowanych adresatów programu, przewidywanego procentowego udziału audycji europejskich w kwartalnym czasie nadawania programu,  przewidywanego procentowego udziału powtórek w tygodniowym czasie nadawania programu, planowanych rodzajów audycji i ich minimalnego udziału procentowego w tygodniowym czasie nadawania oraz o rozszerzenie koncesji o nadawanie drogą rozsiewczą satelitarną za pośrednictwem satelity Eutelsat Hot Bird II.

W uzupełnieniu wniosku, pismem z dnia 10 maja 2018 roku, koncesjonariusz oświadczył, że wskazany planowany dobowy minimalny czas nadawania w wysokości 20 godzin dotyczy wyłącznie audycji telewizyjnych. Poinformował również, że nowa nazwa rozpowszechnianego programu, to jest Red Carpet TV, nie narusza praw osób trzecich.

Zgodnie z założeniami przedstawionymi przez koncesjonariusza, program Red Carpet TV (RCTV) po zmianie koncesji skupi się na rozrywce oraz kulturze i sztuce w aspekcie informowania, promowania, recenzowania nowości z obszaru filmu, teatru, muzyki rozrywkowej i poważnej, literatury, gier i multimediów, a także twórczości w środowiskach mediów społecznościowych, youtuberów i blogerów. Część programu poświęcona zostanie show-biznesowi, wiadomościom „z życia gwiazd”, przybliżając odbiorcom osoby ze świata show-biznesu. Program uzupełnią prezentacje filmów fabularnych, dokumentalnych oraz prezentacje spektakli teatralnych związanych tematycznie z obszarem programowym kanału.

Program będzie adresowany do osób w wieku 12-60 lat, będących „świadomymi odbiorcami oferty kulturalnej”. Na ofertę programową w tygodniowym czasie nadawania programu w godzinach 6:00-23:00 po zmianie koncesji złożą się przede wszystkim: audycje informacyjne (nie mniej niż 10 proc.), audycje publicystyczne (minimum 10 proc.), filmy fabularne (minimum 15 proc.), dokument (minimum 1 proc.), audycje rozrywkowe (minimum 10 proc.), audycje poradnicze z różnych dziedzin (minimum 1 proc.), audycje dla dzieci i młodzieży (minimum 5 proc.), audycje artystyczno-kulturalne (minimum 5 proc.) oraz audycje prezentujące muzykę rozrywkową (minimum 1 proc.). Audycje powtórkowe zajmą około 50 proc. tygodniowego czasu nadawania programu. Koncesjonariusz przewiduje, że audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim po zmianie koncesji mają wypełnić 33 proc., a audycje europejskie ponad 50 proc. kwartalnego czasu nadawania programu. Zadeklarowany przez wnioskodawcę wyżej wymieniony udział procentowy jest zgodny z wymaganiami ustawy o radiofonii i telewizji w tym zakresie.

Po rozpatrzeniu w części wniosku z dnia 26 marca 2018 roku spółki Edusat Chanel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, uzupełnionego pismami z 16 i 26 kwietnia 2018 roku oraz 10 maja 2018 roku, organ koncesyjny uznał, iż zachodzą przesłanki pozwalające na zmianę koncesji z dnia 3 listopada 2015 roku w zakresie wnioskowanych zmian programowych. W związku z powyższym w dniu 22 maja 2018 roku KRRiT podjęła uchwałę, w której upoważniła przewodniczącego KRRiT do zmian w koncesji. Decyzja została wydana 28 maja br.

Jak informuje KRRiT, wniosek w pozostałej części, to jest rozszerzenia koncesji o nadawanie programu drogą rozsiewczą satelitarną, a także zmiany firmy koncesjonariusza po jej zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców KRS, zostanie rozstrzygnięty odrębnie.

Red Carpet TV (RCTV) i Red Carpet TV HD (RCTV HD) mają identyczne ramówki.

Dodajmy, że według informacji podanych na forum.satkurier.pl przez przedstawiciela firmy Michał Winnicki Entertainment, nadawca ten prowadził negocjacje na temat przejęcia ETV, ale ostateczne do tej transakcji nie doszło.
 
Przekaz kanału Red Carpet TV (RCTV), foto: satkurier.pl
Przekaz kanału Red Carpet TV (RCTV), foto: satkurier.pl

 


Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Polonica


reklama
reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Odbiornik DVB-T/T2 Wiwa H.265 Mini HEVC

Cyfrowy odbiornik DVB-T/T2 z HEVC/H.265 marki Wiwa dla Naziemnej Telewizji...

119 zł Więcej...

Mini PC Homatics Dongle Q + TelevioTV 3m-ce

Homatics Dongle Q to najpotężniejszy odtwarzacz multimedialny 4K na rynku...

289 zł Więcej...

Stojak ścienny regulowany 60-100cm

stojak ścienny boczny, ocynkowany

119 zł Więcej...