reklama
reklama
SAT Kurier logowanie X
  • Zaloguj
ODBLOKUJ-REKLAMY.jpg

Nobox TV z cofniętą przez KRRiT koncesją

dodano: 2023-08-23 21:34
autor: Łukasz Knapik | źródło: satkurier.pl

Nobox TV W środę, 19 lipca br. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) postanowiła cofnąć koncesję udzieloną spółce K2M Media z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą Nobox TV w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego. Koncesja obowiązywała od dnia 20 marca 2018 roku i wygasała z dniem 19 marca 2028 roku. Stacja dostępna była w sieciach Toya, Vectra, Elsat (Grupa Vectra) i SGT/Jambox (Grupa Vectra) oraz bezpłatnie dla odbiorców multipleksu lokalnego TVS naziemnej telewizji cyfrowej (NTC). Kanał miał charakter wyspecjalizowany poradnikowy.

Nobox TV


Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
Spółka K2M Media uzyskała w dniu 20 marca 2018 roku koncesję na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą Nobox TV w sieciach telekomunikacyjnych operatora Toya na obszarze Łodzi, Pabianic, Piotrkowa Trybunalskiego, Kutna, Mysłowic, Pisza, Przemyśla i Krakowa oraz operatora SGT (Grupa Vectra) na obszarze Bielska-Białej, Biłgoraja, Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Dębicy, Gdańska, Gdyni, Gliwic, Grudziądza, Jarocina, Jastrzębia-Zdroju, Jaworzna, Jasła, Jeleniej Góry, Jędrzejowa, Katowic, Krakowa, Kwidzynia, Lublina, Miechowa, Mikołowa, Myszkowa, Olesna, Opola, Ostrołęki, Poznania, Prudnika, Redy, Rudy Śląskiej, Rybnika, Rzeszowa, Siedlec, Siewierza, Sosnowca, Szczecina, Tarnowa, Tychów, Wadowic, Warszawy, Wolbromia, Wrocławia, Zabrza, Zduńskiej Woli, Zielonej Góry, Złotoryi, Łodzi, Łomży, Świdnicy, Świdnika, Świecia, Świętochłowic, Żagania i Żywca.

Pismem z dnia 21 października 2021 roku spółka K2M Media została wezwana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do nadesłania aktualnej struktury własnościowej spółki, z pełnym uwzględnieniem struktury własnościowej po stronie udziałowców spółki K2M Media, a także ich wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy i ich dalszych kolejnych wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy, w szczególności ze wskazaniem procentowej wielkości udziałów/akcji oraz siedzib lub stałego miejsca zamieszkania wyżej wymienionych podmiotów. Ponadto w piśmie z 21 października 2021 roku spółka K2M Media została wezwana do nadesłania pełnej listy podmiotów dominujących w stosunku do spółki (wraz z podaniem ich siedziby lub stałego miejsca zamieszkania) w rozumieniu „Kodeksu spółek handlowych” oraz do nadesłania aktualnej treści umowy spółki.

Jak informuje regulator rynku, z uwagi na brak odpowiedzi, pismem z dnia 24 stycznia 2022 roku wezwanie ponowiono, a w związku z dalszym brakiem kontaktu ze spółką, pismem z dnia 23 czerwca 2022 roku zawiadomiono prezes zarządu spółki o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary. W odpowiedzi na przesłane zawiadomienie, pismem z dnia 20 lipca 2022 roku koncesjonariusz poinformował, że koncesja wygasła a spółka K2M Media od 2019 roku zaprzestała rozpowszechniania programu. Jak podkreśla Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, koncesja z dnia 20 marca 2018 roku udzielona spółce K2M Media nadal jednak obowiązuje, koncesjonariusz nie złożył wniosku o uchylenie koncesji.

Mając na uwadze informację nadawcy o zaprzestaniu rozpowszechniania programu, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uchwałą z dnia 15 marca 2023 roku upoważniła przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia koncesji udzielonej spółce K2M Media. Pismem z dnia 17 marca 2023 roku przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawiadomił koncesjonariusza o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia koncesji i wezwał do natychmiastowego wznowienia rozpowszechniania programu telewizyjnego pod nazwą Nobox TV w sieciach telekomunikacyjnych operatorów Toya oraz SGT zgodnie z koncesją. Jak informuje regulator rynku, wezwanie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 marca 2023 roku nie zostało przez koncesjonariusza podjęte. Stosując w tej sytuacji odpowiednie przepisy „Kodeksu postępowania administracyjnego”, doręczenie wezwania dokonano z upływem 7 kwietnia 2023 roku.

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stwierdziła: materialnoprawną podstawą do wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji była „Ustawa o radiofonii i telewizji” - zgodnie z jej zapisami koncesje cofa się jeżeli nadawca, pomimo wezwania przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, nie rozpoczął rozpowszechniania programu w terminie ustalonym w koncesji lub trwale zaprzestał wykonywania rozpowszechniania programu za pomocą wszystkich lub niektórych stacji nadawczych - chyba że nadawca wykaże, że opóźnienie rozpoczęcia rozpowszechniania programu lub zaprzestanie rozpowszechniania programu zostały spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi. Za trwałe zaprzestanie rozpowszechniania programu uważa się fakt nierozpowszechniania programu przez okres trzech kolejno następujących po sobie miesięcy. Pismem z dnia 20 lipca 2022 roku koncesjonariusz poinformował, że spółka zaprzestała rozpowszechniania programu od 2019 roku.

Mając powyższe na uwadze, w dniu 5 lipca 2023 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do cofnięcia koncesji z dnia 20 marca 2018 roku udzielonej spółce K2M Media z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą Nobox TV w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego.

Jak informuje regulator rynku, zgodnie z „Ustawą o radiofonii i telewizji” w przypadku uchylenia albo cofnięcia koncesji całość opłaty, jakim nie została uiszczona, staje się wymagalna i jest uiszczana w terminie 60 dni od dnia doręczenia decyzji o uchyleniu albo cofnięciu koncesji. Opłata za udzielenie koncesji została uiszczona w dniu 24 maja 2018 roku i koncesjonariusz nie posiada zaległości wynikających z płatności za udzielenie koncesji.

Przypomnijmy, że kanał Nobox TV rozpoczął nadawanie w 2018 roku (więcej tutaj). Dostęp do stacji mieli abonenci sieci kablowych i IPTV, takich jak Jambox (więcej tutaj), Vectra (więcej tutaj), Toya (więcej tutaj) i Elsat (Grupa Vectra) (więcej tutaj), oraz bezpłatnie użytkownicy multipleksu lokalnego TVS naziemnej telewizji cyfrowej (NTC) (więcej tutaj). W 2019 roku kanał wstrzymał nadawanie i od tego czasu emisja nie została już wznowiona (więcej tutaj).

Dodajmy, że wnioskodawca wystąpił do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o koncesję na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym - poradnikowym. Audycje realizujące wyspecjalizowany charakter miały zająć nie mniej niż 70 proc. tygodniowego i miesięcznego czasu nadawania programu w godzinach 6:00-23:00. Program Nobox TV miał być nadawany codziennie, przez minimum 10 godzin na dobę. Specjalizacja realizowana miała być w całości przez audycje poradnicze, kierowane głównie do kobiet interesujących się zdrowym stylem życia, kosmetologią, ziołolecznictwem, kuchnią, astrologią, tematyką homemade i DIY, jak również otwartych na nowe pasje. Audycje powtórkowe miały zająć około 80 proc. tygodniowego czasu nadawania. Wnioskodawca przewidywał, że audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim miały wypełnić co najmniej 33 proc. a audycje europejskie minimum 51 proc. kwartalnego czasu nadawania programu. Zadeklarowany przez wnioskodawcę wcześniej wymieniony udział procentowy jest zgodny z wymaganiami „Ustawy o radiofonii i telewizji” w tym zakresie.


Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Polonica


reklama
reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Odbiornik Vu+ DUO 4K SE S2X FBC

Vu+ DUO 4K SE - najnowszy odbiornik Ultra HD 4K...

1 690 zł Więcej...

Antena Inverto 120 jasnoszara

Antena stalowa, cynkowana 120cm z zawieszeniem sztywnym w kolorze jasnoszarym....

399 zł Więcej...

Mini PC Homatics Dongle Q

Homatics Dongle Q to najpotężniejszy odtwarzacz multimedialny 4K na rynku...

239 zł Więcej...